Object structure

Title:

Dorota Samborska-Kukuć, „«Lalka» Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności”, Łódź 2011

Subtitle:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Creator:

Zajkowska, Joanna

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Samborska-Kukuć, Dorota ; Prus, Bolesław ; Lalka ; intertextuality

References:

1. J. Bachórz, Spotkania z "Lalką". Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010. ; 2. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin 2009. ; 3. S. Brzozowski, Współczesna powieść polska, Warszawa 1906. ; 4. T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990. ; 5. J. Damborský, Intertekstualność w "Lalce", "Przegląd Humanistyczny" 2006, nr 5/6. ; 6. J. Kleiner, Tragizm, w: tegoż: W kręgu historii i teorii literatury, oprac. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1981, s. 656. ; 7. W. Krzemińska, Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX wieku, Warszawa 1985. ; 8. J. A. Malik, "Lalka": historie z różnych światów, Lublin 2005. ; 9. A. Martuszewska, Bolesława Prusa "prawidła" sztuki literackiej, Gdańsk 2003, ss. 155, 184. ; 10. A. Martuszewska, "Lalka" i niektóre problemy intertekstualności, w: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz. M. Głowiński, Warszawa 1992. ; 11. M. Obrusznik-Partyka, Problem starości w utworach literackich i "Kronikach" Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz. 12. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003. ; 12. E. Paczoska, "Lalka" czyli rozpad świata, Białystok 1995. ; 13. Z. Przybyła, "Lalka" Bolesława Prusa. Semantyka - kompozycja - konteksty, Rzeszów 1995. ; 14. M. Szpilarewicz, Oblicza intertekstualności "Lalki" - kilka uwag o realiach międzytekstowych Prusa, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 2004, nr 44. ; 15. Świat "Lalki". 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005. ; 16. K. Turey, Bolesław Prus a romantyzm, Lwów 1937.

Issue:

4

Start page:

333

End page:

340

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: