Object structure

Title:

Piotr Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. Łódź 2008

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Okoń, Jan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Pirecki, Piotr ; "plebeian" comedy ; polish literarture - 16-17 c.

References:

1. M. Bujnicka, „Blaski i nędze..." literatury popularnej. W zb.: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. I. Opacki, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice 2002, s. 236-244.
2. S. Grzeszczuk, Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Warszawa 1990.
3. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1973.
4. B. Judkowiak, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje. Poznań 2007.
5. Mały słownik języka polskiego. Warszawa 1969.
6. P. Pirecki, Szkice o "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. Pisarz i dzieło. Łódź 2005.
7. Polska fraszka mieszczańska: minucje sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948.
8. Polska komedja rybałtowska. Oprac. K. Badecki. Lwów 1931.
9. Polska liryka mieszczańska: pieśni, tańce, padwany. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936.
10. Polska satyra mieszczańska: nowiny sowiźrzalskie. Oprac. K. Badecki. Kraków 1950.
11. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977.
12. Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny: krytyczna edycja staropolskiego przekładu "Ulenspiegla". Wyd. R. Grześkowiak, E. Kizik. Gdańsk 2005.
13. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć : piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. warszawa 1988.
14. A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Kraków 2002.
15. K. W. Wójcicki, Teatr starożytny w Polsce. T. 1-2. Warszawa 1841.

Issue:

2

Start page:

215

End page:

224

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)