Object structure

Title:

„Polski cykl liryczny”, red. Krystyna Jakowska i Dariusz Kulesza, Białystok 2008; „Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej”, red. Anna Kieżuń i Dariusz Kulesza, Białystok 2010

Subtitle:

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Creator:

Jaworski, Karol

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

cycle ; literature ; lyric poetry

References:

1. J. Czechowicz, Wiersze liryczne w układzie własnym poety, oprac., posł. T. Kłak, Katowice 2004.
2. Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, red. Anna Kieżuń i Dariusz Kulesza, Trans Humana, Białystok 2010.
3. R. Fieguth, A. Martini (Hrsg.), Die Architektur der Wolken: Zyklisierung in der europaischen Lyrik des 19. Jahrhunderts, Bern 2005.
4. R. Fieguth, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, przeł. M. Zieliński, Warszawa 2002.
5. K. Jakowska, Cykl opowiadań — próba historii. Intuicje i sugestie, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001.
6. K. Jakowska, Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań, „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2.
7. K. Jakowska, Tryptyk jako odmiana cyklu literackiego, w: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska i R. Sioma, Białystok 2005.
8. Z. Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń 1990, s. 166.
9. Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004.
10. Od redakcji, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001, s. 9.
11. Polski cykl liryczny, red. Krystyna Jakowska i Dariusz Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
12. B. Uspienski, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, przeł. P. Fast, Katowice 1997, s. 191-244.
13. W. Wantuch, Cykl liryczny — tomik — seria poetycka. Z dziejów ,,gatunku” literackiego i wydawniczego, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Białystok 2001.
14. W. Wantuch, O poetyce cyklu lirycznego, w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan i S. Wysłouch, Warszawa 1985.

Issue:

3

Start page:

249

End page:

260

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2010.22

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)