Object structure

Title:

Dziewiętnastowieczni protoplaści Stefana Grabińskiego według międzywojennej krytyki literackiej

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Jabłoński, Artur

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Subject and Keywords:

Grabiński, Stefan ; Poe, Edgar Allan ; krytyka literacka

References:

1. R. Bergel, Stefan Grabiński. „Księga ognia”, „Głos Narodu” 1922, nr 104. ; 2. M. Bienenstock, Z nowelistyki polskiej, „Chwila” 1922, nr 1294, s. 4–5. ; 3. J. Birkenmajer, Niesamowite opowieści, „Kurier Poznański” 1927, nr 38. ; 4. K. Czachowski, Powieść i nowela, „Czas” 1931, nr 38. ; 5. K. Czachowski, Stefan Grabiński, „Polska Zachodnia” 1935, nr 295, s. 12. ; 6. W. Feldman, Nowele z dwóch światów, „Kurier Polski” 1919, nr 230. ; 7. J. A. Gałuszka, Stefan Grabiński – autor „Demona ruchu”, „Gazeta Warszawska” 1931, nr 161. ; 8. S. Grabiński, Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1925/1926, z. 1, s. 3, przypis 1. ; 9. H. Hescheles, Z teatrów miejskich. „Willa nad morzem” dramat w trzech aktach Stefana Grabińskiego, „Chwila” 1921, nr 879, s. 3. ; 10. W. Horzyca, Stefan Grabiński, „Krytyka i Życie” 1936, nr 47, s. 16. ; 11. K. Irzykowski, Magik niesamowitości. (Po zgonie Stefana Grabińskiego), w: tegoż, Lżejszy kaliber, Warszawa 1938, s. 38. ; 12. K. Irzykowski, Powieść Grabińskiego, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 24. ; 13. K. Irzykowski, Stefan Grabiński, „Pion” 1936, nr 50, s. 3. ; 14. E. K. [E. Kozikowski], „Robotnik” 1922, nr 85. ; 15. E. Krobicki, Stefan Grabiński i jego opowieści fantastyczne, „Kurier Naukowo-Literacki” (dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”) 1936, nr 49, s. 4. ; 16. J. Lorentowicz, Galeria osobliwości, „Express Poranny” 1924, nr 227. ; 17. Nit. [T. Nittman], Polski Ewers, „Gazeta Wieczorna” 1921, nr 6159. ; 18. J. E. Płomieński, Stefan Grabiński, „Gazeta Poranna” 1931, nr 9461. ; 19. J. E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki literackiej, w: tegoż, Twórcy bez masek: wspomnienia literackie, Warszawa 1956. ; 20. S. T. [T. Sinko], Niesamowite historie, „Czas” 1918. ; 21. T. Terlecki, Stefan Grabiński. Pierwszy fantastyk polski, „Droga” 1932, nr 9. ; 22. O. Wilde, Przedmowa, w: tegoż, Portret Doriana Graya, tłum. M. Feldmanowa, Warszawa 1957, s. 6. ; 23. A. Zahorska, Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Powszechny” 1926, nr 506, s. 231. ; 24. J. Zahradnik, Poezja czwartego wymiaru, „Słowo Polskie” 1922, nr 200.

Issue:

5

Start page:

213

End page:

224

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.10

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: