Object

Title: Pojęcie izoplazmii w koncepcji czasowości tekstu poetyckiego Grupy μ

Creator:

Wołowska, Katarzyna ; Wołowski, Witold

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Bremond, La Poésie pure. Paris 1926.
2. T. Cieślikowska, Zagadnienie dwusystemowości w poezji konkretnej (uwagi o tworzywie poezji konkretnej). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995, s. 81-89.
3. J. Cohen, Le Haut langage. Théorie de la poéticité. Paris 1979.
4. J. Cohen, Structure du langage poétique. Paris 1966.
5. F. Edeline, Syntaxe et poésie concrète. „Courrier du Centre international d’Etudes poétiques” 1972, nr 89.
6. M. Eliade, Traité d ’histoire des religions. Paris 1944.
7. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000.
8. A. J. Greimas, Introduction aux „Essais de sémiotique poétique". Paris 1972.
9. A. J. Greimas, Sémantique structurale. Paris 1966.
10. Groupe μ, Rhétorique de la poésie. Paris 1990.
11. R. Jakobson, Essais de linguistique générale. Paris 1963.
12. J.- M. Klinkenberg, Précis de sémiotique générale. Paris 1996.
13. J. Lechoń, „Bzy w Pensylwanii”. W: Poezje. Oprac., wstęp R. Loth. BN I 256. Wrocław 1990, s. 195.
14. M. Le Guern, La Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris 1973.
15. C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale. Paris 1958.
16. C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage. Paris 1962.
17. A. Martinet, Eléments de linguistique générale. Paris 1970.
18. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław 2000.
19. J. Milly, La Phrase de Proust. Paris 1983.
20. W. Próchnicki, Czas, przestrzeń, literatura: ustalenia i uściślenia. W zb.: Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler. Wyd.2 zmien.i uzup. T. 1: Dramat. Wrocław 2003, s. 158-183.
21. N. Ruwet, Langage, musique, poésie. Paris 1972.
22. K. Wołowska, Le Paradoxe en langue et discours. Paris 2008.
23. K. Wołowska, W. Wołowski, O koncepcji języka poetyckiego Jeana Cohena. „Roczniki Humanistyczne” 2008, z. 5, s. 225-240.
24. W. Wołowski, L ’Adialogisme et la poétisation du texte dramatique dans le théâtre de François Billetdoux. Lublin 2005.
25. W. Wołowski, Henryka Bremonda rozważania o poezji czystej. W zb.: Glissades. Mélanges offerts à Alfons Pilorz à l ’occasion de son 80ème anniversaire. Textes réunis et présentés par J. Bień, M. Sowa, W. Wołowski. Lublin 2008.

Issue:

4

Start page:

131

End page:

147

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63392 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 19, 2017

Number of object content hits:

87

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information