Object structure

Title:

Współczesna literatura fantastyczna wobec problematyki cyklu literackiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Kruk, Bartosz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

fantasy literature ; literary cycle

References:

1. R. Barthes, Mit i znak. Eseje. Przeł. W. Błońska [i in.]. Wybór i wstęp J. Błoński. Warszawa 1970.
2. J. Bocheński, Sto zabobonów. Kraków 1992.
3. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
4. U. Eco, Nauka i fantastyka. Przeł. R. Kłos. W zb.: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction. Teksty wybrali R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska. Poznań 1989, s. 170-178.
5. K. Jakowska, Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2, s. 94-106.
6. B. Kaniewska, Między cyklem a powieścią. W zb.: Cykl literacki w Polsce. Red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska. Białystok 2001, s. 23-35.
7. S. Lem, Ontologia porównawcza fantastyki. W: Fantastyka i futurologia. T. 1. Wyd. 2. Kraków 1973, s. 84-119.
8. K. Leśniak, Arystoteles. Warszawa 1989.
9. K. T. Lewandowski, Noteka 2015. Warszawa 2006.
10. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką. Kraków 2001.
11. D. Maitre, Literature and Possible Worlds. London 1983.
12. A. Martuszewska, Fantastyka w świetle teorii światów możliwych. W zb.: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1994, s. 57-74.
13. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
14. M. Parowski, Czas fantastyki. Szczecin 1990.
15. A. Sapkowski, Miecz przeznaczenia. Warszawa 1995.
16. A. Sapkowski, Ostatnie życzenie. Warszawa 1995.
17. J. Sobota, Cierpienie Hrabiego Mortena. „Nowa Fantastyka” 1993, nr 12, s. 42-47.
18. J. Sobota, Głos Boga. Wrocław 2006.
19. J. Sobota, Wieczór trzech psów. „Nowa Fantastyka” 2000, nr 5, s. 44-56.
20. A. B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki. Kraków 1964.
21. A. Stoff, „Opowieści o pilocie Pirxie” Stanisława Lema wobec problematyki cyklu literackiego. W zb.: Cykl literacki w Polsce. Red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska. Białystok 2001, s. 445-458.
22. D. Suvin, Poetyka science fiction. Przeł. B. Okólska. W zb.: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction. Teksty wybrali R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska. Poznań 1989, s. 303-312.
23. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 2. Warszawa 2005.
24. L. Wiśniewska, Cykl, czyli podwójność. Lema opowieści o Pirxie i Tichym. W zb.: Cykl literacki w Polsce. Red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska. Białystok 2001, s. 417-443.
25. A. Zgorzelski, Fantastyka - utopia - science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków. Warszawa 1980.

Issue:

2

Start page:

139

End page:

156

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)