Object structure

Title:

Anna Spólna, Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka. (Kraków 2007)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Creator:

Szczukowski, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Spólna, Anna ; Polish funeral poetry ; funeral motifs ; Broniewski, Władysław (1897-1962) ; “Anka” ; Kamieńska, Anna ; “White Manuscript” ; Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ; “Mother Departs”

References:

1. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia. Przeł. A. Aschtet, A. Kubis, J. Regulska. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004, s. 403-426.
2. P. Czapliński, Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. Poznań 2001.
3. K. Kłosiński, Poezja żalu. Katowice 2001.
4. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
5. P. de Man, Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Gdańsk 2000.
6. T. Różewicz, Przerwany egzamin. W: Proza. T. 1. Kraków 1990, s. 5-272.

Issue:

4

Start page:

209

End page:

213

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: