Obiekt

Tytuł: Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich

Twórca:

Maryl, Maciej

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Kraków 1997.
2. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów. Współpr. E. Maruszak. Warszawa 2005.
3. J. D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah 2000.
4. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media. Cambridge 2000.
5. R. de Bury, Philobiblon, czyli o miłości do ksiąg. Przeł. J. Kasprowicz. Gdańsk 1992.
6. J. Culler, The Literary in Theory. Stanford 2007.
7. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Przeł. M. Bassaj. Warszawa 1998.
8. T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction. Oxford 1996.
9. U. Eco, Nieobecna struktura. Przeł. A. Wainsberg, P. Bravo. Warszawa 2003.
10. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1996.
11. Electronic Literature Collection. Red. N. K. Hayles, N. Montfort, S. Rettberg, S. Strickland. http://collection.eliterature.org/ (data dostępu: 6 V 2010).
12. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo. Przeł. J. Lalewicz. W zb.: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Wstęp, wybór, oprac. A. Mencwel. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1980, s. 209-251.
13. R. Escarpit, Rewolucja książki. Przeł. J. Pański. Warszawa 1969.
14. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi. Przeł. A. Grzeliński. W: Interpretacja, retoryka, polityka. Red. A. Szahaj. Kraków 2002, s. 81-98.
15. E. Gilson, Słowo mówione i słowo pisane. Przeł. H. Rosnerowa. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
16. G. Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa 2008.
17. E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu. Przeł. P. Majewski. Warszawa 2006.
18. E. A. Havelock, Przedmowa do Platona. Przekł., wstęp P. Majewski. Warszawa 2007.
19. N. K. Hayles, Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame, Indiana, 2008.
20. N. K. Hayles, Writing Machines. Cambridge 2002.
21. S. Hockey, Electronic Texts in the Humanities. Principles and Practice. Oxford 2000.
kliknij tutaj, żeby przejść
22. M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa 2003.
23. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji społecznej. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 4, s. 393-402.
24. M. Hopfinger, „Zmiana miejsca?” W zb.: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner. Warszawa 2008, s. 143-164.
25. A. Karpiński, O konsekwencjach „wieku rękopisów”. Rekonstruowanie epoki. „Teksty Drugie” 1994, nr 3, s. 5-21.
26. A. Karpiński, Tradycja tekstu w „Wieku rękopisów”. Uwagi o rękopiśmiennym charakterze funkcjonowania dzieła literackiego. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 27-42.
27. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury. Wrocław 1985.
28. A. B. Lord, O formule. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
29. K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej. Wrocław 1987.
30. L. Manovich, Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański. Warszawa 2006.
31. M. Maryl, Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 228-251.
32. M. Maryl, Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W zb.: Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja. Red. A. Gumkowska. Warszawa 2009, s. 83-91.
33. M. Maryl, Tekst spersonalizowany. „LiteRacje” 2010, nr 2, s. 97-103.
34. M. Mateas, A. Stern, Façade. A One-act Interactive Drama. http://www.interactivestory.net/ (data dostępu: 16 III 2010).
35. J. McGann, Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web. New York 2001.
kliknij tutaj, żeby przejść
36. K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław 1984.
37. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
38. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002.
39. J. Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature. Chapel Hill 1984.
40. J. Vendryes, Powstanie i rozwój pisma. Przeł. K. Libera. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.
41. I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1973.
42. P. Zumthor, Właściwości tekstu oralnego. Przeł. M. Abramowicz. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

157

Strona końc.:

178

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63316 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

520

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81275

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji