Object

Title: Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897. (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)

Creator:

Fita, Stanisław

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. W. Bełza, Kasper Karliński, „Tygodnik Wielkopolski” 1870, nr wstępny z 15 XII. ; 2. W. Bełza, Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza na podstawie opisu wiarygodnych świadków, Lwów 1884. ; 3. W. Bełza, Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Felińskiemu na powitanie, „Przegląd Lwowski” 1883, t. 15, s. 496. ; 4. W. Bełza, Poezje Władysława Bełzy, Lipsk 1874. ; 5. „Biesiada Literacka” 1885, nr 18. ; 6. Czwarte sprawozdanie Wydziału Koła Literackiego we Lwowie, Lwów 1885. ; 7. S. Duchińska Ewunia. Kartka z życia poety, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 1. ; 8. L. Finkel, Bibliografia historii polskiej, Lwów 1891-1914. ; 9. Iwonicz i jego okolice, „Gazeta Lwowska” 1885, nr 64-69 (wyd. osobne Iwonicz i Rymanów, Lwów 1885). ; 10. Kalendarz Macierzy Polskiej na rok Pański 1885, Lwów 1884. ; 11. „Kłosy” 1885, nr 1032, 1033, 1039. ; 12. L. Kubala, Szkice historyczne (6 tomów), Lwów 1880-1922. ; 13. T. Merunowicz, Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów w Galicji i w Krakowskiem, Lwów 1884. ; 14. T. Merunowicz, Kwestia ruska w Galicji, Lwów 1889. ; 15. J. Ochorowicz, Przed trzydziestu laty, „Kurier Codzienny” 1897, nr 1. ; 16. Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Toruń 1996. ; 17. E. [Podolski], Arcybiskup Feliński we Lwowie, „Przegląd Lwowski” 1883, t. 15, s. 491-495. ; 18. B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1885, nr 88. ; 19. B. Prus, Kroniki, t. 5, s. 544-545, t. 8, s. 79, Warszawa 1955. ; 20. M. S., Dr Julian Ochorowicz, „Kłosy” 1885, nr 1039. ; 21. „Słowo” 1885, nr 66. ; 22. Sprawozdanie z obrad I Zjazdu Literatów i Artystów Polskich w Krakowie w dn. 14-15 września 1883 roku, Kraków 1884. ; 23. Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, Petersburg 1897. ; 25. T. Tyszkiewicz, „Sobótka” (1869-1871), „Tygodnik Wielkopolski” (1870-1874). Zarys historyczny i bibliografia zawartości, Poznań 1961, s. 30-31. ; 26. A. Wilczyński, Kłopoty starego komendanta, „Biblioteka Warszawska” 1854-1855. ; 27. A. Wilczyński, Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów, t. 1-2, Warszawa 1859-1879.

Issue:

3

Start page:

159

End page:

175

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70129 ; oai:rcin.org.pl:70129 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information