Object structure

Title:

Anna Wereszczyńska, „Ostatni Mohikanin drobnej szlachty i „niezrównany monografista Żydów”. Żywot Klemensa Junoszy-Szaniawskiego. Lublin 2008

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Domagalska, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Wereszczyńska, Anna ; Junosza-Szaniawski, Klemens ; biography ; Polish-Jewish relationships

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś. W zb.: Jidyszland. Polskie przestrzenie. Red. E. Geller, M. Polit. Warszawa 2008, s. 158-169.
2. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa 1988.
3. J. J. Lipski, Klemens Junosza. W: Warszawscy „Pustelnicy” i „Bywalscy”. T. 1: Felietoniści i kronikarze 1818-1899. Warszawa 1973, s. 221-226.
4. A. Ochwat [Wereszczyńska], Bolesław Prus i Klemens Junosza Szaniawski. W zb.: Bolesław Prus: pisarz, publicysta, myśliciel. Obrazy kultury polskiej. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003, s. 261-275.
5. A. Ochwat, "Świat nowy, zupełnie nam nieznany" - rola żydowskiej literatury żargonowej w twórczości Klemensa Junoszy-Szaniawskiego. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004, s. 201-219.
6. A. Ochwat-Wereszczyńska, Żydzi w utworach scenicznych Klemensa Junoszy-Szaniawskiego. W zb.: Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. E. Udalska. Katowice 2004, s. 94-120.
7. M. Opalski, I. Bartal, Poles and Jews. A Failed Brotherhood. Hanover and London 1992.
8. T. Sobieraj, Fabuły i "światopogląd". Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej. Poznań 2004.
9. P. Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości. W zb.: Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Red. wstęp J. Tomaszewski. Warszawa 1993, s. 13-139.

Issue:

4

Start page:

175

End page:

180

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)