Object structure

Title:

Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882–1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Lekan-Mrzewka, Joanna. Oprac.

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Bełza, Władysław ; listy

References:

1. W. Bełza, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, na dzień jego jubileuszu 3. października 1879 r., hołd w imieniu dzieci polskich, Lwów 1897. ; 2. Bibliografi a literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966, s. 33. ; 3. Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, Warszawa 1969, s. 244 ; 4. W. Bruchnalski, Najtańsza książka, „Kurier Warszawski” 1934, nr 283. ; 5. Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 32 i 134. ; 6. J. I. Kraszewski, Listy do Joanny i Adama Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Elijasza-Radzikowskiego, oprac. W. Danek, Wrocław 1966, s. 90. ; 7. J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Maleszewskiego, oprac. M. Obrusznik-Partyka, Piotrków Trybunalski 2011, s. 64. ; 8. B. Kulka, Działalność patriotyczno-wychowawcza Władysława Bełzy, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 1, s. 7–28. ; 9. J. Loret, Korespondencja Władysława Bełzy z Czechami, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5, s. 634. ; 10. Macierz Polska. 1882–1907. Sprawozdanie z działalności Macierzy Polskiej i Komitetu Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki za rok 1907 tudzież zestawienie statystyczne z czynności Macierzy Polskiej za okres 25-letniego jej istnienia, Lwów 1908, s. 18. ; 11. Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897 (ze zbiorów Igora Strojeckiego) w opracowaniu Stanisława Fity („Wiek XIX” 2010, R. III (XLV), s. 159–175. ; 12. B. Prus, Kroniki, t. 5, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, s. 480. ; 13. B. Prus, Słowa prawdy, „Kurier Warszawski” 1881, nr 292. ; 14. J. Reizes-Dzieduszycki, Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, Katowice 2005, s. 53–62. ; 15. M. Rolle, Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie, Lwów 1908, s. 381–383. ; 16. K. Szmyd, Julian Ochorowicz – uczony, filozof i wizjoner w środowisku akademickim Lwowa, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, pod red. M. Przeniosło i L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007, s. 91–101. ; 17. R. Wajdowicz, Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław 1964, s. 9–10. ; 18. J. Wantuła, Moje wspomnienia o Julianie Ochorowiczu, w: tenże, Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 1956, s. 233.

Issue:

5

Start page:

549

End page:

560

Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.28

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: