Object structure

Title:

Sześćdziesięciolecie działalności oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1956–2016)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Wróbel, Elżbieta

Publisher:

Instytut Badań Literackich ; Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz Literary Association ; activity

References:

1. BEJOT [J. Badora], Mieszane uczucia, „Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego” 1981, nr 12. ; 2. E. Cichla-Czarniawska, Sumowanie znaków (wspomnienia, małe prozy, szkice), Lublin 2006, s. 99–100. ; 3. Cykl wykładów publicznych o Stanisławie Wyspiańskim, „Życie Częstochowy” 1958, nr 291. ; 4. K. Czajkowski, Józefa Mikołajtisa „Złotopotocka” legenda o hrabim Zygmuncie Krasińskim, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. 5 (47). ; 5. S. Fita, D. Świerczyńska, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–2006, Wrocław 2006, s. 107–108. ; 6. A. Frania, Józef Mikołajtis – zapomniany badacz Słowackiego, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2002, R. 37. ; 7. A. Frania, Słowacki u prapoczątków częstochowskiej polonistyki, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok XXXIV (1999), Warszawa 2000. ; 8. „Gdzie piękność, gdzie poezja…?”. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812–1859), red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2013. ; 9. T. Gierymski, Józef Mikołajtis, czyli słowo o człowieku, w: tegoż, Miscellanea literackie, Częstochowa 2005, s. 125. ; 10. Z. Grządzielski, J. Mizgalski, Nauczyciele w Częstochowie II Rzeczypospolitej, w: Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997. ; 11. Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2014. ; 12. „Komunikaty Naukowe”, red. Z.J. Mikołajtis, A. Baranowski i A. Kunysz, R. 13/14, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Muzeum Okręgowe w Przemyślu, Częstochowa 1976–1980, s. 21. ; 13. „Komunikaty Naukowe”, red. Z.J. Mikołajtis, A. Baranowski i A. Kunysz, R. 15, Częstochowa 1979. ; 14. B. Kubicka-Czekaj, Udział Józefa Mikołajtisa w sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego na Wawel, w: W kręgu wielkich romantyków polskich, red. B. Kubicka-Czekaj, Częstochowa 2000. ; 15. Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009. ; 16. E. Łągiewka, Mój Profesor (wspomnienie o Józefie Mikołajtisie), „Komunikaty Naukowe”, t. 42, red. E. Łągiewka, T. Starczewski, J. Wójcicki, Częstochowa 1991. ; 17. T. Majak, E. Wróbel, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1956–2006, w: Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009. ; 18. A. Mickiewicz, Sonety krymskie, wstęp, układ i redakcja tekstu K. Czajkowski, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Częstochowa 2003. ; 19. E. Mika, Sprawozdanie ze zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Złoty Potok 2012, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. 5 (47). ; 20. J. Mikołajtis, Historia literatury ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1982. Książkę poprzedzała wcześniejsza praca: tegoż, Dzieje literackie Częstochowy, „Prace Naukowe”, t. 32, red. J. Mikołajtis i J. Wójcicki, Częstochowa 1974/1975. ; 21. J. Mikołajtis, Kronika XXV lat pracy dla literatury. (W dwudziestopięciolecie działalności Oddziału TLAM), „Prace Naukowe”, red. J. Mikołajtis i J. Wójcicki, t. 33/34. ; 22. J. Mikołajtis, Obchody „Roku Słowackiego” w Częstochowie, w: W Roku Słowackiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Katowice 1961, s. 9–30. ; 23. J. Mikołajtis, Rola Oddziałów Towarzystwa w życiu kulturalnym regionu na przykładzie Oddziału Częstochowskiego TLAM, „Prace Naukowe”, red. J. Mikołajtis, J. Wójcicki, t. 35. ; 24. J. Mikołajtis, S. Sebyłowa i J. Wójcicki, Wystawa: Życie i twórczość Władysława Sebyły, Częstochowa 1966. ; 25. Pomiędzy Krzemieńcem a Wilnem. Z nieznanej korespondencji Tadeusza Czackiego z Janem Śniadeckim (1809–1811), red. i oprac. K. Czajkowski, wstęp oraz przypisy A. Czajkowska, Częstochowa 2006. ; 26. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2010, R. 3 (45). ; 27. Władysław Sebyła. Nokturn †1940, grudzień 2012 – kwiecień 2013, Warszawa 2013, s. 34. ; 28. R. Wojciechowski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1957–1961, „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 3. ; 29. ks. J. Związek, Ziemia częstochowska w aspekcie historycznym, w: Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, red. A. Zakrzewski, t. 1, Częstochowa 1998, s. 10. ; 30. Z. Żmigrodzki, Cenne – ale czy naukowe?, „Nad Wartą” 1970, nr 4. ; 31. „Życie i dzieło” Jana Jakuba Rousseau (250. rocznica urodzin, 1712–1962), Częstochowa 1962.

Issue:

9

Start page:

710

End page:

722

Resource Type:

Dataset

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.49

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: