Object structure

Title:

Cyprian Kamil Norwid i Gérard de Nerval wobec średniowiecznej recepcji postaci Orfeusza

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Kowalska, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Norwid, Cyprian Kamil ; Orpheus and Eurydice ; the Middle Ages

References:

1. K. Bielawski, Dawny żal („palaion penthos”) Persefony – twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010.
2. L. Cybenko, Orfeusz modernistów. Metamorfozy mitu w twórczości Rainera Marii Rilkego, w: Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 370–371.
3. G. Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986.
4. M. Eliade, Miłość mistyczna i rycerstwo duchowe, przeł. L. Kolankiewicz, „Dialog” 1992, nr 5, s. 87–93.
5. A. Fairlie, Imagination and Language. Collected Essays on Constant, Baudelaire, Nerval and Flaubert, Cambridge 1984.
6. J. B. Friedman, Orphée au Moyen Âge, Fribourg 1999.
7. H. Guest, The Artist on the Artist, Exeter 2000, s. 197.
8. G. Halkiewicz-Sojak, Orfeusz Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida na tle tradycji motywu, w: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu, red. M. Kalinowska, Toruń 2001.
9. G. Halkiewicz-Sojak, Ślad Persefony w późnych utworach Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010, s. 44.
10. Kobieta-wąż: wokół legendy Meluzyny, w: K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Warszawa 2007, s. 87–88.
11. Król Orfej i inne ballady szkockie i angielskie, wyb. i przetłum. W. Dulęba, Kraków 1984, s. 49–50, 164.
12. H. Krukowska, Orfizm Leopolda Staffa, w: Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008,s. 362.
13. Le catalogue de la chanson folklorique française, t. 3–4, Paris 1987.
14. G. de Nerval, Aurelia, w: tegoż, Sylwia i inne opowiadania, przeł. L. Choromański, Warszawa 1960, s. 8.
15. G. de Nerval, El Desdichado, przeł. A. Ważyk, w: Antologia poezji francuskiej, t. 3: Od Chateaubrianda do Germaina Nouveau, Warszawa 2000, s. 240–243.
16. G. de Nerval, El Desdichado, w: Francuska poezja miłosna. Antologia, przeł. J. Dackiewicz, Warszawa 1997.
17. C. K. Norwid, Beatrix, w: tegoż, Wiersze wybrane, Warszawa 2000, s. 338–340.
18. C. K. Norwid, Milczenie, w: tegoż, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 6: Proza, cz. 1, Warszawa 1971, s. 243–244.
19. M. Pastoureau, Le soleil noir de la mélancolie. Nerval lecteur des images médiévales, w: tegoż, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris 2004, s. 322.
20. R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, przeł. I. Badowska, Katowice 2009.
21. Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010.
22. E. Pound, Duch romański, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking, Warszawa 1999.
23. Z. Przychodniak, Śpiew Orfeusza. Od „Lambra” do „Kordiana”, w: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, red. M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003.
24. J.-P. Richard, Magiczna geografia Nervala, w: tegoż, Poezja i głębia, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2008, s. 27.
25. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1999.
26. J.-P. Roux, Kobieta w historii i w micie, przeł. B. Szczepańska, Warszawa 2010.
27. C. Rowiński, Orfeusz i Eurydyka, w: Mit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 112.
28. W. Scott, Ivanhoe, przeł. T. Tatarkiewicz, Warszawa 1972, s. 133.
29. M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków 2002, s. 16.
30. B. Sosień, Persefona czy Eurydyka? Antyteza czy inwersja? Francuski romantyzm, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, M. Sokalskiej, Kraków 2010, s. 60.
31. P. Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Poznań 2008, s. 288.
32. J. Tomkowski, Ciemne skrzydła Ikara, Warszawa 2009, s. 54.
33. M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1998, s. 15.
34. M. Żurowski, Norwid i symboliści, w: tegoż, Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty, Warszawa 2007, s. 203.

Issue:

5

Start page:

239

End page:

257

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: