Object

Title: Wacław Grubiński – szkic do portretu

Creator:

Raźny, Joanna

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. T. Alf - Tarczyński, Ze wspomnień o Wacławie Grubińskim. „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 2. ; 2. AWT, Śp. Wacław Grubiński. „Rzeczpospolita Polska” (Londyn) 1973, nr 6, s. 4. ; 3. S. Baczyński, Niecierpliwa analiza. „Prawda” 1912, nr 1, s. 14. ; 4. Balast serdeczny. Londyn 1946. ; 5. W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu polskiego. T. 1: 1895-1929. Warszawa 1966. ; 6. S. Besser, Filozofia w literaturze. „Kurier Warszawski” 1929, nr 181 (wyd. wieczorne), s. 5-6. ; 7. K. Błeszyński, Debiuty nowelistyczne. „Krytyka” 1909, z. 6, s. 379—390. ; 8. M. Borwicz, Ludzie, książki, spory. Paryż 1980. ; 9. T. Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty. Warszawa 1925. ; 10. T. Boy-Żeleński, Romanse cieniów. Warszawa 1935. ; 11. E. Breiter, O nowelach Wacława Grubińskiego. „Świat” 1925, nr 3, s. 10-11. ; 12. E. Breiter, Zapowiedź powieści. (Wacława Grubińskiego "Człowiek z klarnetem"). „Głos Prawdy” 1928, nr 243, s. 280-281. ; 13. T. Breza, Felieton teatralny. „Kurier Poranny” 1934, nr 176. ; 14. W. Bronisławski, Odlatujący anioł. „Autograf" 1990, nr 6, s. 99-100. ; 15. W. Bukowiński, rec.: W. Grubiński, Na rubieży. „Książka” 1907, nr 6, s. 231-232. ; 16. R. Burzyński, Gombrowicz, Molier, Grubiński. „Życie Przemyskie” 1983, nr 45, s. 9. ; 17. P. Chynowski, Uroczo nieprzyzwoita. „Życie Warszawy” 1983, nr 134, s. 7. ; 18. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 2. Lwów 1936. ; 19. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. „Dialog” 1969, nr 5, s. 122-139. ; 20. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. W: Wycieczki w Dwudziestolecie. O dramacie międzywojennym. Warszawa 1970, s. 148-184. ; 21. B. Czarnecka, „Przegląd Polski" i jego felietonista kulturalny. W zb.: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 113-123. ; 22. M. Danilewicz-Zielińska, Czterdziestolecie Związku Pisarzy na Obczyźnie. 1945­1985. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1985, t. 9, s. 9-25. ; 23. M. Danilewicz-Zielińska, O literackim środowisku londyńskim. W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 135-148. ; 24. M. Danilewicz-Zielińska, Przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Kresy” 1994, nr 17, s. 210-213. ; 25. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław 1992. ; 26. M. D[ąbrowska], Wacław Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Bluszcz” 1925, nr 8, s. 179. ; 27. J. Dąbrowski, Z niwy powieściowej. „Krytyka” 1911, z. 12, s. 314— 318. ; 28. Z. D[ębicki], rec.: W. Grubiński, Na rubieży, Pocałunek. Warszawa 1906. „Biblioteka Warszawska” 1906, t. 2, z. 6, s. 593-595. ; 29. Z. Dębicki, „Lwy i św. Grojosnaw". „Kurier Warszawski” 1924, nr 339 (wyd. wieczorne), s. 6-7. ; 30. Z. Dębicki, Portrety. Seria 2. Warszawa 1928. ; 31. Dopóki jest „Dziennik”-jestem. Red. K. Bzowska. Wstęp R. Habielski. Londyn 2000. ; 32. H. Drzewiecki, Zły uczeń Francuzów. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 15, s. 3. ; 33. L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski. Warszawa 1986. ; 34. W. Feldman, Współczesna literatura polska. Kraków 1930. ; 35. M. Fijałkowski, Uśmiechy lat minionych. Katowice 1962. ; 36. L. Fiszer, Wspomnienia starego księgarza. Warszawa 1959. ; 37. S. Furmanik, rec.: W. Grubiński, W moim konfesjonale. „Scena Polska” 1925, nr 1, s. 48-52. ; 38. H. Galle, rec.: W. Grubiński, Uczta Baltazara. „Książka” 1907, nr 6, s. 231. ; 39. J. Godlewska, Grubiński, czyli życie wytworne. „Dialog” 1982, nr 7, s. 130-135. ; 40. E. Goll, Chlew doskonały. „Wiadomości” (Londyn) 1977, nr 12, s. 5. ; 41. W. Grubiński, Baj-baju-baj. Nowelety. Warszawa 1920. ; 42. W. Grubiński, Bajki Ulissesa a rzeczywistość Agamemnona. „Nowa Polska” (Londyn) 1944, z. 8, s. 495-510. ; 43. W. Grubiński, Bunt. Pierwszy tysiąc. Warszawa 1909. ; 44. W. Grubiński, Człowiek z klarnetem. Nowele. Warszawa 1927. ; 45. W. Grubiński, „Diogenes" w Warszawie. „Wiadomości” (Londyn) 1969, nr 10, s. 3. ; 46. W. Grubiński, Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki, albo Sławienie próżniactwa. Filozofia w 1 akcie. Warszawa 1914. ; 47. W. Grubiński, Głos seniora pisarzy. „Kronika” (Londyn) 1965, nr 5, s. 6. ; 48. W. Grubiński, Harmonia sfer. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 50. ; 49. W. Grubiński, Helena Gromnicka. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 25, s. 2. ; 50. W. Grubiński, Historia na wyrywki. Warszawa 1939. ; 51. W. Grubiński, Jan Lorentowicz. W zb.: Straty kultury polskiej 1939-1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 315-325. ; 52. W. Grubiński, Język i literatura. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27. ; 53. W. Grubiński, Książę Alonso i kardynał Torquemada. Strzęp hiszpańskiego pamiętnika. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 29/30, s. 1. ; 54. W. Grubiński, Księżniczka żydowska. Tragedia w 3 aktach. Warszawa 1927. ; 55. W. Grubiński, Lenin. Komedia w 1 akcie. Warszawa [1921]. ; 56. W. Grubiński, List otwarty do S. Kołaczkowskiego. "Przegląd Warszawski" 1923, nr 24, s. 414. ; 57. W. Grubiński, Listy pogańskie. Warszawa 1938. ; 58. W. Grubiński, Listy pogańskie. Londyn 1963. ; 59. W. Grubiński, Listy pogańskie. Wyd. 2. Warszawa 1991. ; 60. W. Grubiński, Listy pogańskie. Adam i Ewa. „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 26, s. 2. ; 61. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. Legenda. Warszawa [1924]. ; 62. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 250. ; 63. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 262. ; 64. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 268. ; 65. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 280. ; 66. W. Grubiński, Lwy i św. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nr 286. ; 67. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Londyn 1948. ; 68. W. Grubiński, Między młotem a sierpem (fragmenty). W zb.: Polacy w ZSRR (1939-1942). Antologia. Oprac. i wstęp M. Czapska. Paryż 1963, s. 167-171. ; 69. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990. ; 70. W. Grubiński, Miłość Leonarda. (Nowela). „Życie” (Londyn) 1953, nr 51/52, s. 8. ; 71. W. Grubiński, Moc kamienna. Nowele. Kraków 1911. ; 72. W. Grubiński, Moja żona. W zb.: Po prostu miłość. Opowiadania pisarzy polskich. Antologia. Wybór i oprac. D. Łukawska, B. Olszańska. Posł. H. Bereza. Warszawa 1969, s. 22-31. ; 73. W. Grubiński, Na rubieży. Przedm. S. Przybyszewski. Kraków 1906. ; 74. W. Grubiński, Niewidzialny stwórca i widzialne stworzenie. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 42, s. 2. ; 75. W. Grubiński, Niewierna. Komedia w 1 akcie. Warszawa 1919. ; 76. W. Grubiński, Niewinna grzesznica. Komedia współczesna i wieczna w 3 aktach. Warszawa 1926. ; 77. W. Grubiński, O „Klątwie” Wyspiańskiego. Szkic analityczny. Warszawa 1911. ; 78. W. Grubiński, O literaturze i literatach. Londyn 1948. ; 79. W. Grubiński, Odpowiedź na: Ankieta Teatralna. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 51/52, s. 7. ; 80. W. Grubiński, Odpowiedź na ankietę: W pracowniach emigracyjnych pisarzy. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 1, s. 4. ; 81. W. Grubiński, Okropność i nonsens, czyli cenzura. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 35, s. 3. ; 82. W. Grubiński: Pani Sapowska. Powieść. Londyn 1953. ; 83. W. Grubiński, Piękna Helena, albo o zmienności powodów toczącej się wojny. Komedia w 1 akcie. Warszawa 1919. ; 84. W. Grubiński, Pijani. Dramat w 4 aktach. Warszawa 1907. ; 85. W. Grubiński, Piłat i stworzenie świata. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 9, s. 3. ; 86. W. Grubiński, Po pijanemu. „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 37, s. 3. ; 87. W. Grubiński, Pocałunek. Przedm. S. Przybyszewski. Warszawa 1906. ; 88. W. Grubiński, Pocałunek. Uczta Baltazara i inne nowele. Wyd. 2. Kraków 1912. ; 89. W. Grubiński, Praskie zakończenie "Kochanków". „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 42, s. 4. ; 90. W. Grubiński, Prywatny fragment historii powszechnej. „Wiadomości” (Londyn) 1971, nr 38, s. 2. ; 91. W. Grubiński, Przed Fredrą. „Wiadomości” (Londyn) 1958, nr 17, s. 6. ; 92. W. Grubiński, Przedmowa. W: J. A. Hertz, Młody las. Sztuka w 4 aktach. Warszawa 1930, s. 7-8. ; 93. W. Grubiński, Przedmowa. W: B. Prus, Nowele warszawskie. Wybór M. Danilewiczowa. Londyn 1946, s. VII-XVI. ; 94. W. Grubiński, Przedmowa. W: A. C. Romański, Więźniowie nocy. Londyn 1956, s. 5-6. ; 95. W. Grubiński, Przedmowa. W: J. Surynowa-Wyczółkowska, Gringa. Powieść współczesna. Londyn 1968, s. 5-7. ; 96. W. Grubiński, Przestępstwo i kara. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 38, s. 1-2. ; 97. W. Grubiński, Przygoda błaha. „Wiadomości” (Londyn) 1956, nr 8, s. 7. ; 98. W. Grubiński, Schadzka. W zb: Księgi humoru polskiego. T. 4: Od Kasprowicza do Tuwima. Wybór tekstów T. Chróścielewski, H. Karwacka, E. Kozikowski. Przypisy T. Chróścielewski, Z. Spieralski. Red. T. Chróścielewski. Łódź 1968, s. 370-386. ; 99. W. Grubiński, Sokrates i Fryne. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 46, s. 2. ; 100. W. Grubiński, Taniec. Komedia w 3 aktach. Warszawa 1934. ; 101. W. Grubiński, Uczta Baltazara. Opowieść. Warszawa 1906. ; 102. W. Grubiński, W moim konfesjonale. Warszawa 1925. ; 103. W. Grubiński, S. Ludziecki, A. Zawisza, Głos prawdy o usiłowaniach usunięcia rozłamu polskiej emigracji politycznej. Londyn 1966. ; 104. [A. Grzymała-Siedlecki] Quis, Książki: P. Wacław Grubiński... „Museion” 1911, nr 9, s. 105. ; 105. E. Haecker, Z teatru: Bagatela. "Kochankowie" dramat w 3 aktach W. Grubińskiego. „Naprzód” 1920, nr 181, s. 5. ; 106. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. Warszawa 2000. ; 107. M. Inglot, Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie 1939-1941. W zb.: Piśmiennictwo-systemy kontroli-obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992, s. 164-189. ; 108. K. Irzykowski, Dramaty książkowe. „Pion” 1934, nr 15, s. 6. ; 109. K. Irzykowski, Pisarz kwintesencji życia. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27. ; 110. K. Irzykowski, Wielbiciel uroku „samej wibracji życia". „Wiadomości Literackie” 1927, nr 7, s. 2. ; 111. J. Iwański, Wacław Grubiński. (Sylwetka literacka). „Kultura” 1908, t. 1, s. 165-257. ; 112. H. Jelenkiewicz, Teatry warszawskie: Teatr Mały. "Kochankowie" dramat w 3-ch aktach W. Grubińskiego. „Świat” 1919, nr 22, s. 8-9. ; 113. Jubileusz Wacława Grubińskiego. „Wiadomości” (Londyn) 1952, nr 8, s. 4. ; 114. H. Karwacka, Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982. ; 115. J. Kelera, Panorama dramatu. Wrocław 1989. ; 116. L. Kielanowski, „Nie trzeba być wieszczem..." „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 1. ; 117. B. Klimaszewski, E. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie. 1939-1980. Warszawa 1992. ; 118. Kogo wybralibyśmy do złożonej z 15 pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powstała?. Wielki plebiscyt czytelników „Wiadomości”. „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 20, s. 1. ; 119. S. Kołaczkowski, Powieść, liryka, dramat, 1919-1930. (uzupełnienie). W: Feldman, Współczesna literatura polska. Okresem 1919-1930 uzupeł. S. Kołaczkowski. Kraków 1930, s. 617-686. ; 120. T. Kończyc [Grot-Bęczkowski], Z teatru: Teatr Polski. "Lampa Aladyna". Komedia w 4-ch aktach Wacława Grubińskiego. „Kurier Warszawski” 1923, nr 346, s. 5-6. ; 121. S. Kotowicz, rec.: S. Brzozowski, "Stanisław Wyspiański", Warszawa, Kraków 1912. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 162-167. ; 122. S. Kotowicz, rec.: Z. Marković, "Der Begriff des Dramas bei Wyspiański". Zagreb 1915. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 167-171. ; 123. S. Kotowicz, Rozbiór "Sędziów" St. Wyspiańskiego. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 66-81. ; 124. S. Kotowicz, rec.: A. Siedlecki-Grzymała, "Wyspiański, cechy i elementy jego twórczości". Kraków, Warszawa 1909. „Pamiętnik Literacki” 1916, s. 149-162. ; 125. A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Wrocław 1989. ; 126. A. W. Krall, Co słychać w eleganckim świecie, czyli przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Teatr” 1983, nr 9, s. 24-25. ; 127. S. K[rzywoszewski], rec.: Z teatrów warszawskich: Teatr Rozmaitości. "Pijani" sztuka w 4-ch aktach Wacława Grubińskiego. „Świat” 1909, nr 12, s. 15-17. ; 128. [S. Krzywoszewski] Stef. Krz., W konfesjonale Wacława Grubińskiego. „Świat” 1925, nr 10, s. 10. ; 129. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918. Warszawa 1971. ; 130. T. Kubikowski, Kacza zupa. „Teatr” 1990, nr 3, 19-20. ; 131. Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego. 1945­1977. Red. W. Lesisz, T. Filipowicz. Wstęp L. Kielanowski. Paryż 1977. ; 132. P. Kuncewicz, Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995. ; 133. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia. Warszawa 1990. ; 134. J. Lechoń, Świat książki. „Pro Arte” 1919, z. 1, s. 25. ; 135. S. Leg[eżyński], Z żałobnej karty. Wacław Grubiński. „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 1973, nr 26, s. 4. ; 136. W. Ligęza, Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W zb.: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 173-186. ; 137. Literatura a polityka. Wolne opinie. Oprac. W. Grubiński [i in]. Londyn 1948. ; 138. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 1984. ; 139. Literatura polska na obczyźnie 1940­1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965. ; 140. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Bunt. „Literatura i Sztuka”: dodatek do "Ludzkości" 1909, nr 7, s. 2-3. ; 141. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Pijani. „Nowa Gazeta” 1909, nr 120, s. 2-3. ; 142. J. Lorentowicz, rec.: W. Grubiński, Taniec. „Nowa Książka” 1934, z. 4, s. 172. ; 143. J. Lorentowicz, „Z jasnego milczenia gwiazd..." „Express Poranny” 1924, nr 359. ; 144. J. Lorentowicz, Życie teatru. „Express Poranny” 1923, nr 349/350. ; 145. „Lwy i św. Grojosnaw"(informacja o braku autoryzacji). „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 48, s. 6. ; 146. K. Makuszyński, „Lenin" i „Piękna Helena". „Rzeczpospolita” 1921, nr 303 (wyd. wieczorne). ; 147. S. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne. Warszawa 1985. ; 148. S. Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918-1939. Warszawa 1984. ; 149. [A. Marianowicz] AMAR, „Niewinna grzesznica". „Szpilki” 1983, nr 31, s. 5. ; 150. Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1985. ; 151. Nagroda za piękną polszczyznę. „Kronika Polski i Świata” 1939, nr 27. ; 152. A. Nowaczyński, Ofensywa. Kochany Wacio Grubiński. „Myśl Narodowa” 1931, nr 16, s. 191. ; 153. Z. Nowakowski, Grubiński jubilatem. „Wiadomości” (Londyn) 1952, nr 10, s. 3. ; 154. Od Herberta do Herberta. Nagroda „ Wiadomości" 1958-1990. Oprac. i przedmowa S. Kossowska. Postscriptum T. Nowakowski. Londyn 1993. ; 155. Pamięci Jana Lechonia. Oprac. S. Baliński [i in.]. Londyn 1958. ; 156. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Red. B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka. Przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław 1975. ; 157. A. Piskozub, Wacław Grubiński: O "Klatwie" Wyspiańskiego. Szkic analityczny. "Krytyka" 1911, t. 31, cz. 2 (lipiec-sierpień), s. 86-88. ; 158. L. Piwiński, Powieść. Żeromski, Weyssenhoff, Grubiński, Reymont. „Przegląd Warszawski” 1925, nr 41, s. 221-226. ; 159. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992. ; 160. Polish Short Stories. By J. Weyssenhoff [and others]. London 1943. ; 161. Polskaja nowiela. Ried. W.E.Arcimowicz, S. Krzyżanowski. Moskwa 1949. ; 162. Polski słownik biograficzny. T. 9. Wrocław 1960-1961. ; 163. Polski słownik biograficzny. T. 20. Wrocław 1975. ; 164. L. Pomirowski, Nowa literatura w nowej Polsce. Warszawa 1933. ; 165. J. Radzymińska, Książki i przyjaźnie. Warszawa 1984. ; 166. D. Ratajczakowa, Nieobecność. Nieznany dramat emigracyjny (1939-1980). W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 39-56. ; 167. M. Rawiński, Dramaturgia polska 1918­1939. Warszawa 1993. ; 168. M. Rawiński, Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim. Lublin 1986. ; 169. J. Raźny, Wacława Grubińskiego gry z odbiorcą (na przykładzie „szkicu do noweli" „Pan Barnaba, Maciuś, panicz i piernik"). „Prace Polonistyczne” 2009, s. 217-223. ; 170. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991. Warszawa 1992. ; 171. Rozstrzygnięcie plebiscytu czytelników „Wiadomości”: Kogo wybralibyśmy do złożonej z 15 pisarzy emigracyjnych akademii literatury polskiej, gdyby taka akademia powstała? „Wiadomości” (Londyn) 1959, nr 41, s. 1. ; 172. J. Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci. Paryż [1962]. ; 173. J. Sakowski, Gra bez pedału. „Wiadomości” (Londyn) 1973, nr 32, s. 1. ; 174. Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu. 1939-1943. Londyn 1991. ; 175. L. Simon, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. T. 1. Warszawa 1971. ; 176. A. Słonimski, Ruch teatralny: Teatr Narodowy. "Księżniczka żydowska", tragedia w 3 aktach Wacława Grubińskiego. „Wiadomości Literackie” 1926, nr 13, s.3. ; 177. [A. Słonimski] as., Teatr: Teatr Mały. "Taniec", komedia w 3 aktach Wacława Grubińskiego. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 42, s. 5. ; 178. Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. Warszawa 1973. ; 179. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej. T. 1. Warszawa 1963. ; 180. K. Sowiński, Pożegnanie Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1973, nr 158, s. 3. ; 181. J. Stradecki, O „Wiadomościach” londyńskich. W zb.: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27 X - 30 X 1981. Londyn 1984, s. 25-33. ; 182. Suzanne Despres. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 35/36, s. 5. ; 183. [J. A. Szczepański] JASZCZ, Dawnych wdzięków czar. „Perspektywy” 1983, nr 26, s. 24. ; 184. Szósta kolumna. Londyn 1946. ; 185. A. Szyfman, Labirynt teatru. Warszawa 1964. ; 186. J. Święch, Literatura polska w latach II Wojny Światowej. Warszawa 2002. ; 187. T. Terlecki, Czterej nagrodzeni. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 50, s. 2. ; 188. XXX-lecie „Wiadomości”. Materiał zebrał i ułożył T. Terlecki. Londyn 1957. ; 189. Warszawscy „Pustelnicy" i „Bywalscy". Felietoniści i kronikarze XIX i XX wieku. Wybór i oprac. J. J. Lipski. T.2. Warszawa 1973. ; 190. [Z. Wasilewski] Z.W., Najnowsza Salome. „Myśl Narodowa” 1926, nr 13, s. 206. ; 191. Z. Wasilewski, Wacław Grubiński "Księżniczka żydowska". W: Poeci i teatr. Spostrzeżenia. Kraków 1929, s. 104-108. ; 192. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Cz. 1-2. Warszawa 1998. ; 193. O. Watowa, Wszystko, co najważniejsze. Warszawa 1990. ; 194. M. Wiśniewska, Igraszki w salonie. „Sztandar Młodych” 1983, nr 114, s. 9. ; 195. W. Wohnout, Wacław Grubiński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1973, nr 141, s. 2. ; 196. W. Wohnout, Sami nie wiecie... Przemówienie wygłoszone na wieczorze jubileuszowym z okazji 90-lecia urodzin Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1972, nr 77, s. 2. ; 197. Wspomnienia i wspominki. Londyn 1945. ; 198. Wspomnienia teatralne Wacława Grubińskiego. Komentarz S. Lubodziecki. „Wiadomości” (Londyn) 1965, nr 18, s. 4. ; 199. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 3. Warszawa 1994. ; 200. W. J. Wysocki, Lenin ze skazą. „Ład” 1990, nr 7, s. 5.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

174

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63378 ; oai:rcin.org.pl:63378 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 19, 2017

Number of object content hits:

135

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information