Object structure

Title:

Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Okulicz-Kozaryn, Radosław

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Szał/frenzy ; individualism ; aestheticism ; synthesis of arts

References:

1. A. Asnyk, Poezje zebrane, wstępem opatrzyła Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995, s. 757.
2. A. Asnyk, Sonet, „Dziennik Krakowski” 1896, nr 119.
3. Ch. Baudelaire, Kwiaty grzechu, przeł. z francuskiego Adam M-ski [Z. Trzeszczkowska] i A. Lange, Warszawa 1894, s. 57, 58.
4. T. Budrewicz, Asnyk między symbolizmem a socjalizmem. (Przeoczone konteksty „Szkicu do współczesnego obrazu”), „Prace Polonistyczne” 2000, seria IV, s. 103–104.
5. E. Charazińska, Władysław Podkowiński, Wrocław 2002, s. 65.
6. P. Chmielowski, Rozbiory i sprawozdania. Kazimierz Tetmajer. „Poezje”. Seria II…, „Ateneum” 1895, t. 1, s. 618.
7. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków 1966, s. 131.
8. W. Dębicki, [rec. T. Jeske-Choiński, Na schyłku wieku], „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 31.
9. W. Dębicki, Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym, Warszawa 1895, s. 133.
10. K. Fazan, Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001, s. 93–94.10. K. Fazan, Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001, s. 93–94.
11. W. Feldman, Współczesna literatura polska, wstęp i oprac. T. Walas. Kraków 1985, s. 239.
12. Quis [M. Gawalewicz], Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 47.
13. A. Gawiński, Malarczyk i jego muza, w: Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, wybrał, ułożył i przedm. opatrzył W. Juszczak, Wrocław 1976, s. 275
14. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997, s. 159.
15. W. Gomulicki, U twórcy „Szału”, „Kraj” 1894, nr 18.
16. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994, s. 69.
17. A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, s. 86.
18. Cz. Jankowski, Nowy poeta. Kazimierz Tetmajer. Poezje II, „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 8.
19. D. Kielak, Figury kryzysu: rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa 2007.
20. J. A. Kisielewski, W sieci, w: tegoż, Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocław 1969, s. 94.
21. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”, Katowice 1988, s. 27.
22. M. Komornicka, Pod wpływem „Szału” Podkowińskiego, w: W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty. Książka zbiorowa, Lwów 1895.
23. M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 76.
24. P. Kopszak, Olga Boznańska (1865–1940), Warszawa 2006, s. 9–16.
25. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890–1918, Wrocław 1980, s. 11.
26. J. Krzyżanowski, Wstęp, w: K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, Wrocław 1968, s. III.
27. D. Kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, s. 378 i n.
28. D. Kudelska, Prawdy współczesności we współczesnych obrazach. Dyskusja poetów z Podkowińskim i Malczewskim w tle, w: Prawda w literaturze. Studia dedykowane Prof. Stefanowi Sawickiemu, pod red. A. Tyszczyka, I. Piekarskiego i J. Borowskiego, Lublin 2009, s. 561 i n.
29. A. Lange, Rozmyślania i inne wiersze, wyb. i wstępem poprzedził J. Poradecki, Warszawa 1979, s. 217.
30. A. Lange, Twórczość i obłęd, w: tegoż, Studia i wrażenia, Warszawa 1900, s. 107.
31. T. Lewandowski, Cezary Jellenta. Estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880–1914, Wrocław 1975, s. 131–168.
32. A. Ławniczakowa, Jacek Malczewski, Warszawa 1976, s. 30.
33. A. Z. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1987, s. 10.
34. J. Malinowski, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987, s. 156.
35. „Melancholia” Jacka Malczewskiego. Materiały Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rogalin 17–18 grudnia 1998, pod red. P. Juszkiewicza, Poznań 2002.
36. A. Niemojewski, Morituris, „Ognisko” 1889, nr 3.
37. A. Pieńkos, Widma w pracowni na przestrzeni wieków. Garść uwag około „Melancholii”, w: „Melancholia” Jacka Malczewskiego. Materiały Seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rogalin 17–18 grudnia 1998, pod red. P. Juszkiewicza, Poznań 2002, s. 45–57.
38. M. Poprzęcka, Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki, Gdańsk 2008, s. 246. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 103.
39. K. Przerwa-Tetmajer, Laureat. (Szkic), „Dziennik Krakowski” 1896, nr 119.
40. K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980, s. 148.
41. Z. Przesmycki (Miriam), Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej, w: M. Maeterlinck, Wybór pism dramatycznych, Warszawa 1894, s. LV.
42. Z. Przesmycki (Miriam), Wybór poezji, wyb. i oprac. tekstu T. Walas, Kraków 1983, s. 86–88, 119.
43. J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław 1968, s. 72.
44. W. Ritter, Correspondance de Vienne, w: Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, wybrał, ułożył i przedm. opatrzył W. Juszczak, Wrocław 1976, s. 307.
45. Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce; wcześniejsza wersja została opublikowana w zbiorze Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D.M. Osińskiego, Warszawa 2009.
46. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 92.
47. Stulecie Młodej Polski. Studia, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. [5].
48. L. Szczepański, Poezje wybrane, oprac. A. Nowakowski, Kraków 1993, s. 92.
49. M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971, s. 724–725.
50. T. Walas, Czy możliwa jest inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 86.
51. W. Wierzchowska, Władysław Podkowiński, Warszawa 1957, s. 47.
52. S. Witkiewicz, Jacek Malczewski. (Fragment), „Krytyka” 1903, s. 111.
53. K. Wóycicki, Adam Asnyk wśród prądów epoki. (Materiały i opracowania), Warszawa 1931, s. 148–149.
54. K. Wyka, Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 34.
55. M. Zdziechowski, Szkice literackie, Warszawa 1900, s. 252.
56. J. Ziomek, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980, s. 282.
57. T. Żeleński (Boy), Znaszli ten kraj?… i inne wspomnienia, Warszawa 1956, s. 74.
58. J. Żuławski, Wiersze, wyb. i wstęp A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1982, s. 25, 28.
59. J. Żuławski, Z domu niewoli. Poezje, Kraków 1902, s. 79

Issue:

5

Start page:

7

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: