Object structure

Title:

Ciemne świecidła nadziei – starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (na przykładzie „Nocy bezsennych”)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Szladowski, Marek

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Kraszewski, Józef Ignacy ; senility ; 19th century

References:

1. J. W. Borejsza, Dossier B/a 1133 (Józef Ignacy Kraszewski), w: tegoż, Piękny wiek XIX, Warszawa 1984. ; 2. T. Budrewicz, „Kraszewski wolny!”. Prasa polska o urlopie więźnia stanu, w: tegoż, Kraszewski – przy biurku i wśród ludzi, Kraków 2004. ; 3. W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny, Warszawa 1976, s. 409–410. ; 4. W. Danek, Sprawa procesu i skazania J.I. Kraszewskiego, „Twórczość” 1955, nr 10. ; 5. W. Hugo, Człowiek śmiechu, tłum. H. Szumańska-Grossowa, objaśnienia i notki M. Żurowski, Szczecin 1986, s. 16. ; 6. M. Janion, Forma i śmierć. Mówienie o tym, „Ogród” 1994, nr 1, s. 79–80. ; 7. B. Kosmanowa, Słabość i siła, w: Kraszewski mniej znany, Bydgoszcz 1998, s. 40. ; 8. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja, oprac. W. Danek, Wrocław 1963. ; 9. J. I. Kraszewski, Listy do rodziny 1863–1886, cz. 2: Na emigracji, oprac. S. Burkot, Wrocław 1993. ; 10. J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Chodźkiewicza, oprac. S. Burkot, Kraków 1999. ; 11. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne, w: tegoż, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 305. ; 12. J. I. Kraszewski, Wieczory drezdeńskie, Lwów 1866. ; 13. A. Krechowiecki, Józef Ignacy Kraszewski, „Pamiętnik Literacki” 1912, z. 3, s. 373. ; 14. G. Leszczyński, Bezsenne noce „dziecka wieku” (Józef Ignacy Kraszewski: „Pamiętniki”), w: Kraszewski – pisarz współczesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996. ; 15. B. Mazan, Ahaswerus polski według „Nocy bezsennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2. ; 16. A. Napierała, Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2008. ; 17. D. M. Osiński, Diariuszowa przestrzeń starości. O Dzienniku bezładnych myśli Aleksandra Świętochowskiego, w: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008, s. 36. ; 18. R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starosci, Warszawa 1998, s. 101. ; 19. R. Przybylski, Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego, Warszawa 1999, s. 10. ; 20. T. Różewicz, Posłowie, w: L. Staff, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji, wyb., układ i posł. T. Różewicz, Warszawa 1964, s. 187, 193, 195. ; 21. D. Siwicka, Kraszewskiego nieznośna lekkość bytu, „Twórczość” 1988, nr 10, s. 89. ; 22. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 1999, s. 7. ; 23. I. Węgrzyn, Wartość pamięci. „Noce bezsenne” w kręgu pamiętnikarskich form twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2006. ; 24. I. Wiśniewska, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001, s. 14, 28. ; 25. Zdziwienia Kraszewskim, pod red. M. Zielińskiej, Wrocław 1990.

Issue:

5

Start page:

343

End page:

357

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: