Object structure

Title:

Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie Hanny Krall

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Jeziorska-Haładyj, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Krall, Hanna ; "A Tale for Hollywood" ; "Hypnosis" ; "The King of Hearts is Off Again" ; Polish prose - 20th

References:

1. M. Atwood, Penelopiada. Przeł. M. Konikowska. Kraków 2005. ; 2. E. Balcerzan, Fikcja źródłem prawdy. „Kontrasty” 1978, nr 11, s. 37-39. ; 3. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające z nich porozumienia. W zb.: Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007, s. 252-268. ; 4. S. Buryła, Miłość w czasach krematoriów. „Twórczość” 2006, nr 10, s. 127-129. ; 5. M. Cichy, Baśnie dokumentalne Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 19 s. 16-17. ; 6. M. Głowiński, Kapuściński: reportaż jako sztuka. W zb.: „Życie jest z przenikania... ” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Wybór, oprac., wstęp B. Wróblewski. Posł. A. Kapuścińska. Warszawa 2008, s. 63-66. ; 7. E. Kasperski, Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy. W zb.: Autobiografizm-przemiany, formy, znaczenia. Red. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2001, s. 9-34. ; 8. W. Kot, Hanna Krall. Poznań 2000. ; 9. H. Krall, Droga do białych miejsc. Rozm. przepr. W. Tochman. http://tochman.com.pl/reporter.php?w_id=1 (data dostępu: 31 XII 2008). ; 10. H. Krall, Hipnoza. Warszawa 1989. ; 11. H. Krall, Król kier na wylocie. Warszawa 2006. ; 12. H. Krall, Tam już nie ma żadnej rzeki. Kraków 2000. ; 13. H. Krall, Taniec na cudzym weselu. Kraków 2001. ; 14. Ph. Lejeune, Kto jest autorem? Przeł. S. Jaworski. W zb.: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001, s. 155-176. ; 15. I. Mandziej, Między reportażem a mikropowieścią. O „Sublokatorce” Hanny Krall. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 85-97. ; 16. K. Mąka-Malatyńska, Krall i filmowcy. Poznań 2006. ; 17. M. Młodkowska, „Opowiem wam historię...” Kilka uwag o pisarstwie Hanny Krall. W zb.: Literatura polska wobec Zagłady. Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa 2000, s. 243-259. ; 18. R. Pawłowski, Taśmy Izoldy R. „Gazeta Stołeczna” 1996, nr z 9 XII. ; 19. „Powieść dla Hollywoodu” wg prozy Hanny Krall. Spektakl wideoteatru „Poza”. Red. P. Lachmann. Warszawa 1996. ; 20. J. M. Rymkiewicz, Wieszanie. Warszawa 2007. ; 21. J. Sadecki, Historie prawdziwe (Hanna Krall w Salonie Potockich). "Rzeczpospolita" 1999, nr 208, s. 8. ; 22. M. Short, G. Leech, Style in Fiction: a Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London 1982. ; 23. T. Sławek, Fikcja i troska. W zb.: Znak, tekst, fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Red. T. Sławek, W. Kalaga. Katowice 1987, s. 105-[143]. ; 24. T. Sobolewski, „Król kier znów na wylocie” Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr z 1 V. ; 25. P. Śliwiński, Pic na wodę czasu. Rzut oka na pisarstwo Hanny Krall. „Czas Kultury” 1990, nr 22/23, s. 36-39.

Issue:

4

Start page:

37

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: