Object structure

Title:

Małgorzata Mieszek, Intermedium polskie XVI–XVIII wieku. (Teatry szkolne). Kraków (2007)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Pirecki, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mieszek, Małgorzata ; old-Polish interludes ; school theatre

References:

1. T. Bieńkowski, Antyk w szkolnym dramacie pijarskim w Polsce. „Meander” 1961, z. 6, s. 313-322. ; 2. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu: religia-cywilizacja-estetyka. Warszawa 2001. ; 3. S. Grzeszczuk, Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku. Wrocław 1980. ; 4. P. Lewin, Problematyka społeczna intermedium polskiego z XVI-XVII w. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1, s. 1-37. ; 5. J. Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość). Warszawa 2006. ; 6. P. Pirecki, Szkice o „Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. Pisarz i dzieło. Łódź 2005. ; 7. Polska komedia rybałtowska. Pierwsze zbiorowe i krytyczne wydanie oprac. K. Badecki. Lwów 1931. ; 8. J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wrocław 1957. ; 9. B. Schultze, „Z chłopa król". Cztery wieki tradycji tematu literackiego w Polsce. Przeł. J. Dąbrowski. Wstęp M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 2006. ; 10. Teatr polskiego renesansu. Antologia. Oprac. J. Lewański. Warszawa 1988.

Issue:

2

Start page:

225

End page:

228

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: