Object structure

Title:

Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Maryl, Maciej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literary carriers ; electronic forms of literature

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997. ; 2. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów. Współpr. E. Maruszak. Warszawa 2005. ; 3. J. D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah 2000. ; 4. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media. Cambridge 2000. ; 5. R. de Bury, Philobiblon, czyli o miłości do ksiąg. Przeł. J. Kasprowicz. Gdańsk 1992. ; 6. J. Culler, The Literary in Theory. Stanford 2007. ; 7. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Przeł. M. Bassaj. Warszawa 1998. ; 8. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction. Oxford 1996. ; 9. U. Eco, Nieobecna struktura. Przeł. A. Wainsberg, P. Bravo. Warszawa 2003. ; 10. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1996. ; 11. Electronic Literature Collection. Red. N. K. Hayles, N. Montfort, S. Rettberg, S. Strickland. http://collection.eliterature.org/ (data dostępu: 6 V 2010). ; 12. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo. Przeł. J. Lalewicz. W zb.: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Wstęp, wybór, oprac. A. Mencwel. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1980, s. 209-251. ; 13. R. Escarpit, Rewolucja książki. Przeł. J. Pański. Warszawa 1969. ; 14. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi. Przeł. A. Grzeliński. W: Interpretacja, retoryka, polityka. Red. A. Szahaj. Kraków 2002, s. 81-98. ; 15. E. Gilson, Słowo mówione i słowo pisane. Przeł. H. Rosnerowa. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003. ; 16. G. Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa 2008. ; 17. E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu. Przeł. P. Majewski. Warszawa 2006. ; 18. E. A. Havelock, Przedmowa do Platona. Przekł., wstęp P. Majewski. Warszawa 2007. ; 19. N. K. Hayles, Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame, Indiana, 2008. ; 20. N. K. Hayles, Writing Machines. Cambridge 2002. ; 21. S. Hockey, Electronic Texts in the Humanities. Principles and Practice. Oxford 2000. ; click here to follow the link ; 22. M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa 2003. ; 23. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji społecznej. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 4, s. 393-402. ; 24. M. Hopfinger, „Zmiana miejsca?” W zb.: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner. Warszawa 2008, s. 143-164. ; 25. A. Karpiński, O konsekwencjach „wieku rękopisów”. Rekonstruowanie epoki. „Teksty Drugie” 1994, nr 3, s. 5-21. ; 26. A. Karpiński, Tradycja tekstu w „Wieku rękopisów”. Uwagi o rękopiśmiennym charakterze funkcjonowania dzieła literackiego. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 27-42. ; 27. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury. Wrocław 1985. ; 28. A. B. Lord, O formule. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003. ; 29. K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej. Wrocław 1987. ; 30. L. Manovich, Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. Warszawa 2006. ; 31. M. Maryl, Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 228-251. ; 32. M. Maryl, Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W zb.: Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja. Red. A. Gumkowska. Warszawa 2009, s. 83-91. ; 33. M. Maryl, Tekst spersonalizowany. „LiteRacje” 2010, nr 2, s. 97-103. ; 34. M. Mateas, A. Stern, Façade. A One-act Interactive Drama. http://www.interactivestory.net/ (data dostępu: 16 III 2010). ; 35. J. McGann, Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web. New York 2001. ; click here to follow the link ; 36. K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław 1984. ; 37. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992. ; 38. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002. ; 39. J. Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature. Chapel Hill 1984. ; 40. J. Vendryes, Powstanie i rozwój pisma. Przeł. K. Libera. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003. ; 41. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1973. ; 42. P. Zumthor, Właściwości tekstu oralnego. Przeł. M. Abramowicz. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.

Issue:

2

Start page:

157

End page:

178

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: