Object structure

Title:

Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Cybulski, Marcin

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Subject and Keywords:

Feliński, Zygmunt Szczęsny ; romantyzm ; religia

References:

1. J. Dobraczyński, A to jest zwycięzca. Opowieść o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim arcybiskupie warszawskim, Warszawa 2002, s. 26. ; 2. Z. Feliński, Konferencje duchowne, Lwów 1885; tegoż, Konferencje o powołaniu, Kraków 1890. ; 3. Z. Feliński, Nabożeństwo majowe z pieśni i rozmyślań ułożone przez ks. arcybisk. Z. S. Felińskiego, Lwów 1909. ; 4. Z. Feliński, Nawoływanie narodu polskiego do wypełniania ślubów króla Jana Kazimierza i stanów Rzeczypospolitej zaprzysiężonych imieniem narodu w archikatedrze lwowskiej roku Pańskiego 1656. Kazanie miane w tejże katedrze 1890 roku w uroczystość N.P. Maryi Królowy Korony Polskiej, Lwów 1890. ; 5. Z. Feliński, Nowy Wianuszek Majowy z Tajemnic Życia Maryi przez Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego na Jej cześć uwity, Lwów 1906. ; 6. Z. Feliński, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego arcybiskupa warszawskiego, cz. 1: 1822–1851; cz. 2: 1851–1883, Kraków 1897. ; 7. Z. Feliński, Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej uporządkowane i dopełnione na podstawie własnych jej listów i współczesnych korespondencyj przez ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Kraków 1894. ; 8. Z. Feliński, Paulina, córka Ewy Felińskiej, Lwów 1886. ; 9. Z. Feliński, Prakseda. Oskar i Wanda. Dwa poematy z teki Anhellego, Szczecinek 2010. ; 10. Z. Feliński, Trzej wieszczowie nasi wobec Kościoła. List otwarty do pana Mariana Zdziechowskiego, Kraków 1889. ; 11. Z. Feliński, Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego, Lwów 1886. ; 12. Z. Feliński, Wiedza chrześcijańska i bezbożna wobec zadań społecznych, Lwów 1889. ; 13. Z. Feliński, Ze wspomnień o Słowackim, „Kraj” 1895, nr 29, 31, 32. ; 14. Z. Feliński, Ze wspomnień o Słowackim, „Czas” 1895, nr 156, 158. ; 15. T. Frącek, Wstęp, w: Z. Feliński, Prakseda. Oskar i Wanda. Dwa poematy z teki Anhellego, Szczecinek 2010, s. 26. ; 16. M. Głowiński, Mowa pozornie zależna, hasło w: Słownik terminów literackich, s. 327. ; 17. J. Kędzierski, Poezja religijna św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ku czci Matki Bożej, „Aspekt Polski” 2010, nr 3. ; 18. A. Kowalczykowa, Bohater romantyczny, „Język Polski w Szkole Średniej” 1987/1988, nr 1, s. 12–21. ; 19. A. Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997. ; 20. A. Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1987, s. 20 i n. ; 21. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Wrocław 1965, s. 51–57. ; 22. A. Mickiewicz, Grażyna. Powieść litewska, Kraków 1928, s. 67. ; 23. J. Sławiński, Powieść poetycka, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2000, s. 422–423. ; 24. J. Słowacki, Powieści poetyckie, oprac. M. Kridl, Wrocław 1949. ; 25. W. Tomasik, Kto mówi? (Jeszcze o mowie pozornie zależnej), „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 4, s. 112–126. ; 26. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2003, s. 257. ; 27. H. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895, Warszawa 1975, s. 386–416. ; 28. F. Ziejka, Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński – poeta, w: Rodzina Maryi, dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007: materiały z sympozjum, pod red. J. Wołczańskiego, Kraków 2009, s. 37–64.

Issue:

5

Start page:

225

End page:

238

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.11

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: