Object structure

Title:

Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie Hanny Krall

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Jeziorska-Haładyj, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Krall, Hanna ; "A Tale for Hollywood" ; "Hypnosis" ; "The King of Hearts is Off Again" ; Polish prose - 20th

References:

1. M. Atwood, Penelopiada. Przeł. M. Konikowska. Kraków 2005.
2. E. Balcerzan, Fikcja źródłem prawdy. „Kontrasty” 1978, nr 11, s. 37-39.
3. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające z nich porozumienia. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007, s. 252-268.
4. S. Buryła, Miłość w czasach krematoriów. „Twórczość” 2006, nr 10, s. 127-129.
5. M. Cichy, Baśnie dokumentalne Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 19 s. 16-17.
6. M. Głowiński, Kapuściński: reportaż jako sztuka. W zb.: „Życie jest z przenikania... ” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Wybór, oprac., wstęp B. Wróblewski. Posł. A. Kapuścińska. Warszawa 2008, s. 63-66.
7. E. Kasperski, Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy. W zb.: Autobiografizm-przemiany, formy, znaczenia. Red. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2001, s. 9-34.
8. W. Kot, Hanna Krall. Poznań 2000.
9. H. Krall, Droga do białych miejsc. Rozm. przepr. W. Tochman. http://tochman.com.pl/reporter.php?w_id=1 (data dostępu: 31 XII 2008).
10. H. Krall, Hipnoza. Warszawa 1989.
11. H. Krall, Król kier na wylocie. Warszawa 2006.
12. H. Krall, Tam już nie ma żadnej rzeki. Kraków 2000.
13. H. Krall, Taniec na cudzym weselu. Kraków 2001.
14. Ph. Lejeune, Kto jest autorem? Przeł. S. Jaworski. W zb.: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001, s. 155-176.
15. I. Mandziej, Między reportażem a mikropowieścią. O „Sublokatorce” Hanny Krall. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 85-97.
16. K. Mąka-Malatyńska, Krall i filmowcy. Poznań 2006.
17. M. Młodkowska, „Opowiem wam historię...” Kilka uwag o pisarstwie Hanny Krall. W zb.: Literatura polska wobec Zagłady. Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa 2000, s. 243-259.
18. R. Pawłowski, Taśmy Izoldy R. „Gazeta Stołeczna” 1996, nr z 9 XII.
19. „Powieść dla Hollywoodu” wg prozy Hanny Krall. Spektakl wideoteatru „Poza”. Red. P. Lachmann. Warszawa 1996.
20. J. M. Rymkiewicz, Wieszanie. Warszawa 2007.
21. J. Sadecki, Historie prawdziwe (Hanna Krall w Salonie Potockich). "Rzeczpospolita" 1999, nr 208, s. 8.
22. M. Short, G. Leech, Style in Fiction: a Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London 1982.
23. T. Sławek, Fikcja i troska. W zb.: Znak, tekst, fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. T. Sławek, W. Kalaga. Katowice 1987, s. 105-[143].
24. T. Sobolewski, „Król kier znów na wylocie” Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr z 1 V.
25. P. Śliwiński, Pic na wodę czasu. Rzut oka na pisarstwo Hanny Krall. „Czas Kultury” 1990, nr 22/23, s. 36-39.

Issue:

4

Start page:

37

End page:

60

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)