Object structure

Title:

Jan Błoński, Wyspiański wielokrotnie. Oprac., red. M. Borowski, M. Sugiera. Przeł. J., K. Błońscy. (Kraków 2007)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Błoński, Jan ; Wyspiański, Stanisław (1869-1907) ; interpretation of literary works

References:

1. A. Artaud, Teatr i jego sobowtór. Przekład i wstęp J. Błoński. Warszawa 1966.
2. J. Błoński, A. Artaud i teatr magiczny. „Dialog” 1965, nr 2, s. 90-98.
3. J. Błoński, Balkon, czyli zabójstwo Boga. „Dialog” 1959, nr 10, s. 105-114.
4. J. Błoński, Dramat i przestrzeń. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 197-210.
5. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 1994.
6. J. Błoński, Giraudoux i tragedia. „Dialog” 1965, nr 3, s. 89-98.
7. J. Błoński, Ionesco: genealogia stereotypu. „Dialog” 1967, nr 1, s. 70-76.
8. J. Błoński, Michel de Ghelderode. „Dialog” 1956, nr 4, s. 124-133.
9. J. Błoński, Od Stasia do Witkacego. Kraków 1992.
10. J. Błoński, Pirandello: "Zamienione dziecko". „Dialog” 1967, nr 6, s. 83-91.
11. J. Błoński, Posłowie w: S. Beckett, Teatr. Przeł. K. Błahij [i in.]. Warszawa 1973.
12. J. Błoński, Przedmowa w: J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i praktyce scenicznej. Przedm. J. Błoński. Przekł., oprac. i uzupełnienia M. Sugiera. Wrocław 1995, s. 7-11.
13. J. Błoński, Romans z tekstem. Kraków 1981.
14. J. Błoński, Szekspir przekładu. Wstęp w: T. Żeleński (Boy), Antologia literatury francuskiej. W: Pisma. T. 14. Warszawa 1958, s. 5-11.
15. J. Błoński, Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk. Kraków 2000.
16. J. Błoński, Wprowadzenie do Geneta. „Dialog” 1959, nr 6, s. 76-81.
17. J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka. Kraków 1994.
18. J. Błoński, S. Mrożek, Listy 1963­1996. Wstęp T. Nyczek. Kraków 2004.
19. W. Ekielski, Akropolis. Pomysł zabudowania Wawelu. Obmyśleli St. Wyspiański i W. Ekielski w latach 1904-1907. Kraków 1908.
20. K. Irzykowski, Zdobnictwo w poezji. „Museion” 1913, z. 11, s. 45-62.
21. K. Irzykowski, Zdobnictwo w poezji. „Museion” 1913, z. 12, s. 52-68.
22. Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański. Warszawa 1984.
23. S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie. Poznań 1922.
24. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości i uniwersalności. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 242-257.

Issue:

2

Start page:

233

End page:

240

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: