Object

Title: Z dziejów motywów labiryntu, lasu i pustyni w renesansowej i barokowej poezji

Creator:

Korniłłowicz, Norbert

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 3-23.
2. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Przekład opracował, wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia. Wyd. 6. BN I 59. Wrocław 1989.
3. C. Backvis, Poezja polska w epoce baroku. Przeł. A. Stepnowski. „Barok” 1997, nr 2, s. 11-22.
4. M. Battistini, Symbole i alegorie. Przeł. K. Dyjas. Warszawa 2005.
5. W. Benjamin, Origine du drame baroque allemand. Trad. de l’allemand S. Muller (avec le concours de A . Hirt). Préface I. Wohlfarth. Paris 1985.
6. G. Chaucer, Opowieść Rycerza. Przeł. i przypisami oraz posłowiem opatrzył P. Mroczkowski. Kraków 1988.
7. H. Chełchowski, Leśny gwar. W: T. Mikulski, Rzeczy staropolskie. Wstęp W. Weintraub. Wrocław 1964, s. 284-299.
8. Dante Alighieri, O języku pospolitym. Przeł., wstęp, komentarz W. Olszaniec. Kęty 2002.
9. Dante Alighieri, Piekło. Pieśń III. Przeł. S. Barańczak. „Zeszyty Literackie” 1995, nr 50, s. 46-50.
10. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1996.
11. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Krońska [i in.]. Oprac. przekładu, przypisy i skorowidz I. Krońska. Wstęp K. Leśniak. Wyd. 3. Warszawa 1984.
12. Domowy wczas po dworskiej służbie [utwór anonimowy]. W zb.: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk. Warszawa 1988, s. 340-341.
13. E. Drużbacka, Poezje. Wyd. nowe J. N. Bobrowicza. Lipsk 1857.
14. D. Dybek, Las u Wacława Potockiego. Między naturą a kulturą. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1, s. 45-62.
15. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1973.
16. Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia). Prace i dni. Tarcza. Przeł., wstęp, przypisy J. Łanowski. Warszawa 1999.
17. Historia literatury włoskiej. Red. P. Salwa. T. 1. Warszawa 1997.
18. Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wyd. 14 (drugie nowe zupełne). Wstęp i przypisy J. Łanowski. BN II 17. Wrocław 1986.
19. J. Kochanowski, Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1972.
20. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. BN I 163. Wrocław 1991.
21. W. Kochowski, O Łysej Górze, gdzie klasztor S. Krzyża. W: Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. Eustachiewicz. Wyd. 2, zmien. BN I 92. Wrocław 1991.
22. K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie. Wrocław 1989.
23. I. Krasicki, Abuzei i Tair. W: Bajki. Oprac. Z. Goliński. BN I 220. Wrocław 1975, s. 5.
24. R. Krüger, Höfische Hirten: Aristokratische Kommunikation und arkadische Phantasien in Honoré d ’ Urfés „Astrée” (1607). „Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes” 2007, nr 3/4.
25. M. Malicki, „Summarius wierszów” przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu. W zb.: Miscellanea staropolskie. [T.] 6. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1990, s. 119-478.
26. Ch. Nicholl, Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni. Przeł. M. i A. Grabowscy. Warszawa 2006.
27. E. Ostrowska, "Odziać ” i jego synonimy. W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego ”. Wybór i oprac. M. Kucała. Kraków 1984, s. 64-78.
28. Owidiusz, Heroidy. Przekład, słowo wstępne, komentarz i przypisy W. Markowska. Kraków 1986.
29. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993.
30. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1990.
31. W. Potocki, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695. Oprac. K. Kukulski. Słowo wstępne B. Otwinowska. T. 2. Warszawa 1987.
32. W. Potocki, Syloret [...]. W: Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669­1680. Słowo wstępne B. Otwinowska. Dzieła. T. 1. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1987, s. 127-204.
33. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989.
34. Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 2004.
35. R. M. Rilke, Orfeusz. Eurydyka. Hermes. Przeł. A. Pomorski. „Zeszyty Literackie” 2003, nr 3, s. 193-196.
36. W. Shakespeare, Sonet XXX. Przeł. Z. Kubiak. „Zeszyty Literackie” 1993, nr 41, s. 64.
37. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
38. J. de Sponde, Pięć sonetów. Przeł. M. K. Sawiczewska. „Topos” 1998, nr 5/6, s. 3-5.
39. J. Starobinski, Melancholia wśród ruin. Przeł. M. L. „Zeszyty Literackie” 1996, nr 54, s. 149-151.
40. Z. Szmydtowa, Poeci i poetyka. Warszawa 1964.
41. T. Tasso, Le sette giornate del mondo creato. Londra 1780.
42. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Z rękopisu Ludwika Mizerskiego wyd. A. Brückner. T. 1. Lwów 1910.
43. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Z rękopisu Ludwika Mizerskiego wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
44. J. Węgiełek, Mam ciało. Warszawa 1989.
45. W. Wordsworth, Selected Poems. London 1996.
46. W. B. Yeats, Selected Poetry. Ed. with an introdiction and notes A. N. Jeffares. London 1979.

Issue:

3

Start page:

139

End page:

149

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63335 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

208

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81344

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information