Object structure

Title:

Bożena Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady. Kraków (2009)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Karwowska, Bożena ; body ; sexuality ; gender studies ; concentration camps

References:

1. T. Borowski, Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja. Oprac. T. Drewnowski. Warszawa 2001. ; 2. T. Borowski, Pisma w czterech tomach. Oprac. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła. T. 1-4. Kraków 2003-2005. ; 3. T. Borowski, Proza 1. Oprac. S. Buryła. Kraków 2004. ; 4. T. Borowski, Utwory wybrane. Oprac. A. Werner. BN I 276. Wrocław 1991. ; 5. T. Borowski, Utwory zebrane. Red. J. Andrzejewski, W. Woroszylski, J. Piórkowski, T. Drewnowski. T. 1-5. Warszawa 1954. ; 6. S. Buryła, Proza Tadeusza Borowskiego wobec Holocaustu. „Ruch Literacki” 2004, z. 3, s. 293-307. ; 7. E. Guderian-Czaplińska, „Alte Garde" Mieczysława Lurczyńskiego. „Dialog” 1993, nr 6, s. 89-93. ; 8. I. Iwasiów, Centralna płeć cywila. W zb.: Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006, s.399-415. ; 9. M. Lurczyński, Stara gwardia. Hanower 1946. ; 10. A. Morawiec, „Niech ludzie sądzą". O dramacie „Stara Gwardia" Mieczysława Lurczyńskiego. W: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt-temat-metafora. Łódź 2009. ; 11. A. Morawiec, Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu. O „Dymach nad Birkenau” Seweryny Szmaglewskiej. W: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt-temat-metafora. Łódź 2009. ; 12. J. K. Roth, Equality, Neutrality, Particularity: Perspectives on Women and the Holocaust. W zb.: Experience and Expression. Women, the Nazis, and the Holocaust. Ed. E. Baer, M. Goldenberg. Detroit 2003. ; 13. A. Ubertowska, Kobiece „strategie przetrwania" w piśmiennictwie o Holokauście (z perspektywy literaturoznawcy). W zb.: Ślady obecności. Red. S. Buryła, A. Molisak. Kraków 2010, s. 317-335. ; 14. A. Ubertowska, „Niewidoczne świadectwa". Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu. „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 214-226. ; 15. A. Ubertowska, „Pisałam sercem i krwią". Poetyka kobiecych autobiografii holokaustowych. „Ruch Literacki” 2008, nr 6, s. 617-630. ; 16. A. Werner, Zło nie jest poza nami. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr z 8-9 IX. ; 17. J. Życiński, Gdzie się podziała nasza solidarność? „Gazeta Wyborcza” 2007, nr z 28-29 VII. ; 18. J. Życiński, Zatruta literatura Borowskiego. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr z 18-19 VIII.

Issue:

4

Start page:

184

End page:

190

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: