Object structure

Title:

„Dym” Marii Konopnickiej jako dziewiętnastowieczny trop „vanitas”

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Obsulewicz, Beata K.

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Konopnicka, Maria ; dym ; short story ; vanitas trope

References:

1. J. Baudrillard, Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło?, przeł. S. Królak, Warszawa 2009. ; 2. M. Berman, "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Kraków 2006. ; 3. J. Białostocki, Motywy śmierci jako formy symboliczne w sztuce XVIII i XIX wieku, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, t. 1, Warszawa 1982, s. 435-454. ; 4. B. Bobrowska, Eleuzyjsko-chrześcijanska symbolika siewcy i ziarna w wierszach kryptopatriotycznych, w: tejże, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997, s. 192-265. ; 5. B. Bobrowska, "Na drodze" - w poszukiwaniu centrów znaczenia, w: tejże, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997. ; 6. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958, s. 215. ; 7. A. Brzuska-Kępa, "Idziesz do mnie przez skoszone łąki". Obrazy i pejzaże śmierci w poezji Marii Konopnickiej, w: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia - pejzaż - pamięć, Kraków 2002, s. 194-200. ; 8. B. Burdziej, Fenomenologia śmierci w nowelistyce Marii Konopnickiej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XLIX" 1997, z. 315, s. 3-18. ; 9. Catholic Biblical Encyclopedia. Old Testament, New York 1956, s. 1009. ; 10. J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2001, s. 121. ; 11. Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, red. J. Kmita, Poznań 2001. ; 12. W. Dobrowolska, Sienkiewicz jako malarz śmierci, Tarnów 1927. ; 13. A. Dorschel, Verwandlung. Mythologische Ansichten, technologische Absichten, Göttingen 2009. ; 14. Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995. ; 15. Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002. ; 16. Z. Herbert, Elegia na odejście pióra atramentu lampy, w: tegoż, Elegia na odejście, wyd. 2, Wrocław 1995, s. 49. ; 17. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym", Katowice 1988. ; 18. M. Konopnicka, Nowele, red. A. Brodzka, t. 2, Warszawa 1974, s. 265-275. ; 19. W. Kopalinski, Słownik symboli, wyd. 2, Warszawa 1991, s. 78-80. ; 20. R. Koziołek, I. Gielata, "Nasza szkapa" - przypowieść antropologiczna, "Świat i Słowo" 2005, nr 1, s. 169-184. ; 21. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski, R. Ryzinski, Kraków 2007. ; 22. J. Kubiak, Dwa światy i święta codzienność, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. G. Borkowska i A. Mazur, Opole 2007, s. 239. ; 23. D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996, s. 9. ; 24. G. Legutko, Nekropolie Marii Konopnickiej. Rekonesans, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska i B. K. Obsulewicz, Lublin 2010, s. 329-354. ; 25. J. Leo, Źródła i ważniejsze przedruki tekstów, w: M. Konopnicka, Nowele, red. A. Brodzka, t. 2, Warszawa 1974, s. 510. ; 26. A. Lubaszewska, "Życie-Śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, Kraków 1995. ; 27. M. I. Maciotti, Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia, przeł. I. Kania, Kraków 2006, s. 70-71. ; 28. A. Mazur, Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Opole 2010. ; 29. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku, Opole 2001. ; 30. Świadectwa poszukiwan, red. S. Fita, Lublin 1993. ; 31. Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie wrzesień-listopad 2000 [konsultacja naukowa wystawy i katalogu M. Poprzęcka; koncepcja A. Król; red. E. Ryżewska], Kraków 2000. ; 32. B. K. Obsulewicz, "Pietas" według Konopnickiej. Dwie obserwacje, w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX wieku i początku XX wieku, red. J. A. Malik, Lublin 2008, s. 103-125. ; 33. B. K. Obsulewicz-Niewińska, "Nieobałamucona wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008. ; 34. M. Oesterreicher-Mollwo, Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 37. ; 35. M. Poprzęcka, Kuźnia. Mit, alegoria, symbol, Warszawa 1972. ; 36. B. Purc-Stępniak, Kula jako symbol vanitas, Gdańsk 2005. ; 37. E. Sienkiewicz-Hippler, Psychologia i parapsychologia snów, Białystok 2004. ; 38. J. Sławiński, Elegia, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 3 poszerz. i popraw., Wrocław 1998, s. 126. ; 39. T. Sobieraj, Kulturowy model dziewiętnastowieczności, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" 2008, s. 19-38. ; 40. J. Sosnowski, Wielościan, Warszawa 2001, s. 130-131. ; 41. S. Stabryła, Wstęp, w: Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, wyd. 2 zmien., Wrocław 1996, s. LXIII. ; 42. Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska i U. Kowalczuk, Warszawa 2002. ; 43. M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, przeł. T. Swoboda, M. Ochab, M. Sawiczewska-Lorkowska, D. Senczyszyn, Gdańsk 2008, s. 579. ; 44. S. Wysłouch, Portrety samobójców w nowelistyce Marii Konopnickiej, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski i T. Sobieraj, Poznań 2002, s. 109-121.

Issue:

4

Start page:

176

End page:

189

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: