Object structure

Title:

Ostatnie słowa pani Latter i Franki Chomcówny oraz kilka uwag w kwestii kryzysu światopoglądu pozytywistycznego

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Marchwiński, Grzegorz

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; Emancypantki ; novel ; Orzeszkowa, Eliza ; Cham ; positivism

References:

1. Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 83. ; 2. G. Borkowska, Dialog powieściowy i jego konteksty. (Na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988. ; 3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 2007, s. 104. ; 4. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, wstęp T. Burek,Kraków-Wrocław 1984, s. 104. ; 5. T. Budrewicz, "Cham" i problem porozumienia, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. 29-30, 1994. ; 6. P. Chmielowski, Nasi powieściopisarze. Zarysy literackie skreślone przez Piotra Chmielowskiego. Serya druga, Warszawa-Kraków 1895. ; 7. P. Chmielowski, Powieści ludowe Elizy Orzeszkowej, "Świat" 1891, nr 19-20. ; 8. A. Dobrowolski, Idea i artyzm "Emancypantek" Prusa, "Tygodnik Ilustrowany" 1894, nr 34-38. ; 9. M. Głowiński, Anioł wśród fałszywych języków. (O "Emancypantkach"Prusa), w: tegoż, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973, s. 206. ; 10. M. Głowiński, "Cham", czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna, w: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992, s. 140-141. ; 11. E. Goffman, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Sulżycka, Warszawa 2006. ; 12. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstępem opatrzył M. Król, Warszawa 1969, s. 247-261. ; 13. K. Kaszewski, "Kłosy" 1889, nr 1227. ; 14. K. Kłosińska, Fantazmaty. Grabiński - Prus - Zapolska, Katowice 2004, s. 75. ; 15. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym", Katowice 1988. ; 16. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990, s. 108. ; 17. J. Kotarbiński, "Przegląd Tygodniowy" 1889, nr 36-37. ; 18. S. Krzemiński, Dwadzieścia pięć lat Rosyi w Polsce (1863-1888). Zarys historyczny, Lwów 1892, s. 6-15. ; 19. I. Krzywicka, Madzia, "Wiadomości Literackie" 1932, nr 1. ; 20. K. Krzywicki, Polska i Rossya w 1872 r. przez b. Członka Rady Stanu Królestwa Polskiego, Drezno 1872. ; 21. J. Krzyżanowski, O "Chamie" Orzeszkowej, w: tegoż, W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962. ; 22. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1975, s. 405-406. ; 23. J. Łotman, O semiotyce pojęć "wstyd" i "strach" w mechanizmie kultury. (Tezy), przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus i M. R. Mayenowa, Warszawa 1977. ; 24. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2006, s. 60, 149 i n. ; 25. I. Matuszewski, Swoi i obcy. [Pokrewieństwa i różnice]. Zarysy literacko-estetyczne, Warszawa 1898, s. 48 i n. ; 26. E. Orzeszkowa, Cham, wstęp i oprac. G. Borkowska, Kraków 1999, s. 152. ; 28. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880), Warszawa 2009, ss. 81-108, 154-244, 265-352. ; 27. E. Orzeszkowa, Emigracja zdolności, "Kraj" 1899, nr 16. ; 29. B. Prus, Emancypantki, w: tegoż, Pisma wybrane, Warszawa 1990, t. 5, s. 235. ; 30. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, przeł. M. Świtalska w: Wstyd i nagość, red. M. Grabowski, Toruń 2003, s. 20-51. ; 31. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972. ; 32. Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, zebrali i wstępem opatrzyli Z. Krasnodebski, K. Nellen, słowo wstępne K. Michalski, przeł. Z. Krasnodębski i in., Warszawa 1993. ; 33. S. Tarnowski, "Słowo" 1889, nr 254. ; 34. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993. ; 35. B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002. ; 36. Wskazania polityczne, w: Ognisko. Książka zbiorowa wydana dla uczczenia 25-letniej pracy Teodora Tomasza Jeża, Warszawa 1882. ; 37. T. Żuk-Skarszewski, Emigracja zdolności, "Kraj" 1899, nr 12, s. 4.

Issue:

4

Start page:

27

End page:

45

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: