Object structure

Title:

Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Cybulski, Marcin

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Feliński, Zygmunt Szczęsny ; romantyzm ; religia

References:

1. J. Dobraczyński, A to jest zwycięzca. Opowieść o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim arcybiskupie warszawskim, Warszawa 2002, s. 26.
2. Z. Feliński, Konferencje duchowne, Lwów 1885; tegoż, Konferencje o powołaniu, Kraków 1890.
3. Z. Feliński, Nabożeństwo majowe z pieśni i rozmyślań ułożone przez ks. arcybisk. Z. S. Felińskiego, Lwów 1909.
4. Z. Feliński, Nawoływanie narodu polskiego do wypełniania ślubów króla Jana Kazimierza i stanów Rzeczypospolitej zaprzysiężonych imieniem narodu w archikatedrze lwowskiej roku Pańskiego 1656. Kazanie miane w tejże katedrze 1890 roku w uroczystość N.P. Maryi Królowy Korony Polskiej, Lwów 1890.
5. Z. Feliński, Nowy Wianuszek Majowy z Tajemnic Życia Maryi przez Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego na Jej cześć uwity, Lwów 1906.
6. Z. Feliński, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego arcybiskupa warszawskiego, cz. 1: 1822–1851; cz. 2: 1851–1883, Kraków 1897.
7. Z. Feliński, Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej uporządkowane i dopełnione na podstawie własnych jej listów i współczesnych korespondencyj przez ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Kraków 1894.
8. Z. Feliński, Paulina, córka Ewy Felińskiej, Lwów 1886.
9. Z. Feliński, Prakseda. Oskar i Wanda. Dwa poematy z teki Anhellego, Szczecinek 2010.
10. Z. Feliński, Trzej wieszczowie nasi wobec Kościoła. List otwarty do pana Mariana Zdziechowskiego, Kraków 1889.
11. Z. Feliński, Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego, Lwów 1886.
12. Z. Feliński, Wiedza chrześcijańska i bezbożna wobec zadań społecznych, Lwów 1889.
13. Z. Feliński, Ze wspomnień o Słowackim, „Kraj” 1895, nr 29, 31, 32.
14. Z. Feliński, Ze wspomnień o Słowackim, „Czas” 1895, nr 156, 158.
15. T. Frącek, Wstęp, w: Z. Feliński, Prakseda. Oskar i Wanda. Dwa poematy z teki Anhellego, Szczecinek 2010, s. 26.
16. M. Głowiński, Mowa pozornie zależna, hasło w: Słownik terminów literackich, s. 327.
17. J. Kędzierski, Poezja religijna św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ku czci Matki Bożej, „Aspekt Polski” 2010, nr 3.
18. A. Kowalczykowa, Bohater romantyczny, „Język Polski w Szkole Średniej” 1987/1988, nr 1, s. 12–21.
19. A. Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997.
20. A. Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1987, s. 20 i n.
21. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Wrocław 1965, s. 51–57.
22. A. Mickiewicz, Grażyna. Powieść litewska, Kraków 1928, s. 67.
23. J. Sławiński, Powieść poetycka, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2000, s. 422–423.
24. J. Słowacki, Powieści poetyckie, oprac. M. Kridl, Wrocław 1949.
25. W. Tomasik, Kto mówi? (Jeszcze o mowie pozornie zależnej), „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 4, s. 112–126.
26. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2003, s. 257.
27. H. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895, Warszawa 1975, s. 386–416.
28. F. Ziejka, Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński – poeta, w: Rodzina Maryi, dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007: materiały z sympozjum, pod red. J. Wołczańskiego, Kraków 2009, s. 37–64.

Issue:

5

Start page:

225

End page:

238

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.11

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: