Object structure

Title:

Mistyka Teodora Parnickiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Szymutko, Stefan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Parnicki, Teodor (1908-1988) ; “Cleopatra’s Other Life " ; Dumas, Alexander ; “The Count of Monte Christo” ; mysticism

References:

1. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski. Warszawa 1983.
2. M. Czermińska, Teodor Parnicki. Warszawa 1974.
3. A. Dumas, Hrabia Monte Christo. Przeł. J. Rogoziński. T. 1-2. Warszawa 1956.
4. G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych. Przeł., wstęp, komentarz Ś. F. Nowicki. Warszawa 1990.
5. G. W. F. Hegel, Nauka logiki. Przeł., objaśnienia A. Landman. T. 1. Warszawa 1967.
6. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985.
7. T. Markiewka, Poznanie w powieści. (Wokół „Sam wyjdę bezbronny”). W zb.: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Red. J. Lukasiewicz. Wrocław 1999, s. 76-85.
8. Mistrz Eckhart, Kazania i traktaty. Przeł., przedm. J. Prokopiuk. Warszawa 1988.
9. F. Nietzsche, Ecce homo. Przeł. L. Staff. Wyd. 2, przejrz. i ponownie porównane z oryginałem. Kraków, b.r.
10. T. Parnicki, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Z. Lichniak. Słowo o autorze dzienników oraz oprac. T. Markiewka. Kraków 2008.
11. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980.
12. T. Parnicki, Inne życie Kleopatry. Powieść z wieku XIX. Warszawa 1969.
13. T. Parnicki, Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa. Warszawa 1981.
14. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 6: Palec zagrożenia. Warszawa 1970.
15. T. Parnicki, Słowo i ciało. Powieść z lat 201-203. Warszawa 1959.
16. Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp, nowy przekład z Wulgaty E. Dąbrowski. Poznań 1964.
17. B. Prus, Lalka. T. 1. W: Pisma wybrane. Wybór. I. Orlewiczowa. Wyd. 2 w tej edycji. T. 4, cz. 1. Warszawa 1984.
18. B. Prus, Lalka. T. 3. W: Pisma wybrane. Wybór. I. Orlewiczowa. Wyd. 2 w tej edycji. T. 4, cz. 2. Warszawa 1984.
19. T. Sinko, wstęp w: Homer, Iliada. Przeł. F. K. Dmochowski. Zrewidował, wstępem i komentarzem opatrzył T. Sinko. Przygotował J. Łanowski. Wrocław 2004.
20. S. Szymutko, Parnicki: między historią i literaturą. W: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie. Katowice 1998, s. 153-168.
21. S. Szymutko, Starożytny wiek dziewiętnasty. "Ostatnia powieść” Teodora Parnickiego. W: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Katowice 2006, s. 125-132.
22. S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego. Katowice 1992.

Issue:

4

Start page:

87

End page:

101

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)