Object

Title: Metateatralność, metadramatyczność, metatekstowość w dramacie

Creator:

Ruta-Rutkowska, Krystyna

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. L. Abel, Metatheatr. A New View of Dramatic Form. New York 1963. ; 2. L. Biały, Wstęp w: P. Calderón de la Barca, Autos sacramentales: Wielki teatr świata. - Magia grzechu. - Życie jest snem. Wybrał, przeł. i oprac. L. Biały. BN II 227. Wrocław 1997. ; 3. A. R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej. Kraków 2005. ; 4. P. Calderón de la Barca, Autos sacramentales: Wielki teatr świata. - Magia grzechu. - Życie jest snem. Wybrał, przeł. i oprac. L. Biały. BN II 227. Wrocław 1997. ; 5. A. Camus, Człowiek zbuntowany. Przeł. J. Guze. Kraków 1991. ; 6. J. Culler, Konwencja i oswojenie. Przeł. I. Sieradzki. W zb.: Znak-styl-konwencja. Wybór i wstęp M. Głowiński. Warszawa 1977, s. 146-196. ; 7. M. Delaperrière, Fragment i całość, czyli dylematy niewyrażalności. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 21-42. ; 8. B. Dopart, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza. Kraków 2002. ; 9. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 317-366. ; 10. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000. ; 11. M. Gmys, Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje. Toruń 1999. ; 12. R. Ingarden, O funkcjach mowy w widowisku teatralnym. W: O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Wyd.2. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1988. ; 13. J. Kelery, Od "Kartoteki" do "Pułapki" [Wstęp]. W: T. Różewicz, Teatr. Wyboru dokonał autor. Wstęp J. Kelera. T. 1. Kraków 1988. ; 14. J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Studia. Wybór i oprac. J. Starnawski. Warszawa 1998. ; 15. A. Krajewska, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja. Poznań 2005. ; 16. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. Wyd. 8, zmien. Wstęp M. Janion. Oprac. M. Grabowska. BN 124. Wrocław 1965. ; 17. P. de Man, Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Wstęp A. Warmiński. Gdańsk 2000. ; 18. A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002. ; 19. G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty. Kraków 2001. ; 20. E. Miodońska-Brookes, W poszukiwaniu Chóru jako persony dramatu. W: „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1997, s. 75-119. ; 21. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997. ; 22. A. di Nola, Diabeł: o formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. Przeł. I. Kania. Kraków 1997. ; 23. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis (wstępne rozróżnienia). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 173-191. ; 24. E. Nowicka, Omamienie-cudowność-afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003. ; 25. E. Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. Kraków 2004. ; 26. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych. Przeł., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek. Wstęp A. Ubersfeld. Wrocław 1998. ; 27. M. Pfister, The Theory and Analysis of Drama. Transl. from the German J. Halliday. New York 1988. ; click here to follow the link ; 28. M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973. ; 29. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981. ; 30. T. Różewicz, Akt przerywany. Komedia niesceniczna w jednym akcie. W: Teatr. Wyboru dokonał autor. Wstęp J. Kelera. T. 1. Kraków 1988. ; 31. M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte (aspects du théâtre dans le théâtre). Paris 1982. ; 32. J. Skuczyński, Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki-Mickiewicz-Krasiński. Toruń 1993. ; 33. J. Słowacki, Kordian. Część pierwsza trylogii: Spisek koronacyjny. Wyd. 7. Oprac. M. Inglot. BN I 2. Wrocław 1986. ; 34. M. Sugiera, Realne światy / możliwe światy. Niemiecki dramat ostatniej dekady (1995-2004). Kraków 2005. ; 35. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu 1880/1950. Przeł. E. Misiołek. Warszawa 1976. ; 36. W. Szturc, Ironia romantyczna. Warszawa 1992. ; 37. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz 1999. ; 38. S. Świontek, Dialog-dramat-metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. Łódź 1991. ; 39. S. Świontek, Dialog-dramat-metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. Warszawa 1999. ; 40. J-M. Thomassau, Pour une analyse du para-texte théâtrale. „Littérature” 1984, vol. 53, nr 1, pp. 79-103. ; click here to follow the link ; 41. A. Ubersfeld, Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre. Paris 1996. ; 42. B. Uspienski, Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki. Przeł. Z. Zaron. W zb.: Semiotyka kultury. Red. M. R. Mayenowa, E. Janus. Warszawa 1977. ; 43. E. Wąchocka, Autor i dramat. Katowice 1999. ; 44. M . Woźniakiewicz-Dziadosz, Fikcja mimetyczna i problem koincydencji w powieści. W zb.: Mimesis w dyskursie literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1996, s. 75-87. ; 45. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Spiskowiec i emisariusz w literaturze romantycznej. W zb.: Style zachowań romantycznych: propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 6-7 grudnia 1982 r. Red. M. Janion, M. Zielińska. Warszawa1986, s. 85-105. ; 46. A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. Kraków 2002. ; 47. A. Ziołowicz, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996. ; 48. J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.

Issue:

2

Start page:

113

End page:

138

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63318 ; oai:rcin.org.pl:63318 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

546

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81273

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information