RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897. (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)

Creator:

Fita, Stanisław

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Bełza, Kasper Karliński, „Tygodnik Wielkopolski” 1870, nr wstępny z 15 XII.
2. W. Bełza, Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza na podstawie opisu wiarygodnych świadków, Lwów 1884.
3. W. Bełza, Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Felińskiemu na powitanie, „Przegląd Lwowski” 1883, t. 15, s. 496.
4. W. Bełza, Poezje Władysława Bełzy, Lipsk 1874.
5. „Biesiada Literacka” 1885, nr 18.
6. Czwarte sprawozdanie Wydziału Koła Literackiego we Lwowie, Lwów 1885.
7. S. Duchińska Ewunia. Kartka z życia poety, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 1.
8. L. Finkel, Bibliografia historii polskiej, Lwów 1891-1914.
9. Iwonicz i jego okolice, „Gazeta Lwowska” 1885, nr 64-69 (wyd. osobne Iwonicz i Rymanów, Lwów 1885).
10. Kalendarz Macierzy Polskiej na rok Pański 1885, Lwów 1884.
11. „Kłosy” 1885, nr 1032, 1033, 1039.
12. L. Kubala, Szkice historyczne (6 tomów), Lwów 1880-1922.
13. T. Merunowicz, Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów w Galicji i w Krakowskiem, Lwów 1884.
14. T. Merunowicz, Kwestia ruska w Galicji, Lwów 1889.
15. J. Ochorowicz, Przed trzydziestu laty, „Kurier Codzienny” 1897, nr 1.
16. Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, Toruń 1996.
17. E. [Podolski], Arcybiskup Feliński we Lwowie, „Przegląd Lwowski” 1883, t. 15, s. 491-495.
18. B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski” 1885, nr 88.
19. B. Prus, Kroniki, t. 5, s. 544-545, t. 8, s. 79, Warszawa 1955.
20. M. S., Dr Julian Ochorowicz, „Kłosy” 1885, nr 1039.
21. „Słowo” 1885, nr 66.
22. Sprawozdanie z obrad I Zjazdu Literatów i Artystów Polskich w Krakowie w dn. 14-15 września 1883 roku, Kraków 1884.
23. Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, Petersburg 1897.
25. T. Tyszkiewicz, „Sobótka” (1869-1871), „Tygodnik Wielkopolski” (1870-1874). Zarys historyczny i bibliografia zawartości, Poznań 1961, s. 30-31.
26. A. Wilczyński, Kłopoty starego komendanta, „Biblioteka Warszawska” 1854-1855.
27. A. Wilczyński, Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów, t. 1-2, Warszawa 1859-1879.

Issue:

3

Start page:

159

End page:

175

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70129 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2019

Number of object content hits:

84

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81207

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information