RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sens zapisu i logika druku. O edycjach dzienników pisarzy Młodej Polski

Creator:

Utkowska, Beata

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Z. J. Adamczyk, "Dzienniki" jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1970, z. 3.
2. M. Bizior-Dombrowska, Problemy tekstologiczne edycji "Samuela Zborowskiego" Juliusza Słowackiego, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, pod red. M. Bizior-Dombrowska i M. Lutomierski, Toruń 2008.
3. M. Bunsch-Prażmowska, Szkicowniki młodzieńcze Stanisława Wyspiańskiego 1876-1891, Wrocław 1959.
4. K. Ciapała-Gędłek, Epistolograficzny autoportret artysty, "Teksty Drugie" 2000, nr 4.
5. T. Drewnowski, Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińskia i in., t. 1, Kraków 2005.
6. T. Drewnowski, Nieskończona epopeja: problemy edycji i interpretacji, w: Ecriture/pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek i J. Z. Lichański, Warszawa 1995.
7. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka i in., Warszawa 1973.
8. A. Foltyniak, Między "pisać Nałkowską" a Nałkowskiej "czytaniem siebie". Narracyjna tożsamość podmiotu w "Dziennikach", Kraków 2004.
9. E. Głębicka, Jaka dokumentacja literatury jest nam dzisiaj potrzebna, w: Polonistyka w przebudowie, : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińskia i in., t. 2, Kraków 2005. s. 721.
10. Z. Goliński, Wstęp, do: S. Żeromski, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 1: Opowiadania, oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa 1981, s. 101.
11. K. Irzykowski, Dziennik. T. 1, 1891-1897, [odczytanie tekstu z rps. S. Góra, Z. Irzykowska ; oprac. tekstu B. Górska], Kraków 1998.
12. K. Irzykowski, Dziennik. T. 2, 1916-1944, [odczytanie tekstu z rps. S. Góra, Z. Irzykowska ; oprac. tekstu B. Górska, partie niem. przeł. I. Kania, A. Lam], Kraków 2001.
13. J. Kądziela, Przedmowa, do: S. Żeromski, Dzienniki, oprac. J. Kądziela, t. 1, Warszawa 1963.
14. H. Kirchner, Nota wydawnicza, do: Z. Nałkowska, Dzienniki. I. 1899-1905, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1975, s. 416-419.
15. P. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, przeł. M. i P. Rodakowie, "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 4.
16. M. Marszałek, "Życie i papier". Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: "Dzienniki" 1899-1954, Kraków 2004.
17. Z. Mitosek, Krytyka genetyczna, w: tejże, Teorie badań literackich, Warszawa 2004.
18. Z. Mitosek, Od dzieła do rękopisu. O francuskiej krytyce genetycznej, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 4.
19. Z. Mitosek, Wprowadzenie, do: Ecriture/pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek i J. Z. Lichański, Warszawa 1995.
20. E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001.
21. M. Popiel, Powieść o artyście w listach, w: tejże, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2008.
22. M. Prussak, Edytorska nadgorliwość, w: Romantyzm - poezja - historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowa, Warszawa 2002.
23. Z. Przychodniak, Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, s. 34-35.
24. P. Rodak, Dziennik osobisty i historia, "Kultura i Społeczeństwo" 2008, nr 1.
25. P. Rodak, Dziennik osobisty: praktyka, materialność, tekst, "Przegląd Kulturoznawczy" 2006, nr 1.
26. P. Rodak, Dziennik pisarza: praktyka, materialność, tekst, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra..., red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Warszawa 2007, s. 392.
27. P. Rodak, Narracja - dziennik - tożsamość. Przesłanki (projektowanej) antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004.
28. C. Rowiński, Rękopis jako forma "dzieła otwartego", w: Ecriture/pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek i J. Z. Lichański, Warszawa 1995.
29. J. Słowacki, Raptularz 1843-1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, oprac. M. Troszyński, Warszawa 1996.
30. M. Wyka, Wstęp, do: S. Brzozowski, Pamiętniki, oprac. M. Urbanowski, Wrocław 2007.
31. S. Wyspiański, Dzieła zebrane, red. L. Płoszewski i in., t. 16, cz. 3: Kalendarz życia i twórczości 26 marca 1898 - grudzień 1907, oprac. A. Doboszewska, Kraków 1995, ss. 273 i 394-395.
32. S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 14: Pisma prozą. Juvenilia, Kraków 1966, s. 261-265.
33. S. Wyspiański, Notatnik z podróży po Francji w r. 1890, w: tegoż, Listy zebrane, oprac. L. Płoszewski, J. Dürr-Durski i M. Rydlowa, t. 2: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprac. L. Płoszewski i M. Rydlowa, cz. 1: Listy i Notatnik z podróży, Kraków 1979, s. 513-548.
34. S. Wyspiański, Raptularz z 1904 r. oraz Raptularz z 1905 r., w: tegoż, Dzieła, oprac. L. Płoszewski, t. 8: Pisma prozą, Warszawa 1932, ss. 380, 405.
35. S. Żeromski, Dzieła, red. S. Pigoń, Dzienniki, oprac. J. Kądziela, t. 1-7, Warszawa 1963-1970.
36. S. Żeromski, Dzienników tom odnaleziony, oprac. J. Kądziela, Warszawa 1973.
37. S. Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 roku, oprac. Z. J. Adamczyk i Z. Goliński, Kielce 2000.

Issue:

4

Start page:

288

End page:

300

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69978 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 4, 2019

Number of object content hits:

60

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81249

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information