Object structure

Title:

„Idee wieczne” i realia kształcące. Przybliżenia z poezji Marii Konopnickiej

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Mazan, Bogdan

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Konopnicka, Maria ; reception

References:

1. J. Baculewski, Twórczość Marii Konopnickiej w odbiorze czytelniczym, w: tegoż: Maria Konopnicka, Warszawa 1978. ; 2. S. Barańczak, Biografioły, Warszawa 1991, s. 23. ; 3. L. Belmont, Maria Konopnicka jako kapłanka poezji, "Wolne Słowo" 1910, nr 106-109. ; 4. L. Belmont, W wieku nerwowym. Powieść oryginalna, [prwdr. 1888], Warszawa [1928], s. 40. ; 5. W. Berent, Próchno [1903], wstęp i oprac. J. Paszek, wyd. 2 zmienione, Wrocław 1998, s. 81. ; 6. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997. ; 7. A. Brzuska, Topika rytmu życia. Poetycka antropologia Marii Konopnickiej, w: Ludzie - rzeczy - obrazy, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004. ; 8. T. Budrewicz, Najpopularniejszy wiersz "siermiężnej poetki", w: tegoż, Wiersze pozytywistów, Katowice 2000. ; 9. W. Bukowiński, Poetka idei, "Tygodnik Ilustrowany" 1906, nr 17-18. ; 10. P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Warszawa 1961, s. 132. ; 11. P. Chmielowski, Współcześni poeci polscy, Petersburg 1895. ; 12. J. C. [J. Ciembroniewicz], Maria Konopnicka jako wychowawczyni wychowawców, "Szkoła" 1911, s. 650-655. ; 13. S. Cieślak, Wiara pozytywistów, Łódź 2010, s. 41. ; 14. T. Czapczynski, Nieznana Maria Konopnicka, "Tygodnik Powszechny" 1955, nr 33. ; 15. Z. L. Dębicki, Widmo zdrady, "Przegląd Lwowski" 1876, t. 12, s. 321. ; 16. M. Dłuska, O poezji Konopnickiej, w: tejże, Studia i rozprawy, t. 2, Kraków 1970, s. 413. ; 17. M. Dobrowolski, Wstęp, w: M. Konopnicka, Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne, Warszawa 1960, s. 12-13. ; 18. W. Doda, Słomiany epos. Z notat o "Panu Balcerze" Konopnickiej, Tarnów 1929. ; 19. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, wyd. 3 poprawione, Kraków 2010, s. 164. ; 20. K. Falkiewicz, Pieśniarka ludu polskiego Maria Konopnicka, Lwów 1902. ; 21. H. Galle, Twórczość poetycka Marii Konopnickiej w ciągu dwudziestu pięciu lat, Warszawa 1902, s. 113-128. ; 22. M. Głowinski, Trzy młodopolskie manifesty literackie, "Pamiętnik Literacki" 1995, z. 2, s. 94. ; 23. A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1974, s. 133. ; 24. A. Grzymała-Siedlecki, Przedmowa, w: M. Konopnicka, Imagina, Warszawa [1912], s. VIII-IX. ; 25. E. Ihnatowicz, Kłopotliwa jubilatka, "Guliwer" 1991, nr 2. ; 26. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia [Der philosophische Glaube angesichst der Offenbarung, 1962], wstęp E. Wolicka, przeł. G. Sowiński, Kraków 1999, s. 37. ; 27. F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Warszawa 1971, s. 208. ; 28. A. Kamieńska, Maria Konopnicka programowa poetka pozytywizmu, "Wieś" 1950, nr 25. ; 29. K. Kolińska, Listy do niekochanych, Katowice 1983, ss. 183, 188. ; 30. M. Konopnicka, Imagina, wstęp A. Kamieńska, nota edyt. J. Bartnicka, Warszawa 1980. ; 31. M. Konopnicka, Korespondencja, red. K. Górski, t. 1-4, Wrocław 1971-1975. ; 32. M. Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii, oprac. J. Czubek, wyd. 4, Warszawa 1925, s. 374. ; 33. M. Konopnicka, Poezje, wyd. kryt. zupełne, oprac. J. Czubek, wstęp H. Sienkiewicz., t. 1-8, Warszawa [1915-1916]. ; 34. M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji, Łódź 1990. ; 35. J. Krzyżanowski, Czciciele światła, "Nauka i Sztuka" 1946, t. 4. ; 36. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku, Warszawa 2002. ; 37. K. Kuliczkowska, Świat przeżyć dziecięcych na wyżynach sztuki, w: J. Baculewski (red.), Maria Konopnicka, Warszawa 1978, 341-342. ; 38. M. Lenikówna, Nieznany tekst Konopnickiej, "Trybuna Ludu" 1971, nr 233. ; 39. B. Leśmian, Pan Balcer w Brazylii, "Prawda" 1910, nr 2. ; 40. J. Lis, Matka mowy polskiej, "Kierunki" 1985, nr 40. ; 41. Listy z Warszawy (Pani Konopnicka w roli "wieszczki" warszawskiego postępu), "Przegląd Powszechny" 1884, t. 3, s. 284-285. ; 42. K. Makuszyński, Pogrzeb słowiańskiej Safony, "Kurier Warszawski" 1935, nr 300. ; 43. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977, s. 227. ; 44. B. Mazan, Interpretacja wiersza M. Konopnickiej [A jak poszedł król na wojnę], w: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, red. A. Kowalczykowa i T. Marciszuk, Warszawa 1999. ; 45. B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002 (rozdz. Alternatywa. Poezja Konopnickiej na tle epok(i) - pejzaże z różą), s. 318-406. ; 46. B. Merwin, Profile i perspektywy, Lwów 1902. ; 47. M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, przeł. Z. Baran, Warszawa 2010. ; 48. B. Nawroczynski, Poetka współczucia i nadziei, "Książka" 1910, nr 12. ; 49. D. Nowacki, Niedźwiedzia przysługa. Osobliwa propozycja..., "Gazeta Wyborcza" 2008, s. 17. ; 50. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, oprac. E Jankowski, t. 6, Wrocław 1967, s. 67. ; 51. M. Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Kraków 2008, s, 43-44. ; 52. J. Paczkowski, Zapomniany pobyt Konopnickiej, "Życie Przemyskie" 1968, nr 50-51. ; 53. A. Patka, Maria Konopnicka poetka nieznana, "Tygodnik Demokratyczny" 1960, nr 22. ; 54. K. Pietrych, o Wierszach somatycznych Aleksandra Wata, oddających doznania przekraczające psychiczną wytrzymałość. Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie literatury, Łódź 2009, s. 91. ; 55. A. Potocki, Polska literatura współczesna, Warszawa 1911, s. 300. ; 56. Z. Przybyła, Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Częstochowa 1997. ; 57. S. Przybyszewski, O dramacie i scenie, Warszawa 1905. ; 58. S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1968, s. 298. ; 59. K. Radosławski [K. Kelles-Krauz], Idee społeczne w utworach Konopnickiej, "Krytyka" 1902, z. 10. ; 60. Realism, Relevance and Universalismin Maria Konopnicka's Poetry, "Chinese Journal of European Languages and Cultures", vol. 6, Beijing 2011, s. 128-148. ; 61. H. Sand [W. Feldman], Współczesna polska twórczość dramatyczna, Kraków 1911, s. 21-22. ; 62. -§- [H. Sienkiewicz], Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1950, t. 3, s. 144. ; 63. J. Stefko, Konopnicka jakiej nie znamy, "Dziennik Łódzki" 1960, nr 56. ; 64. K. Szajnocha, Lechicki początek Polski, Lwów 1858, s. 313. ; 65. S. Szwalbe, Konopnicka wciąż niedoceniana, "Życie Literackie" 1985, nr 32. ; 66. B. Szymański, Wieszczka poganizmu, "Rola" 1902, nr 16-18. ; 67. M. Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1973 i n. ; 68. K. Tokarzówna, Luźne słoneczne ogniwa (Maria Konopnicka i Bolesław Prus), w: Maria Konopnicka, red. nauk. K. Tokarzówna,Kalisz 1972. ; 69. K. Tomasik, Pod maską matki Polki. Maria Konopnicka (1842-1910), w: tegoż, Homobiografie. Pisarze i pisarki polskie XIX i XX wieku, Warszawa 2008, s. 20. ; 70. (mw) [M. Warneńska], Konopnicka nieznana, "Trybuna Ludu" 1957, nr 137. ; 71. (mw) [M. Warneńska], Konopnicka znana i nieznana, "Trybuna Ludu" 1959, nr 176. ; 72. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Nieznana karta działalności Konopnickiej, Warszawa 1967. ; 73. R. Wiseman, Dziwnologia. Odkrywanie wielkich prawd w rzeczach małych, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2010, s. 346. ; 74. Wypisy z literatury polskiej czasów najnowszych. Uzupełnienie dziejów literatury (1864-1905), zestawił i opracował W. Feldman, Warszawa 1908, s. 524. ; 75. Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez Maryę Konopnickę [!], Wilno 1881. ; 76. S. Żeromski, Dzienniki, przedm. A. Wasilewski, t. 1, Warszawa 1953, s. 328.

Issue:

4

Start page:

144

End page:

175

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: