Object structure

Title:

Barwne ok(n)o w listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla z 1890 roku

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Wojkiewicz, Rozalia

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

cathedral ; correspondences of arts ; Rydel, Lucjan ; metaphor ; Wyspiański, Stanisław

References:

1. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 20. ; 2. W. Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część II. Matejko i Wyspiański, Kraków 2007, s. 143–144. ; 3. W. Bałus, Wielka inicjacja. O znaczeniu podróży do Francji w roku 1890 dla poglądów i postawy artystycznej Stanisława Wyspiańskiego, „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, s. 80–81. ; 4. A. Bochnak, Kilka anegdotycznych wiadomości o Stanisławie Wyspiańskim [ze wspomnień Juliana Pagaczewskiego], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, S. 406. ; 5. M. Bunsch-Prażmowska, Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z lat 1877–1890, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 77–78. ; 6. A. Chmiel, Nieco wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim (1869–1907) [1925], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 145. ; 7. R. Chrustalewa, Rysunki Stanisława Wyspiańskiego w Państwowej Galerii Obrazów we Lwowie, „Folia Historiae Artium”, t. 18 (1982), s. 170–171. ; 8. Cz. Ciepliński, Kościół gotycki, w: tegoż, Misterium, Kraków 1912, s. 10. ; 9. Cz. Ciepliński, O zachodzie słońca, w: tegoż, Twoje kwiaty, Warszawa 1914, s. 30. ; 10. P. Cowen, The rose window. Splendour and Symbol, London 2005, s. 24. ; 11. M. Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005, s. 163. ; 12. J.G. Demaray, Dante and the Book of the Cosmos, „Transactions of the American Philosophical Society” 1987, vol. 77, nr 5, zwłaszcza s. 79 i nast. ; 13. J.F. Dimock, The Metrical Life of St. Hugh, Bishop of Lincoln, Lincoln 1860. ; 14. H.J. Dow, The rose-window, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1957, vol. 20, nr 3/4, s. 273–279 (rozdz.: Ezekiel’s Wheel). ; 15. J. Dürr, Dziennik podróży Wyspiańskiego po Szwajcarii i Francji, „Pion” 2, 1934, nr 24 (16 VI), s. 5; nr 26 (30 VI), s. 6–7. ; 16. J. Dürr, Lata uniwersyteckie Wyspiańskiego, „Przegląd Warszawski” 1924, nr 37, s. 64. ; 17. J. Dürr, Nieznane dzieło Wyspiańskiego: Wielkie katedry francuskie (z niedrukowanych ostatnich rękopisów Stanisława Wyspiańskiego), „Gazeta Polska” 1935 [20 kwietnia], s. 6. ; 18. J. Dürr, Podróż Wyspiańskiego po Włoszech, „Kurier Warszawski” 1932, nr 86 (26 III). ; 19. J. Dürr, Stanisława Wyspiańskiego hołd Wenecji. Z nieznanej korespondencji poety, „Kurier Warszawski” 1937, nr 244. ; 20. J. Dürr, St. Wyspiańskiego: Impresje z Reims (Z nieogłoszonego drukiem dziennika podróży po Francji), „Kurier Literacko-Naukowy” 1936, nr 15. ; 21. J. Dürr, Stanisława Wyspiańskiego list o katedrze w Ulm (Z niedrukowanych ostatnich rękopisów poety. Itinerarium podróży po Niemczech w r. 1890), „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 51/52 (22 XII). ; 22. J. Dürr, Wędrówka Stanisława Wyspiańskiego po Normandii (Z niedrukowanych ostatnich rękopisów Stanisława Wyspiańskiego), „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 13–14. ; 23. J. Dürr, Wyspiański w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, „Kurier Literacko-Naukowy” 1933, nr 46, s. VI. ; 24. J. Dürr, Z dziennika podróży Wyspiańskiego po Francji. Nieogłoszony drukiem rękopis poety – Nieznane rysunki, „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 43, s. I. ; 25. E. Emery, Romancing the Cathedral: Gothic Architecture in Fin-de-siècle French Culture, New York, 2001, s. 9. ; 26. S. Estreicher, Stanisław Wyspiański na Uniwersytecie Jagiellońskim [1933], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 143. ; 27. W. Feldman, Objaśnienia, w: S. Wyspiański, Wiersze, fragmenty dramatyczne, uwagi. Pisma pośmiertne, cz. 2, oprac. W. Feldman, Kraków 1910, s. 229. ; 28. D. Forstner, Oko, w: tejże, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 348–349. ; 29. G. Gillespie, The Spaces of Truth and Cathedral Window Light, “Literator” 1996, vol. 17, nr 3. ; 30. G. Gillespie, The Spaces of Truth and Cathedral Window Light, w: tegoż, Proust, Mann, Joyce in the Modernist Context, Washington 2003 (zwł., s. 25–49). ; 31. M. Grossek-Korycka, Schody piękności, w: tejże, Poezje, Warszawa 1904, s. 174. ; 32. A. Gruca, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1989, s. 94. ; 33. A. Grzymała-Siedlecki, O twórczości Wyspiańskiego, Warszawa Kraków 1970 (tu zwłaszcza: s. 54–56, 65–68). ; 34. J. Güttler, O twórczości plastycznej Wyspiańskiego, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4, s. 93–96. ; 35. J.-M. de Hérédia, Vitrail, w: Les trophées, Paris 1893, s. 89, por. Witraż, przeł. M. Wroncka-Kreder „De Musica” 2001, nr 2, s. 131. ; 36. F. Hoesick, Stanisław Wyspiański (ze wspomnień i notatek), w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 460–462. ; 37. Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, wstęp Z. Abramowiczówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 2004, s. 194. ; 38. V. Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, t. 2, przeł. H. Szumańska-Grossowa, pod red. Z. Bieńkowskiego, Warszawa 1954, s. 5. ; 39. J.-K. Huysmans, Katedra. Urywek, przeł. M. Komornicka, „Chimera” 1902, t. 5, s. 257. ; 40. M. Janion, Kuźnia natury, Gdańsk 1994. ; 41. W. Kopaliński, Argus, w: Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 51. ; 42. B. Libera, Gotyk, w: tejże, Kraków 1908, s. 25. ; 43. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 1: Listy, oprac. M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 1, Kraków 1994. ; 44. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 2: Dodatek krytyczny, oprac. M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 1, Kraków 1994. ; 45. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 1: Listy i notatnik z podróży, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, Kraków 1979. ; 46. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 2: Dodatek krytyczny, napisali: L. Płoszewski, M. Rydlowa, w: S. Wyspiański, Listy zebrane, t. 2, Kraków 1979. ; 47. A. Loth, La cathédrale, w: tegoż, Les cathédrales de France, Paryż 1900, s. 2, 4. ; 48. P. Mączewski, Wyspiański a Wagner, „Myśl Narodowa” 1929, nr 43–46. ; 49. Metrical Life of St. Hugh, Bishop of Lincoln w tłumaczeniu D.F.S. Thomson, University College, Toronto. ; 50. E. Miodońska-Brookes, Wawel – „Akropolis”, Kraków 1980; Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s. 11–15. To oczywiście tylko wybór z obfitej literatury przedmiotu. ; 51. S.A. Moore Glaser, “Les vitraux toujours en fleur”: évolution d’un thème littéraire et artistique de Victor Hugo à Robert Delaunay, w: La Cathédrale, éd. J. Prungnaud, Lille 2001, s. 215–228. ; 52. W. Natanson, Pierwsza podróż, w: tegoż, Stanisław Wyspiański. Próba nowego spojrzenia, Poznań 1968, s. 50–58. ; 53. W. Natanson, Wielka Melpomena w salach Luwru, w: tegoż, Z różą czerwoną przez Paryż, Kraków 1970, s. 206–228. ; 54. A. Okońska, Studia i pierwsza podróż zagraniczna, w: tejże, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971, s. 39–60. ; 55. A. Okońska, Wyspiański a muzyka, „Muzyka” 1960, nr 2. ; 56. R. Okulicz-Kozaryn, Daremne pragnienie uniwersalnej harmonii. „Gaśnienie” Tadeusza Nalepińskiego wobec młodopolskiej fascynacji porą zmierzchu, w: tegoż, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Poznań 2013. ; 57. R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski, Poznań 2007 (część I: Wzajemne oświetlanie się sztuk o zmierzchu). ; 58. R. Okulicz-Kozaryn, “Where the King Spirit becomes manifest”: Stanisław Wyspiański in Search of the Polish Bayreuth, w: Wagner in Russia, Poland and the Czech Lands. Musical, Literary and Cultural Perspectives, ed. by S. Muir, A. Belina-Johnson, Ashgate 2013. ; 59. H. Opieński, Z listów do narzeczonej Anny Krzymuskiej (list z dnia 7 IX 1896) w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 180. ; 60. U.M. Pilch, Oko w poezji Marii Konopnickiej – między konwencjonalnością obrazowania a gwałtownością przeżyć, w: Czytanie Konopnickiej, pod red. O. Płaszczewskiej, posłowiem opatrzył M. Stala, Kraków 2011, s. 152–153. ; 61. L. Płoszewski, Listy o Amiens, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 13–40. ; 62. L. Płoszewski, Uwagi wstępne do Listów o Amiens Stanisława Wyspiańskiego, „Sztuka i Krytyka” 1957, nr 3–4 (31–32), s. 14. ; 63. L. Płoszewski, Wstęp do tomu ósmego, w: S. Wyspiański, Dzieła, t. 8: Pisma prozą, Warszawa 1932, s. XIX. ; 64. L. Płoszewski, Zagraniczne doświadczenia teatralne Wyspiańskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1957, nr 3/4, s. 461–469. ; 65. L. Płoszewski, Zamierzone pisma prozą – Wielkie katedry francuskie, w: S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 14, Pisma prozą. Juvenilia, red. L. Płoszewski, Kraków 1966, s. 328. ; 66. M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2008 (tu zwł. rozdz. List artysty jako gatunek epistolografii). ; 67. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981, s. 75 i nast. ; 68. J. Prungnaud, Figures littéraires de la cathédrale 1880–1918, Lille 2008, rozdział: La cathédrale miroir de la nature, zwł. s. 149, 157. ; 69. J. Prungnaud, Le mythe de la cathédrale, w: Gothique et décadence. Recherche sur la continuité d'un mythe et d'un genre au XIXe siècle en Grande-Bretagne et en France, Paris 1997, s. 275–302. ; 70. …przez oko… przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów, pod red. M. Tramera, W. Bojdy, A. Bąka, Katowice 1998. ; 71. L. Rydel, Ze sztuki, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 37–40. ; 72. M. Soja-Nicińska, Wyspiański epistolograf, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Poznań 2009. ; 73. B. Swoboda, Droga – spotkanie – doświadczenie. Stanisława Wyspiańskiego opisy katedr gotyckich, „Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures” 2012, nr 53, s. 61–63. ; 74. Stan. E. [S. Estreicher], „Dzieła” Stan. Wyspiańskiego, „Czas” 1924, nr 274, s. 2. ; 75. M. Stokowa, w: Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego 1869–1890, oprac. M. Stokowa, w: S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 1, Kraków 1971, s. 193–194, 191–192. ; 76. M. Szukiewicz, Sanctus, w: tegoż, Poezje, Kraków 1901, s. 27–28. ; 77. W. Trojanowski, Pierwsza podróż za granicę, w: tegoż, Wyspiański. Artysta, człowiek, życie, Warszawa 1927, s. 25–30. ; 78. Z. Ułaszynówna, XII, w: tejże, Poezje, Kraków 1908, s. 40. ; 79. H. Wroński, Oto mej duszy…, w: tegoż, Rozbrzaski, Warszawa 1906, s. 111. ; 80. A. Wydrycka, Podróż i wyobraźnia. O listach Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, w: Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000. ; 81. A. Wypych-Gawrońska, Wyspiański a teatr muzyczny, „Pamiętnik Teatralny” 2007, nr 3–4. ; 82. S. Wyspiański, Baśń o dumie i miłości. Kartka z podróży, „Czas” 1909, nr 294 [wiecz.], s. 1–2. ; 83. S. Wyspiański, Chartres, „Czas” 1907, nr 296, s. 1–3. ; 84. S. Wyspiański, Katedra w Amiens, „Gazeta Polska” 1935, nr 110, s. 5–6. ; 85. S. Wyspiański, Katedra w Reims, „Przegląd Powszechny” 1908, t. 98, s. 290–307. ; 86. S. Wyspiański, Nad morze. Z Rouen do Fécamp, „Czas”, 1909, nr 82 [wiecz.], s. 1–3. ; 87. S. Wyspiański, Odnowienie katedry lwowskiej, „Życie” 1897, nr 3, s. 11. ; 88. S. Wyspiański, Strasburg. Kartki z podróży, „Czas” 1912, nr 19, s. 1–2, nr 21, s. 1, nr 23, s. 1–2, nr 25, s. 1–2, nr 27, s. 1. ; 89. S. Wyspiański, Witraże dominikańskie, „Rocznik Krakowski” 1899, t. 2. ; 90. K. Zawistowska, Kasztelanki II, w: tejże, Poezje, przedm. Z. Przesmycki, Lwów 1903, s. 75. ; 91. T. Żuk-Skarszewski, W natchnieniu i w życiu codziennym [1925], w: Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 115.

Issue:

9

Start page:

213

End page:

232

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.12

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: