Object structure

Title:

Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882–1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Creator:

Lekan-Mrzewka, Joanna : Oprac.

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bełza, Władysław ; listy

References:

1. W. Bełza, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, na dzień jego jubileuszu 3. października 1879 r., hołd w imieniu dzieci polskich, Lwów 1897.
2. Bibliografi a literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966, s. 33.
3. Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, Warszawa 1969, s. 244
4. W. Bruchnalski, Najtańsza książka, „Kurier Warszawski” 1934, nr 283.
5. Księga pamiątkowa jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 32 i 134.
6. J. I. Kraszewski, Listy do Joanny i Adama Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Elijasza-Radzikowskiego, oprac. W. Danek, Wrocław 1966, s. 90.
7. J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Maleszewskiego, oprac. M. Obrusznik-Partyka, Piotrków Trybunalski 2011, s. 64.
8. B. Kulka, Działalność patriotyczno-wychowawcza Władysława Bełzy, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 1, s. 7–28.
9. J. Loret, Korespondencja Władysława Bełzy z Czechami, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5, s. 634.
10. Macierz Polska. 1882–1907. Sprawozdanie z działalności Macierzy Polskiej i Komitetu Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki za rok 1907 tudzież zestawienie statystyczne z czynności Macierzy Polskiej za okres 25-letniego jej istnienia, Lwów 1908, s. 18.
11. Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897 (ze zbiorów Igora Strojeckiego) w opracowaniu Stanisława Fity („Wiek XIX” 2010, R. III (XLV), s. 159–175.
12. B. Prus, Kroniki, t. 5, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, s. 480.
13. B. Prus, Słowa prawdy, „Kurier Warszawski” 1881, nr 292.
14. J. Reizes-Dzieduszycki, Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, Katowice 2005, s. 53–62.
15. M. Rolle, Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie, Lwów 1908, s. 381–383.
16. K. Szmyd, Julian Ochorowicz – uczony, filozof i wizjoner w środowisku akademickim Lwowa, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, pod red. M. Przeniosło i L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007, s. 91–101.
17. R. Wajdowicz, Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław 1964, s. 9–10.
18. J. Wantuła, Moje wspomnienia o Julianie Ochorowiczu, w: tenże, Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 1956, s. 233.

Issue:

5

Start page:

549

End page:

560

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2012.28

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: