Object

Title: Cyprian Kamil Norwid i Gérard de Nerval wobec średniowiecznej recepcji postaci Orfeusza

Creator:

Kowalska, Magdalena

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. K. Bielawski, Dawny żal („palaion penthos”) Persefony – twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010. ; 2. L. Cybenko, Orfeusz modernistów. Metamorfozy mitu w twórczości Rainera Marii Rilkego, w: Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 370–371. ; 3. G. Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986. ; 4. M. Eliade, Miłość mistyczna i rycerstwo duchowe, przeł. L. Kolankiewicz, „Dialog” 1992, nr 5, s. 87–93. ; 5. A. Fairlie, Imagination and Language. Collected Essays on Constant, Baudelaire, Nerval and Flaubert, Cambridge 1984. ; 6. J. B. Friedman, Orphée au Moyen Âge, Fribourg 1999. ; 7. H. Guest, The Artist on the Artist, Exeter 2000, s. 197. ; 8. G. Halkiewicz-Sojak, Orfeusz Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida na tle tradycji motywu, w: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu, red. M. Kalinowska, Toruń 2001. ; 9. G. Halkiewicz-Sojak, Ślad Persefony w późnych utworach Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010, s. 44. ; 10. Kobieta-wąż: wokół legendy Meluzyny, w: K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2007, s. 87–88. ; 11. Król Orfej i inne ballady szkockie i angielskie, wyb. i przetłum. W. Dulęba, Kraków 1984, s. 49–50, 164. ; 12. H. Krukowska, Orfizm Leopolda Staffa, w: Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008,s. 362. ; 13. Le catalogue de la chanson folklorique française, t. 3–4, Paris 1987. ; 14. G. de Nerval, Aurelia, w: tegoż, Sylwia i inne opowiadania, przeł. L. Choromański, Warszawa 1960, s. 8. ; 15. G. de Nerval, El Desdichado, przeł. A. Ważyk, w: Antologia poezji francuskiej, t. 3: Od Chateaubrianda do Germaina Nouveau, Warszawa 2000, s. 240–243. ; 16. G. de Nerval, El Desdichado, w: Francuska poezja miłosna. Antologia, przeł. J. Dackiewicz, Warszawa 1997. ; 17. C. K. Norwid, Beatrix, w: tegoż, Wiersze wybrane, Warszawa 2000, s. 338–340. ; 18. C. K. Norwid, Milczenie, w: tegoż, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 6: Proza, cz. 1, Warszawa 1971, s. 243–244. ; 19. M. Pastoureau, Le soleil noir de la mélancolie. Nerval lecteur des images médiévales, w: tegoż, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris 2004, s. 322. ; 20. R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, przeł. I. Badowska, Katowice 2009. ; 21. Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010. ; 22. E. Pound, Duch romański, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking, Warszawa 1999. ; 23. Z. Przychodniak, Śpiew Orfeusza. Od „Lambra” do „Kordiana”, w: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, red. M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003. ; 24. J.-P. Richard, Magiczna geografia Nervala, w: tegoż, Poezja i głębia, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2008, s. 27. ; 25. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1999. ; 26. J.-P. Roux, Kobieta w historii i w micie, przeł. B. Szczepańska, Warszawa 2010. ; 27. C. Rowiński, Orfeusz i Eurydyka, w: Mit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 112. ; 28. W. Scott, Ivanhoe, przeł. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1972, s. 133. ; 29. M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków 2002, s. 16. ; 30. B. Sosień, Persefona czy Eurydyka? Antyteza czy inwersja? Francuski romantyzm, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010, s. 60. ; 31. P. Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Poznań 2008, s. 288. ; 32. J. Tomkowski, Ciemne skrzydła Ikara, Warszawa 2009, s. 54. ; 33. M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1998, s. 15. ; 34. M. Żurowski, Norwid i symboliści, w: tegoż, Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty, Warszawa 2007, s. 203.

Issue:

5

Start page:

239

End page:

257

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69823 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Mar 29, 2019

Number of object content hits:

94

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information