Object structure

Title:

Pojęcie izoplazmii w koncepcji czasowości tekstu poetyckiego Grupy μ

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Wołowska, Katarzyna ; Wołowski, Witold

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Group μ ; isoplasm ; temporality ; Lechoń, Jan (1899-1956) ; “Liliacs in Pennsylvania”

References:

1. H. Bremond, La Poésie pure. Paris 1926. ; 2. T. Cieślikowska, Zagadnienie dwusystemowości w poezji konkretnej (uwagi o tworzywie poezji konkretnej). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995, s. 81-89. ; 3. J. Cohen, Le Haut langage. Théorie de la poéticité. Paris 1979. ; 4. J. Cohen, Structure du langage poétique. Paris 1966. ; 5. F. Edeline, Syntaxe et poésie concrète. „Courrier du Centre international d’Etudes poétiques” 1972, nr 89. ; 6. M. Eliade, Traité d ’histoire des religions. Paris 1944. ; 7. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000. ; 8. A. J. Greimas, Introduction aux „Essais de sémiotique poétique". Paris 1972. ; 9. A. J. Greimas, Sémantique structurale. Paris 1966. ; 10. Groupe μ, Rhétorique de la poésie. Paris 1990. ; 11. R. Jakobson, Essais de linguistique générale. Paris 1963. ; 12. J.- M. Klinkenberg, Précis de sémiotique générale. Paris 1996. ; 13. J. Lechoń, „Bzy w Pensylwanii”. W: Poezje. Oprac., wstęp R. Loth. BN I 256. Wrocław 1990, s. 195. ; 14. M. Le Guern, La Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris 1973. ; 15. C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale. Paris 1958. ; 16. C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage. Paris 1962. ; 17. A. Martinet, Eléments de linguistique générale. Paris 1970. ; 18. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław 2000. ; 19. J. Milly, La Phrase de Proust. Paris 1983. ; 20. W. Próchnicki, Czas, przestrzeń, literatura: ustalenia i uściślenia. W zb.: Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler. Wyd.2 zmien.i uzup. T. 1: Dramat. Wrocław 2003, s. 158-183. ; 21. N. Ruwet, Langage, musique, poésie. Paris 1972. ; 22. K. Wołowska, Le Paradoxe en langue et discours. Paris 2008. ; 23. K. Wołowska, W. Wołowski, O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena. „Roczniki Humanistyczne” 2008, z. 5, s. 225-240. ; 24. W. Wołowski, L ’Adialogisme et la poétisation du texte dramatique dans le théâtre de François Billetdoux. Lublin 2005. ; 25. W. Wołowski, Henryka Bremonda rozważania o poezji czystej. W zb.: Glissades. Mélanges offerts à Alfons Pilorz à l ’occasion de son 80ème anniversaire. Textes réunis et présentés par J. Bień, M. Sowa, W. Wołowski. Lublin 2008.

Issue:

4

Start page:

131

End page:

147

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: