Object structure

Title:

Ludzie i motyle w „Nad Niemnem”. Imponderabilia Elizy Orzeszkowej

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Okulicz-Kozaryn, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza ; Nad Niemnem ; imponderables ; butterfly ; melancholy

References:

1. J. Bachórz, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, Warszawa-Wrocław 1996, t. 1, s. LII. ; 2. W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków 1996, s. 40 i n. ; 3. M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002. ; 4. G. Borkowska, O "centrum" powieściowego świata w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 283-294. ; 5. R. Caillois, Skrzydła motyle, przeł. K. Dolatowska w: tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowski, wstęp J. Błoński, Warszawa 1967, s. 316. ; 6. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, przeł. K. Kot, Warszawa 2001. ; 7. H. Hofstätter, Symbolizm, przeł. S. Błaut, Warszawa 1987, s. 29-30. ; 8. E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995. ; 9. M. Kozłowski, Krajobrazy przed bitwą, Kraków 1985, s. 69-133. ; 10. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku, Opole 2001, ss. 272, 274. ; 11. E. Orzeszkowa, Beata, "Archiwum Literackie", t. 2: Miscellanea literackie 1864-1910, Wrocław 1957, s. 449. ; 12. E. Orzeszkowa, Pisma zebrane, t. 1-53, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1947-1953. ; 13. E. Paczoska, "Nad Niemnem" - melancholia i magia, w: Lektury polonistyczne, t. 2: Od realizmu do preekspresjonizmu, red. G. Matuszek, Kraków 2001, s. 27-48. ; 14. Programy i dyskusje literackie okresy pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, s. 23. ; 15. Z. Przesmycki, Dekadentom istotnym, "Świat" 1894.

Issue:

4

Start page:

71

End page:

82

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: