Object structure

Title:

Maciej Urbanowski, Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety. (Kraków 2007)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Kuciński, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Urbanowski, Maciej ; nacjonalizm ; literatura polska - 20 w.

References:

1. K. I. Gałczyński, Do przyjaciół z "Prosto z mostu”. „Prosto z mostu” 1936, nr 21, s. 1-2.
2. K. I. Gałczyński, Do przyjaciół z "Prosto z mostu”. W: Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wyd. 6, zmien. BN I 189. Wrocław 2003, s. 411-428.
3. K. I. Gałczyński, Pieśni o szalonej ulicy. „Prosto z mostu” 1937, nr 15/16, s. 4.
4. K. I. Gałczyński, Polska wybuchła w roku 1937. W: Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wyd. 6, zmien. BN I 189. Wrocław 2003.
5. F. Goetel, Pisma polityczne. „Pod znakiem faszyzmu" oraz inne szkice rozproszone 1921-1955. Wybór, wstęp i oprac. M. Urbanowski. Kraków 2006.
6. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. Kraków 1997.
7. D. Hopensztand, Mowa pozornie zależna w kontekście "Czarnych skrzydeł". W zb.: Stylistyka teoretyczna w Polsce. Red. K. Budzyk. Warszawa 1946, s. 299-330.
8. J. J. Lipski, Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Londyn 1992.
9. Cz. Miłosz, Opowieść. W: Poemat o czasie zastygłym. Wilno 1933, s. 3.
10. S. Piasecki, Prawo do twórczości. Warszawa 1936.
11. S. Piasecki, Prosto z mostu. Warszawa 1934.
12. S. Piasecki, Westchnienia o jubileusze. „Prosto z mostu” 1938, nr 1, s. 1.
13. E. Prokop-Janiec, Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego. Kraków 2004.
14. R. Scruton, Konserwatyzm kulturowy. Hasło w: Słownik myśli politycznej. Przeł. T. Bieroń. Poznań 2002.
15. J. E. Skiwski, Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Oprac. M. Urbanowski. Kraków 1999.
16. M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczpospolitej. Kraków 1997.
17. W. Wasiutyński, Prawdy zbyt proste, żeby je można było wytłumaczyć. W: Z duchem czasu. Warszawa 1936, s. 85-89.
18. W. Wasiutyński, Rycerz, dżentelmen i ideowiec. W: Z duchem czasu. Warszawa 1936, s. 259-262.
19. M. Wiśniewicz, Artysta o polityce. „Ruch Kulturalny” 1937, nr 2.

Issue:

4

Start page:

197

End page:

203

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)