Object structure

Title:

Sonet siostrzany. „Kinga i Johelet” Kazimiery Zawistowskiej a „Błogosławiona Salomea” Stanisława Wyspiańskiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Wojkiewicz, Rozalia

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Wyspiański, Stanisław ; Zawistowska, Kazimiera ; stained-glass window

References:

1. Anonim, Salon artystów polskich, „Życie” 1897, nr 2, s. 11. ; 2. W. Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Cz. 2, Matejko i Wyspiański, Kraków 2007, s. 93, 163. ; 3. W. Bałus, Wyspiański i tradycja. Na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem, „Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 97–114. ; 4. A. Baranowska, „Czczych szukałam cieni…”. O Kazimierze Zawistowskiej, w: K. Zawistowska, Wybór poezji, wstęp, wyb. i oprac. A. Baranowska, Warszawa 1981, s. 8–10. ; 5. B. Borkowska, Stanisław Wyrzykowski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz i M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 763–764. ; 6. D. Czapczyńska, Witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Faktografia. Na marginesie prac nad monografią Krakowskiego Zakładu Witraży i Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. J. Budyn-Kamykowska i K. Pawłowska, Kraków 2002, s. 53–64. ; 7. D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 2004, t. 70, s. 62. ; 8. E. M. Doherr, Z „Sonetów”, „Życie” 1898, nr 12, s. 140. ; 9. K. Dziadosz, Zapomniana poetka Kazimiera Zawistowska, „Kurier Galicyjski” 2009 (12–16 marca), s. 23. ; 10. W. Ekielski, Wspomnienia o Wyspiańskim, w: Wyspiański w oczach współczesnych, red. L. Płoszewski, t. 1, Kraków 1971, s. 360. ; 11. H. Filipkowska, Poezja religijnaMłodej Polski, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki i P. Nowaczyński, Lublin 1983. ; 12. G. Flaubert, Legenda o świętym Julianie Szpitalniku, w: tegoż, Trzy opowieści, przeł. J. Rogoziński, wstęp J. Parvi, Warszawa 1967, s. 67–98. ; 13. P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4, s. 137–152. ; 14. S. Gowin, Stanisław Wyspiański (1869–1907), Warszawa 1996, s. 54. ; 15. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994. ; 16. Z. Hauser, Polskie groby na Kresach: między Pawłowem a Supranówką, „Rocznik Lwowski” 1992, s. 231–252. ; 17. T. J. (Tadeusz Jaroszyński), Wystawy konkursowe, „Głos” 1898, nr 15, s. 345–347. ; 18. O. A. Karwacki, Pamiętnik, maszynowa kopia rękopisu w Archiwum Konwentu OO. Franciszkanów w Krakowie, s. 178. ; 19. J. Kasprowicz, Hymn św. Franciszka z Asyżu (pierwszy tytuł Hymn na cześć bólu) „Chimera” 1901, nr 3, s. 7–8. Katalog dzieł sztuki pomieszczonych na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w r. 1898, „Sprawozdania TZSP za r. 1898”, Warszawa 1899. ; 20. Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s. 48. ; 21. Kinga, w: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, red. H. Fros i F. Sowa, Kraków 2000, s. 344. ; 22. J. Klaczko, Święty Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1892/3, s. 130. ; 23. Ks. R. Knapiński, Święta Kinga i błogosławiona Jolenta w ikonografii polskich klarysek. Przedstawienia ikonograficzne polskich klarysek, w: Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, red. J. Zimny, Sandomierz 2000, s. 99. ; 24. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967. ; 25. A. Kowalczykowa, O wzajemnym oświetlaniu się sztuk w romantyzmie, w: Pogranicza i korespondencje sztuk. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, pod red. T. Cieślikowskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1980, s. 177 i n. ; 26. K. Kozikowska-Kowalik, Dialektyka oryginalności i typowości (O poezji Kazimiery Zawistowskiej), w: K. Zawistowska, Utwory zebrane, oprac. L. Kozikowska-Kowalik, Kraków 1982, s. 38. ; 27. E. Kucharski, Z cyklu „Dusze kobiece”. Kazimiera Zawistowska (1870–1902), „Sfinks” 1913, t. 13, nr 8/9, s. 253. ; 28. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprac. L. Płoszewski i M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 426. ; 29. A. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1981, s. 107. ; 30. T. Miciński, Stygmaty świętego Franciszka, w: tegoż, Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1984, s. 174. ; 31. A. Mockel, Jutrznia weselna, „Życie” 1900, nr 1, s. 12. ; 32. A. Morawińska, Wyspiański… „Nieśmiertelność strasznie samotna”, w: Stanisław Wyspiański: Opus magnum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, s. 16. ; 33. J. Muczkowski, Kościół św. Franciszka w Krakowie, „Biblioteka Krakowska” 1901, t. 19, zob. il. 4. ; 34. K. Niklewiczówna, Zawistowska a ówczesna moda literacka, „Pamiętnik Literacki” 1947, s. 221. ; 35. O cudownym pierścieniu świętej Kingi (wg J. Długosza „Żywot S. Kunegundy Swiętey Xiężny Polskiey…, Kraków 1617), w: J. Zinkow, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje. Fikcja – mity – historia, Kraków 2007, s. 115–119. ; 36. W. Pater, Dyonizy z Auxerre, w: tegoż, Wybór pism, przeł. S. Lack, Lwów 1909, s. 105–134. ; 37. X. P. Pękalski Ś.T. Dr. Kan. Stróż Ś. Grobu Chrystusowego, Żywot Błogosławionej Jolenty, księżnej kaliskiej, a potem zakonnicy zgromadzenia św. Klary; zebrany z kroniki klasztoru gnieźnieńskiego, w: tegoż, Żywoty Świętych Patronów polskich, Kraków 1862, s. 222–246. ; 38. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 31. ; 39. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1994, s. 113. ; 40. I. Ra (E. A. Poe), Sen we śnie, Helena, „Życie” 1897, nr 6, s. 6–7. ; 41. F. Pradel, Miserere miłości, „Życie” 1897, nr 14, s. 10. ; 42. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983, s. 126. ; 43. A. Samain, Wizje I, Wizje II, Nuit Blanche, „Życie” 1898, nr 11, s. 128. ; 44. A. Samain, Z cyklu „L’allée solitaire”, „Życie” 1898, nr 17, s. 199–200. ; 45. I. Sikora, Dziewanna, w: Łabędź i lira. Studia i szkice o literaturze Młodej Polski, Zielona Góra 2001, s. 15-16. ; 46. I. Sikora, Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, Szczecin 1987. ; 47. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 252. ; 48. J. Szweminówna, Kasprowicz a średniowiecze, „Kronika Miasta Poznania”, R. XIV, 1936, s. 53 i n. ; 49. I. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004, s. 82. ; 50. C. Troiano, A. Pompei, Assisi. Przewodnik po Asyżu. Rodzinne miasto świętego Franciszka, tłum. M. Korczak, Asyż 2002, s. 43–44. ; 51. M. Wallis, Secesja, Warszawa 1974, s. 105–114. ; 52. Wielka księga świętych, t. 2: (G–Ł), red. Z. Bauer i A. Leszkiewicz, Kraków 2003, s. 261. ; 53. S. Wyrzykowski, Kazimiera Zawistowska, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 34, s. 544. ; 54. S. Wysłouch, O malarskości literatury, w: tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001, s. 75–94. ; 55. S. Wyspiański, Witraże, oprac. J. Bojarska-Syrek, Warszawa 1980. ; 56. Wystawa obrazów treści religijnej, „Życie” 1897, nr 13, s. 8–9. ; 57. K. Zawistowska, Epitaphium wraz z wierszem Ze spichrza twojej duszy…, „Życie” 1899, nr 21–22, s. 411. ; 58. K. Zawistowska, Kinga i Johelet (Witraż), w: tejże, Poezje, z rękopisów wydał i wstępem poprzedził S. Wyrzykowski, z przedmową Miriama, Warszawa 1923, s. 109. ; 59. K. Zawistowska, O maków purpurowych (pod tytułem Epitaphium III), „Życie” 1900 nr 2/3, s. 68. ; 60. K. Zawistowska, Poezje, przedmowa Z. Przesmycki, Lwów 1903, s. 88. ; 61. K. Zawistowska, Z. J., „Życie” 1898, nr 12, s. 138. ; 62. K. Zawistowska, Z żywotów świętych, „Życie” 1900, nr 2/3, s. 68.

Issue:

5

Start page:

189

End page:

211

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: