Object structure

Title:

O polskiej literaturze „zaprzecznej”. Uwagi o twórczości Henryka Rzewuskiego i Andrzeja Kuśniewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literarture ; literature of denial ; "denial" ; Kuśniewicz, Andrzej (1904-1993) ; Rzewuski, Henryk (1791-1866)

References:

1. J. Bejła [H. Rzewuski], Mieszaniny obyczajowe. T. 1. Wilno 1841. ; 2. T. Błażejewski, Gawęda szlachecka dzisiaj. „Życie Literackie” 1986, nr 14, s. 10. ; 3. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008. ; 4. M. Inglot, Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843. Wrocław 1961. ; 5. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta. W: Powieść jako autokreacja. Kraków 1984. ; 6. W. Karpiński, Jakobini prawicy. „Twórczość” 1973, nr 12, s. 54-68. ; 7. W. Karpiński, W kręgu myśli zaprzecznej. „Znak” 1973, nr 11/12, s. 1474-1488. ; 8. A. Kuśniewicz, Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1988. ; 9. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. Warszawa 1973. ; 10. M. Maciejewski, Gawęda jako słowo przedstawione-z zagadnień teorii gatunku. W: Poetyka-gatunek-obraz: w kręgu poezji romantycznej. Warszawa 1977, s. 30-50. ; 11. A. Mencwel, Nieważkość kontrolowana. Rec. A. Kuśniewicz, Stan nieważkości. „Polityka” 1974, nr 12, s. 8. ; 12. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992. ; 13. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. Lewinówna. Wstęp M. Żmigrodzka. Warszawa 1961. ; 14. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. A. Skucińska. Red. nauk. E. Tabakowska. Kraków 2006. ; 15. B. Szleszyński, Przymierzanie kontusza: Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego. Warszawa 2007. ; 16. J. Ślisz, Henryk Rzewuski. Życie i twórczość. Warszawa 1986. ; 17. J. Tazbir, Imć Pan Soplica. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 378-385. ; 18. J. Tazbir, Sarmacka „futurologia”. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986, s. 105-135. ; 19. W. Weintraub, Między Plutarchem a Sowizdrzałem. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977. ; 20. H. Zaworska, Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy. Warszawa 1991.

Issue:

2

Start page:

32

End page:

47

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: