Object structure

Title:

Tajemnica progu. Dojrzewanie w „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Janicka, Anna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; Grzechy dzieciństwa ; short story ; childhood ; adolescence ; suffering

References:

1. P. Ariès, Śmierć drugiego człowieka, przeł. M. Ochab, w: Wymiary śmierci, wybór i wstęp S. Rosiek, Gdańsk 2010, s. 169-219. ; 2. B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004, s. 5. ; 3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 79. ; 4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia, w: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998. ; 5. M. Burzka-Janik, Ruiny domu rodzinnego, w: tejże, W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, Opole 2009, s. 40. ; 6. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003. ; 7. E. Ihnatowicz, Dziecięce sacrum: spiżarnia - rajskie jabłko, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 1998, s. 195. ; 8. A. Kowalczykowa, Ciemne drogi szaleństwa, Kraków 1978. ; 9. A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1999. ; 10. A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław 1984. ; 11. A. Kubale, Dziecko, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, s. 201. ; 12. G. Leszczyński, Wstęp, w: tegoż, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 10. ; 13. L. Libera,Romantyczność i folklor. O twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana, Poznań 1994. ; 14. E. Lubczyńska-Jeziorna, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa, Wrocław 2007. ; 15. Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993. ; 16. B. K. Obsulewicz, "Confessiones" pozytywisty. O "Grzechach dzieciństwa" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 2009, z. 4. ; 17. E. Orzeszkowa, Zygmunt Ławicz i jego koledzy, Warszawa 1957. ; 18. E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004. ; 19. E. Paczoska, "Lalka" czyli rozpad świata, Białystok 1995. ; 20. M. Piwińska, Młodość, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 568. ; 21. M. Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005. ; 22. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą, w: B. Prus, Nowele wybrane, Warszawa 1982. ; 23. P. Próchniak, "Dom, do którego wprowadziła się męka". (Géza Csáth, "Matkobójstwo". Notatki na marginesach), w: Apokalipsa. Symbolika - Tradycja - Egzegeza, t. 2, red. K. Korotkich i J. Ławski, Białystok 2007. ; 24. B. Prus, Pisma wybrane, t. 2: Nowele, Warszawa 1990. ; 25. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991. ; 26. R. Szczerbakiewicz, Sarkofagi dziecięce cesarskiego Rzymu i dziecięce nagrobki renesansowe w XVI-wiecznej Polsce. Fenomen kulturowy, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria 2: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 2: Historia, język, kultura, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2010, s. 443-457. ; 27. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993. ; 28. E. Wesołowska, Dzieci ofiarne w dramacie antycznym i romantycznym, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2008, s. 627-640. ; 29. C. Zalewski, Urwis. "Grzechy dzieciństwa" punktem zwrotnym w twórczości Bolesława Prusa, "Słupskie Prace Filologiczne", t. 5, 2007. ; 30. G. Zapolska, Córka Tuśki, Kraków 1989.

Issue:

4

Start page:

16

End page:

26

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: