Object structure

Title:

Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona?

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Bortnowski, Stanisław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

teaching ; polish language ; 21st century

References:

1. S. Bortnowski, Poloniści w zreformowanym liceum (sondaż pół roku przed maturą), „Polonistyka” 2005, nr 7. ; 2. W. Bolecki, Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo — wiedza o języku — wiedza o kulturze — edukacja, t. 1, red. M. Czermińska i in., s. 6. ; 3. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006, s. 35. ; 4. Czy przestajemy czytać? Dyskusja, „Więź” 2004, nr 11. ; 5. „Gazeta Wyborcza”, 14-16 VIII 2009. Wywiad przeprowadził A. Włodarski. ; 6. M. Głowiński, Szkolna historia literatury, wprowadzenie w tradycję, w: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, red. B. Chrząstowska i T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1980, s. 102. ; 7. J. Hartwig, O sztuce patrzenia, w: Rozmowy na nowy wiek. Prowadzą K. Janowska, P. Mucharski, t. 1, Kraków 2002, s. 140. ; 8. Z. Klemensiewicz, Jak rozumieć samodzielność ucznia, „Życie Literackie” 1964, nr 41. ; 9. W. Stróżewski, O prawdzie, dobru i pięknie, w: Rozmowy na koniec wieku, t. 1, s. 190. ; 10. A. Zagajewski, O poezji i samotności, w: Rozmowy na koniec wieku..., t. 2, Kraków 1998, s. 133.

Issue:

3

Start page:

190

End page:

199

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: