Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Where Codes Meet: On the Literary Uses of Iconic Signs

Subtitle:

Vol. 2 (2015) - Special Issue - English Edition

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. R. Arnheim, Visual Thinking (Berkeley: University of California Press, 1971).
2. E. Balcerzan, “W stronę genologii multimedialnej,” in Genologia dzisiaj, eds. W. Bolecki and I. Opacki (Warsaw: Wydawnictwo IBL PAN, 2000).
3. R. Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. R. Howard (New York: Hill and Wang, 1981).
4. R. Barthes, “Rhetoric of the Image,” trans. S. Heath, in Image, Music, Text (New York: Hill and Wang, 1977).
5. M. Bense, Vermittlung der Realitäten: Semiotische Erkenntnistheorie (Baden-Baden: Agis-Verlag, 1969).
6. H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970).
7. H. Buczyńska-Garewicz, Znak – znaczenie – wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej (Warszawa: Książka i Wiedza, 1975).
8. M. A. Caws, The Art of Interference (Princeton: Princeton University Press, 1990).
9. T. Cieślikowska, J. Sławiński, eds., Pogranicza i korespondencje sztuk (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980).
10. F. Daneš, “Text a jeho ilustrace,” Slovo a slovesnost 56 (2009): 174–189.
11. I. Dąmbska, “O konwencjach semiotycznych,” Studia semiotyczne 4 (1973):
12. H. and I. Deer, “Satire as Rhetorical Play,” Boundary 5 (1977): 711–722.
13. M. Dickstein, “Black Humor and History: Fiction in the Sixties,” Partisan Review 43.2 (1976): 197.
14. A. Duszak, “Tekst naturalny,” in Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998).
15. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004).
16. U. Eco, The Mysterious Flame of Queen Loana: An Illustrated Novel, trans. G. Brock (London: Secker & Warburg, 2005).
17. U. Eco, Nieobecna struktura, trans. A. Weinsberg, P. Bravo (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996).
18. From Sign to Singing, eds. W. Müller and O. Fisher (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2003).
19. M. Głowiński, “Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej,” Pamiętnik Literacki 4 (1980): 59-71.
20. E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (New York: Pantheon Books, 1960).
21. M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993).
22. Iconicity in Language and Literature in Form Miming Meaning, eds. O. Ficher and M. Nänny (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 1999).
23. Iconicity in Syntax, ed. J. Haiman (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 1985).
24. R. Jakobson, “Linguistics and Poetics,” in Twentieth-Century Literary Theory, ed. K. Newton (London: Macmillan Education UK, 1997).
25. R. Jakobson, “W poszukiwaniu istoty języka,” in W poszukiwaniu istoty języka, trans., ed. M. R. Mayenowa, vol. 1, (Warszawa: 1989).
26. L. Jenny, “Strategia formy,” trans. K. Falicka and J. Falicki, Pamiętnik Literacki, 1 (1988): 265-295.
27. Z. Kloch, “Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach,” Pamiętnik Literacki 4 (1990): 183-208.
28. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, ed. E. Tabakowska (Kraków: Universitas, 2001).
29. Z. Kopczyńska, “Malowanie słowami,” in Język a poezja (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976).
30. G. R. Kress, Th. van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design (London: Routledge, 1996).
31. J. Lalewicz, “Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej,” in Tekst i fabuła, eds. Cz. Niedzielski and J. Sławiński (Wrocław: Ossolineum, 1979).
32. J. Lalewicz, “Przedstawianie i znaczenie. Próba analizy semiologocznej rysunku (1–2),“ Sztuka 4–5 (1979).
33. W. Ławniczak, “Uwagi o pojęciu znaku ikonicznego,” Studia Semiotyczne 2 (1971): 34-45.
34. M. R. Mayenowa, “Pojęcie wyrażenia cudzysłowowego a sytuacja komunikacyjna literatury,” in Poetyka teoretyczna (Wrocław: Ossolineum, 1974).
35. M. R. Mayenowa, “Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych,” in Studia i rozprawy, eds. A. Axer and T. Dobrzyńska (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1993).
36. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997).
37. A. Morawińska, Słowo i obraz (Warszawa, 1982).
38. The Motivated Sign, eds. O. Fischer and M. Nänny (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2001).
39. K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003).
40. Ch. S. Peirce, “What Is a Sign?,” in The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Volume 2 (1893-1913), Peirce Edition Project, ed. S. Pierce (Bloomington: Indiana University Press, 1998), 5-6.
41. M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986).
42. M. Porębski, “Czy metaforę można zobaczyć?,” Teksty 6 (1980): 61-78.
43. M. Porębski, Obrazy i znaki (Kraków: 1986).
44. Ch. Russell, “The Vault of Language: Self-Reflective Artifice in Contemporary American Fiction,” Modern Fiction Studies 20 (1974).
45. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej (Warszawa: Akademia Ruchu, 1989).
46. A. de Saint-Exupéry, The Little Prince (Ware: Wordsworth Classics, 1995).
47. S. Shuty, Podręcznik do Ludzi (Warszawa: W.A.B., 1996).
48. S. Shuty, Produkt Polski (Kraków: Ha!Art, 2005). Pages not numbered.
49. B. Sienkiewicz, Literackie "teorie widzenia” (Poznań, 1992).
50. M. Sieńczyk, Hydriola (Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2005).
51. S. Sikora, Fotografia: między dokumentem a symbolem (Izabelin: Świat Literacki, 2004).
52. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989).
53. S. Sontag, On Photography (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977).
54. E. Szczęsna, “Opowiadanie i media,” Pamiętnik Literacki 2 (2002): 125-136.
55. J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000), 154–157.
56. K. Vonnegut, Breakfast of Champions (New York: RosettaBooks, 2010).
57. M. Wallis, “Napisy w obrazach,” in Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983).
58. O. Walzel, “Wzajemne naświetlanie się sztuk,” in Teoria badań literackich za granicą, ed. S. Skwarczyńska, vol. 2, part 1 (Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1974).
59. S. Wysłouch, “Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza,” Teksty Drugie 5 (1992): 116-122.
60. S. Wysłouch, O malarskości literatury, in Literatura i semiotyka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001).
61. S. Wysłouch, “Tekst i ilustracja,” in Literatura a sztuki wizualne (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

295

End page:

320

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62209 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2015.en.2.18

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 4, 2017

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/81575

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information