Object structure

Title:

Mistyka Teodora Parnickiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Szymutko, Stefan

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Parnicki, Teodor (1908-1988) ; “Cleopatra’s Other Life " ; Dumas, Alexander ; “The Count of Monte Christo” ; mysticism

References:

1. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski. Warszawa 1983. ; 2. M. Czermińska, Teodor Parnicki. Warszawa 1974. ; 3. A. Dumas, Hrabia Monte Christo. Przeł. J. Rogoziński. T. 1-2. Warszawa 1956. ; 4. G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych. Przeł., wstęp, komentarz Ś. F. Nowicki. Warszawa 1990. ; 5. G. W. F. Hegel, Nauka logiki. Przeł., objaśnienia A. Landman. T. 1. Warszawa 1967. ; 6. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985. ; 7. T. Markiewka, Poznanie w powieści. (Wokół „Sam wyjdę bezbronny”). W zb.: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Red. J. Lukasiewicz. Wrocław 1999, s. 76-85. ; 8. Mistrz Eckhart, Kazania i traktaty. Przeł., przedm. J. Prokopiuk. Warszawa 1988. ; 9. F. Nietzsche, Ecce homo. Przeł. L. Staff. Wyd. 2, przejrz. i ponownie porównane z oryginałem. Kraków, b.r. ; 10. T. Parnicki, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Z. Lichniak. Słowo o autorze dzienników oraz oprac. T. Markiewka. Kraków 2008. ; 11. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980. ; 12. T. Parnicki, Inne życie Kleopatry. Powieść z wieku XIX. Warszawa 1969. ; 13. T. Parnicki, Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa. Warszawa 1981. ; 14. T. Parnicki, Nowa baśń. Cz. 6: Palec zagrożenia. Warszawa 1970. ; 15. T. Parnicki, Słowo i ciało. Powieść z lat 201-203. Warszawa 1959. ; 16. Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp, nowy przekład z Wulgaty E. Dąbrowski. Poznań 1964. ; 17. B. Prus, Lalka. T. 1. W: Pisma wybrane. Wybór. I. Orlewiczowa. Wyd. 2 w tej edycji. T. 4, cz. 1. Warszawa 1984. ; 18. B. Prus, Lalka. T. 3. W: Pisma wybrane. Wybór. I. Orlewiczowa. Wyd. 2 w tej edycji. T. 4, cz. 2. Warszawa 1984. ; 19. T. Sinko, wstęp w: Homer, Iliada. Przeł. F. K. Dmochowski. Zrewidował, wstępem i komentarzem opatrzył T. Sinko. Przygotował J. Łanowski. Wrocław 2004. ; 20. S. Szymutko, Parnicki: między historią i literaturą. W: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie. Katowice 1998, s. 153-168. ; 21. S. Szymutko, Starożytny wiek dziewiętnasty. "Ostatnia powieść” Teodora Parnickiego. W: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy. Katowice 2006, s. 125-132. ; 22. S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego. Katowice 1992.

Issue:

4

Start page:

87

End page:

101

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: