Object

Title: Andrzej Zieliński (12 października 1936 – 26 września 2008)

Creator:

Okoń, Jan

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : others noncitable

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Bertone, A. Zielinski, Grammatica polacca. Milano 1996.
2. M. Brahmer, R. Pollak, A. Zielinski, Włosko-polskie związki literackie. W zb.: Literatura polska XX wieku. T. 2. Warszawa 2000, s. 560-570.
3. Fiabe polacche. A cura di A. Zielinski. Milano 1995.
4. E. De Filippo, Trzy komedie. Przeł., wstęp A. Zielinski. Warszawa 1991.
5. A. Forysiak-Strezzati, B. i V. Trezzani, Odeszli: prof. Andrzej Zielinski. „Polonia Włoska-Biuletyn Informacyjny” 2008, nr 3, s. 23.
6. S. Graciotti, La polonistica in Italia. W: S. Graciotti, K. Żaboklicki, La polonistica in Italia e l’italianistica in Polonia 1945- 1979. Con saggio bibliografico a cura di J. Kresalkova. Wrocław 1983.
7. M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 2: Od XIX do XXI wieku. Kraków 2008.
8. J. Z. Jakubowski, B. Biliński, A. Zieliński, Stefan Żeromski nel centenario della nascita. Roma-Wrocław 1968.
9. W. Kula, Problemi e metodi di storia economica. Traduzione di A. Zielinski. Milano 1972.
10. R. K. Lewański, Polonistyka włoska. Dzieje-stan obecny-problemy. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1993, t. 18 s. 60-84.
11. P. Marchesani, Cinquant’anni di studi polonistici in Italia (1940- 1990). W zb.: La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940­1990). A cura di G. Brogi Bercoff, G. Dell ’Agata, P. Marchesani, R. Picchio. Roma 1994.
12. G. Maver, Literatura polska i jej związki z Włochami. Wybór, przekł., oprac. A. Zielinski. Warszawa 1988.
13. G. Morandini, Caffè Specchi. Przeł. A. Zieliński. Warszawa 1995.
14. J. Okoń, Wokół korespondencji Maver-Weintraub. (Kontakty naukowe Wiktora Weintrauba z polonistami włoskimi). „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2008, s. 165-184.
15. R. Picchio, Quaranta anni di slavistica italiana nell’opera di E. Lo Gatto e di G. Maver. W zb.: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Firenze-Roma 1962.
16. M. Piszczkowski, Dziesieciolecie slawistyki włoskiej. "Myśl Narodowa" 1931, nr 29, s. 375-376.
17. Racconti dalla Polonia. A cura di A. Zielinski. Milano 1991.
18. B. Schulz, Lettereperdute e frammenti. A cura di J. Ficowski. Prefazione di A. Zielinski. Milano 1980.
19. J. Starnawski, Meriggi Bruno. Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red., [wstęp] J. Starnawski. T. 3. Łódź 2000, s. 271-273.
20. G. Strehler, O teatr dla ludzi. Wybór, wstęp i noty A. Zieliński. Warszawa 1982.
21. J. Ślaski, O Andrzeju Zielińskim (1936-2008). „Polonia Włoska- Biuletyn Informacyjny” 2009, nr 3, s. 10-13.
22. A. Zielinski, Antologia delle letterature polacca-ungherese, ceca-slovacca. Milano 1970.
23. A. Zielinski, Bruno Meriggi (1927-1970). "Przegląd Humanistyczny" 1973, nr 4, s. 97-100.
24. A. Zielinski, Czasy nowożytne: od XVI do początków XIX w.: Włochy. W zb.: O dramacie: poetyki, manifesty, komentarze: wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. Red., przedm. E. Udalska. T. 1: Od Arystotelesa do Goethego. Warszawa 1989, s. 215-291.
25. A. Zielinski, Dalle leture italiane di G. Herling-Grudziński: Ignazio Silone. W: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein. Wrocław 1996, s. 509-523.
26. A. Zielinski, Dizionario italiano-polacco e polacco-italiano A. Vallardi. Milano 1989.
27. A. Zielinski, Dizionario italiano-polacco; polacco-italiano, con sezione fraseologica e conversazione. Milano 2005.
28. A. Zielinski, Dizionario pratico italiano-polacco con pronuncia figurata. W: Polonia. Guida del turista. Milano 1991, s. 89-168.
29. A. Zielinski, Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska. „Przegląd Humanistyczny” 1995, z. 2, s. 11-41.
30. A. Zielinski, „Iridion”- periodyk Drugiego Korpusu Polskiego we Włoszech. (Z dziejów polskiej kultury emigracyjnej) oraz Książka polska we Włoszech. Repertuar wydawniczy Drugiego Korpusu i oficyn z jego orbity (1944-1947). „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1993 (1994), s. 71-102.
31. A. Zielinski, Jan Dobraczyński. Profilo di uno scrittore. „Humanitas” 1986, z. 2, s. 282-287.
32. A. Zielinski, Literatura polska we Włoszech międzywojennych. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, t. 36, s. 299-331.
33. A. Zielinski, Narodziny pisarza. Związki "Dzienników ” z pozostałą twórczością Stefana Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 4, 65-77.
34. A. Zielinski, Obecność literatury Dwudziestolecia międzywojennego we Włoszech (1945-1995). „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1997, s. 82-103.
35. A. Zielinski, Parlo polacco. Vocaboli e fraseologia con pronuncia figurata A. Vallardi. Milano 1991.
36. A. Zielinski, Pod urokiem. Italii. (O Stefanie Żeromskim). Warszawa 1973.
37. A. Zielinski, Pogłosy literatury włoskiej w twórczości Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1966, z. 4, s. 19-49.
38. A. Zielinski, Polonia. Milano 1969.
39. A. Zielinski, Polonistyka we Włoszech (1945-1965). "Przegląd Humanistyczny" 1968, nr 4, s. 177-190.
40. A. Zielinski, Polonistyka we Włoszech. Noty bibliograficzne. "Przegląd Humanistyczny" 1988, nr 10, s. 23-42.
41. A. Zielinski, Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991). „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1993, s. 20-41.
42. A. Zielinski, Recepcja kolęd polskich we Włoszech. W zb.: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 9- 12 stycznia 1995). Red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń. Tarnów-Kraków 1996, s. 521-528.
43. A. Zielinski, Recepcja twórczości Żeromskiego we Włoszech. W zb.: Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895- 1964. Wybór tekstów i wstęp Z. J. Adamczyk. Warszawa 1975, s. 390-404.
44. A. Zielinski, Reymont w przekładach i krytyce włoskiej. W zb.: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp B. Kocówna. Warszawa 1975, s. 365-379.
45. A. Zielinski, Sława Herberta u Włochów. „Przegląd Humanistyczny” 2000, z. 4, s. 1-14.
46. A. Zielinski, Storia delle letterature polacca-ungherese, ceca-slovacca. Milano 1970.
47. A. Zielinski, Teatr Giorgio Strehlera. „Dialog” 1978, nr 3, s. 112-121.
48. A. Zielinski, Władysław Stanisław Reymont. L' uomo e opera. W zb.: I Nobel letterari polacchi. Convegno dedicato al contributo della letteratura polacca alla cultura europea. Pessano (Mi) 2005, s. 23-36.
49. A. Zielinski, Włochy. W zb.: O dramacie: poetyki, manifesty, komentarze: wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. Red., przedm. E. Udalska. T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa 1993, s. 251-328.
50. A. Zielinski, Włochy. W zb.: O dramacie: poetyki, manifesty, komentarze: wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. Red., przedm. E. Udalska. T. 3: Od Sartre'a do Mrożka. Warszawa 1997, s.215-249.
51. A. Zielinski, Żeromski a literatura włoska. Dante-Leopardi. „Kwartalnik Neofilologiczny” 1966, z. 3, s. 259-279.
52. A. Zielinski, Żeromski e la letteratura italiana. „ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell ’Università degli Studi di Milano” 1969, z. 1, s. 61-96.

Issue:

4

Start page:

221

End page:

231

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63382 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Oct 19, 2017

Number of object content hits:

90

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81523

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information