Object structure

Title:

Zaduch, wonie i powietrze, czyli jak pachnie w świecie Elizy Orzeszkowej

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Kreft, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza ; scent ; olfactory impressions ; space ; city

References:

1. J. Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza, w: tegoż, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003. ; 2. E. Chwalewik, Wielkie miasta, ich rozwój, wzrost i przyszłość, Warszawa 1907, s. 27. ; 3. Cywilizacja i suchoty. Odczyt dr E. Dobrzyckiego. Recenzja, "Przegląd Tygodniowy" 1882, nr 12. ; 4. S. Eile, Ideał powieści pozytywistycznej. "Nad Niemnem" Orzeszkowej, "Pamiętnik" Literacki" 1974, z. 1. ; 5. E. T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, wstęp A. Wallis, Warszawa 1976, s. 82. ; 6. E. Ihnatowicz, Symetria realiów i antynomia powieści. "Nad Niemnem", w: tejże, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995. ; 7. E. Kowecka, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1984, s. 57-58. ; 8. H. Markiewicz, Pochwała polskiego pozytywizmu, "Znak" 1996, nr 2, s. 110. ; 9. E. Orzeszkowa, Bańka mydlana, w: tejże, Pisma, red. A. Drogoszewski i L. B. Świderski, t. 6-8 (Z różnych sfer, t. 1-3), Warszawa 1937, t. 8, s. 357. ; 10. E. Orzeszkowa, Cham, wstęp i oprac. G. Borkowska, Kraków 1999, s. 59. ; 11. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. 1-9, Warszawa 1954-1981, t. 4, s. 136. ; 12. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. 1-3, oprac. J. Bachórz, Warszawa-Wrocław 1996, t. 2/3, s. 87. ; 13. E. Orzeszkowa, Nizizy, w: tejże, Niziny. Dziurdziowie. Cham, wyd. 1 w tym układzie, Warszawa 1991, s. 7. ; 14. E. Orzeszkowa, O przekładach, w: tejże, Pisma krytycznoliterackie, zeb. i oprac. E. Jankowski, Wrocław 1959, s. 70. ; 15. E. Orzeszkowa, Pamiętnik Wacławy. Ze wspomnień młodej panny, t. 1-2, Warszawa 1968, t. 1, s. 336. ; 16. E. Orzeszkowa, Pisma zebrane, red. J. Krzyżanowski, t. 1-52, Warszawa 1947-1953. ; 17. B. Prus, Kroniki, t. 1-20, oprac. i wstęp Z. Szweykowski, Warszawa 1953-1970. ; 18. Przewodnik po Warszawie wydany staraniem Wielkiego Hotelu Europejskiego w czterech językach, Warszawa 1881 [reprint Warszawa 1991]. ; 19. W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Gdańsk 1996, s. 133. ; 20. R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1996. ; 21. K. Walc, Obrazy miasta w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny, "Literatura Ludowa" 1993, nr 2, s. 12.

Issue:

4

Start page:

59

End page:

70

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: