Object structure

Title:

Przemysław Pietrzak, Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze. Warszawa 2007

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2010)

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Pietrzak, Przemysław ; contemporary novel poetics ; literary criticism

References:

1. J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Kraków 2004. ; 2. W. Bolecki, Modalność (literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans). W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 423-446. ; 3. G. Borkowska, Córki Miltona. (O krytyce feministycznej ostatnich piętnastu lat). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 71-92. ; 4. G. A. Bruder, J. F. Duchan, L. H. Hewitt, Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective. Hillsdale 1995. ; 5. A. Burzyńska, Feminizm. W: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006, s. 389-437. ; 6. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Wstęp R. Rorty. Przedm. A. Szachaj. Przeł. K. Abriszewski [i in.]. Kraków 2002. ; 7. G. Herling-Grudziński, Rozmowy w Dragonei. Rozmowy przeprowadził, oprac. i przygotował do druku Włodzimierz Bolecki. Warszawa 1997. ; 8. G. Herling-Grudziński, Rozmowy w Neapolu. Rozmowy przeprowadził, oprac. i przygotował do druku W. Bolecki. Warszawa 2000. ; 9. Z. Kudelski, „Gry" z tekstem. W: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Lublin 1998. ; 10. A. Łebkowska, Pojęcie fokus w narratologii - problemy i inspiracje. W zb.: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin 2004, s. 219-238. ; 11. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995. ; 12. N. K. Miller, The Arachnologies: The Woman, the Text and the Critic. W zb.: Poetics of Gender. Ed. N. K. Miller. New York 1986. ; 13. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001. ; 14. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007, s. 51-67. ; 15. K. Szczuka, Prządki, tkaczki, pająki. Uwagi o twórczości kobiet. W: Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu. Kraków 2001, s. 27-44.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

201

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: