Object structure

Title:

„Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem”. Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Creator:

Krawczak, Magdalena

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Krasiński, Zygmunt ; epistolography ; narratology

References:

1. G.G. Byron, Wędrówki Czajld Harolda, przeł. J. Kasprowicz, w: tegoż, Wybór dzieł, wyb., przedm., red. i przyp. J. Żuławski, Warszawa 1986, t. 1, s. 482. ; 2. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 107-109. ; 3. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73-91. ; 4. E. Dąbrowicz, Listy-lustra w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000. ; 5. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wyb. il. i kom. T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 199. ; 6. J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. L. Staff, oprac. O. Dobijanka-Witczakowa, Wrocław 1975, s. 55. ; 7. G. W. Gutowski, W kręgu romantycznej fenomenologii śmierci, w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 289–296. ; 8. H. S. Helsztyński, „Hamlet” Williama Szekspira, Warszawa 1966, s. 86. ; 9. J. Kamionkowa, Portret geniusza, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria 2, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974, s. 105. ; 10. J. Kott, Największa powieść polskiego romantyzmu, w: Z. Krasiński, Sto listów do Delfiny, wyb. i wstępem opatrzył J. Kott, Warszawa 1966, s. 5-15. ; 11. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970. ; 12. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1975, t. 1–2. ; 13. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, tłum. A. Olędzkiej-Frybesowej, oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1980, t. 1. ; 14. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, tekst i przyp. oprac. M. Grabowska, Wrocław 1966, s. 26. ; 15. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, s. 24-25. ; 16. A. Kubale, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk 1997, s. 34. ; 17. Z. Łempicki, Świat książek i świat rzeczywisty, w: tegoż, Renesans, oświecenie, roman¬tyzm, Warszawa 1966, s. 350. ; 18. A. Mickiewicz, Dziady. Widowisko, w: tegoż, Dzieła. Wydanie narodowe, t. 3: Dzieła dramatyczne, oprac. S. Pigoń, Kraków 1948, s. 105. ; 19. A. Mickiewicz, Pieśń filaretów, w: tegoż, Dzieła. Wydanie narodowe, t. 1: Wiersze, oprac. W. Borowy, L. Płoszewski, Kraków 1948, s. 106. ; 20. C.K. Norwid, Pięć zarysów. III. Ruiny, w: tegoż, Pisma wszystkie, zeb., tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. 3, s. 487-488. ; 21. M. Piwińska, Eksplikacje, w: tejże, Miłość romantyczna. Antologia, Kraków 1984, s. 518-541. ; 22. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981, s. 9. ; 23. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos” 1993, nr 2, s. 225. ; 24. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006, s. 18-22. ; 25. P. Ricoeur, Tożsamość osobowa, w: tegoż, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992, s. 41. ; 26. J.M. Rymkiewicz, Dlaczego romantycy umierali młodo? w: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 234. ; 27. Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986 [artykuły: M. Janion, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest; A. Braciszewska, Romantyczne style lektury]. ; 28. Z. Sudolski, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1975, t. 1, s. 5. ; 29. Z. Suszczyński, Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 163. ; 30. E. Szczeglacka, Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa 2003. ; 31. J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001, s. 87-106. ; 32. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 246. ; 33. J. Węgiełek, Zygmunt Krasiński i jego korespondenci, w: tegoż, Mam ciało, Warszawa 1989, s. 200-201. ; 34. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 185.

Issue:

6

Start page:

241

End page:

260

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: