Object structure

Title:

Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Okulicz-Kozaryn, Radosław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Szał/frenzy ; individualism ; aestheticism ; synthesis of arts

References:

1. A. Asnyk, Poezje zebrane, wstępem opatrzyła Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995, s. 757. ; 2. A. Asnyk, Sonet, „Dziennik Krakowski” 1896, nr 119. ; 3. Ch. Baudelaire, Kwiaty grzechu, przeł. z francuskiego Adam M-ski [Z. Trzeszczkowska] i A. Lange, Warszawa 1894, s. 57, 58. ; 4. T. Budrewicz, Asnyk między symbolizmem a socjalizmem. (Przeoczone konteksty „Szkicu do współczesnego obrazu”), „Prace Polonistyczne” 2000, seria IV, s. 103–104. ; 5. E. Charazińska, Władysław Podkowiński, Wrocław 2002, s. 65. ; 6. P. Chmielowski, Rozbiory i sprawozdania. Kazimierz Tetmajer. „Poezje”. Seria II…, „Ateneum” 1895, t. 1, s. 618. ; 7. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków 1966, s. 131. ; 8. W. Dębicki, [rec. T. Jeske-Choiński, Na schyłku wieku], „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 31. ; 9. W. Dębicki, Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym, Warszawa 1895, s. 133. ; 10. K. Fazan, Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001, s. 93–94.10. K. Fazan, Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001, s. 93–94. ; 11. W. Feldman, Współczesna literatura polska, wstęp i oprac. T. Walas. Kraków 1985, s. 239. ; 12. Quis [M. Gawalewicz], Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 47. ; 13. A. Gawiński, Malarczyk i jego muza, w: Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, wybrał, ułożył i przedm. opatrzył W. Juszczak, Wrocław 1976, s. 275 ; 14. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997, s. 159. ; 15. W. Gomulicki, U twórcy „Szału”, „Kraj” 1894, nr 18. ; 16. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994, s. 69. ; 17. A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, s. 86. ; 18. Cz. Jankowski, Nowy poeta. Kazimierz Tetmajer. Poezje II, „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 8. ; 19. D. Kielak, Figury kryzysu: rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa 2007. ; 20. J. A. Kisielewski, W sieci, w: tegoż, Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocław 1969, s. 94. ; 21. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”, Katowice 1988, s. 27. ; 22. M. Komornicka, Pod wpływem „Szału” Podkowińskiego, w: W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty. Książka zbiorowa, Lwów 1895. ; 23. M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 76. ; 24. P. Kopszak, Olga Boznańska (1865–1940), Warszawa 2006, s. 9–16. ; 25. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890–1918, Wrocław 1980, s. 11. ; 26. J. Krzyżanowski, Wstęp, w: K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, Wrocław 1968, s. III. ; 27. D. Kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, s. 378 i n. ; 28. D. Kudelska, Prawdy współczesności we współczesnych obrazach. Dyskusja poetów z Podkowińskim i Malczewskim w tle, w: Prawda w literaturze. Studia dedykowane Prof. Stefanowi Sawickiemu, pod red. A. Tyszczyka, I. Piekarskiego i J. Borowskiego, Lublin 2009, s. 561 i n. ; 29. A. Lange, Rozmyślania i inne wiersze, wyb. i wstępem poprzedził J. Poradecki, Warszawa 1979, s. 217. ; 30. A. Lange, Twórczość i obłęd, w: tegoż, Studia i wrażenia, Warszawa 1900, s. 107. ; 31. T. Lewandowski, Cezary Jellenta. Estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880–1914, Wrocław 1975, s. 131–168. ; 32. A. Ławniczakowa, Jacek Malczewski, Warszawa 1976, s. 30. ; 33. A. Z. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1987, s. 10. ; 34. J. Malinowski, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987, s. 156. ; 35. „Melancholia” Jacka Malczewskiego. Materiały Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rogalin 17–18 grudnia 1998, pod red. P. Juszkiewicza, Poznań 2002. ; 36. A. Niemojewski, Morituris, „Ognisko” 1889, nr 3. ; 37. A. Pieńkos, Widma w pracowni na przestrzeni wieków. Garść uwag około „Melancholii”, w: „Melancholia” Jacka Malczewskiego. Materiały Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rogalin 17–18 grudnia 1998, pod red. P. Juszkiewicza, Poznań 2002, s. 45–57. ; 38. M. Poprzęcka, Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki, Gdańsk 2008, s. 246. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 103. ; 39. K. Przerwa-Tetmajer, Laureat. (Szkic), „Dziennik Krakowski” 1896, nr 119. ; 40. K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980, s. 148. ; 41. Z. Przesmycki (Miriam), Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej, w: M. Maeterlinck, Wybór pism dramatycznych, Warszawa 1894, s. LV. ; 42. Z. Przesmycki (Miriam), Wybór poezji, wyb. i oprac. tekstu T. Walas, Kraków 1983, s. 86–88, 119. ; 43. J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław 1968, s. 72. ; 44. W. Ritter, Correspondance de Vienne, w: Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, wybrał, ułożył i przedm. opatrzył W. Juszczak, Wrocław 1976, s. 307. ; 45. Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce; wcześniejsza wersja została opublikowana w zbiorze Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D.M. Osińskiego, Warszawa 2009. ; 46. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 92. ; 47. Stulecie Młodej Polski. Studia, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. [5]. ; 48. L. Szczepański, Poezje wybrane, oprac. A. Nowakowski, Kraków 1993, s. 92. ; 49. M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971, s. 724–725. ; 50. T. Walas, Czy możliwa jest inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 86. ; 51. W. Wierzchowska, Władysław Podkowiński, Warszawa 1957, s. 47. ; 52. S. Witkiewicz, Jacek Malczewski. (Fragment), „Krytyka” 1903, s. 111. ; 53. K. Wóycicki, Adam Asnyk wśród prądów epoki. (Materiały i opracowania), Warszawa 1931, s. 148–149. ; 54. K. Wyka, Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 34. ; 55. M. Zdziechowski, Szkice literackie, Warszawa 1900, s. 252. ; 56. J. Ziomek, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980, s. 282. ; 57. T. Żeleński (Boy), Znaszli ten kraj?… i inne wspomnienia, Warszawa 1956, s. 74. ; 58. J. Żuławski, Wiersze, wyb. i wstęp A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1982, s. 25, 28. ; 59. J. Żuławski, Z domu niewoli. Poezje, Kraków 1902, s. 79

Issue:

5

Start page:

7

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: