Object structure

Title:

„Pszenica i kąkol”. Interteksty biblijne w „Lalce” Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Zalewski, Cezary

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; "Lalka" ; intertekstualność ; motywy biblijne

References:

1. J. Alison, Raising Abel. The Recovery of the Eschatological Imagination. New York 1996.
2. Augustyn św., Błogosławieństwa a dary Ducha Świętego. W: O kazaniu Pana na górze. – Do Symplicjana o różnych problemach. – Problemy ewangeliczne. Przeł. S. Ryznar, J. Sulkowski. Wstęp, oprac. E. Stanula. Warszawa 1989.
3. Augustyn św., Objaśnienia psalmów. Ps 78–102. Przeł., wstęp J. Sulkowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 1986.
4. Augustyn św., Wyznania. Przeł., wstępem i kalendarium opatrzył Z. Kubiak. Warszawa 1992.
5. J. Bachórz, Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim. (Z cyklu: Kolejne zabawy „Lalką”). W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 127-140.
6. W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1998, s. 7-35.
7. A. Borkowska-Rychlewska, Literackie metamorfozy „Roberta Diabła”. O polskich wersjach libretta opery Giacoma Meyerbeera i dramatu Ernsta Raupacha. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 95-118.
8. A. Z. Budrewicz, Krzeszowska – krewna Dulskiej? W zb.: Świat „Lalki”. 15 studiów. Red. J. A. Malik. Lublin 2005, s. 267-280.
9. J. Damborský, Intertekstualność w „Lalce”. „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 5/6, s. 85-95.
10. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. W: „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie. Lublin 2008, s. 5-69.
11. R. Girard, Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987.
12. R. Girard, Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006.
13. R. Girard, Things Hidden Since the Foundation of the World. Research undertaken in collaboration with J.-M. Oughourlian, G. Lefort. Transl. S. Bann, M. Metteer. Stanford 1978.
14. R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Przeł. E. Burska. Warszawa 2002.
15. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007.
16. M. Gloger, Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 19-44.
17. P. Hinnebusch, Błogosławieństwa. W poszukiwaniu radości Królestwa Bożego. Przeł. E. Peśla. Kraków 2004.
18. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa 1965.
19. M. Kreft, Elizy Orzeszkowej „Błogosławieni cisi...” W zb.: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001, s. 207-215.
20. J.- M. Lustiger, Bądźcie szczęśliwi. Przeł. I. Królik. Kraków 1999.
21. J.- L. Marion, Bóg bez bycia. Przeł. M. Frankiewicz. Wprowadzenie K. Tarnowski. Kraków 1996.
22. C. M. Martini, Błogosławieństwa. Przeł. S. Obirek. Kraków 2000.
23. A. Martuszewska, „Lalka” i niektóre problemy intertekstualności. Wzb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 63-79.
24. J. H. Miller, Literatura i „Biblia”. Filiacja niemożliwa. Przeł. K. Hoffmann. „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11, s. 255–270.
25. Z. Mocarska-Tycowa, Chrystus w literaturze pozytywizmu. W zb.: Chrystus w literaturze polskiej. Red. P. Nowaczyński. Lublin 2001, s. 281-306.
26. B. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu. Lublin 2008.
27. E. Paczoska, Lalka czyli rozpad świata. Białystok 1995.
28. S. Th. Pinckaers, Szczęście odnalezione. Przeł. P. Siejkowski. Poznań 1998.
29. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1980.
30. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 9. Warszawa 1960.
31. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 11. Warszawa 1961.
32. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 16. Warszawa 1966.
33. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 18. Warszawa 1968.
34. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1–2. Wyd. 2, przejrz. BN I 262. Wrocław 1998.
35. M. Szpilarewicz, Oblicza intertekstualności „Lalki” – kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2004, t. 44, s. 123-154.
36. A. Świętochowski, Błogosławieni cisi... „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 21, s. 161-162.
37. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 25-63.
38. S. Tugwell, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad tradycją chrześcijańską. Przeł. W. Unolt. Wyd. 2. Poznań 1999.
39. J. Zacharska, Pożary u Prusa. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 195-212.
40. W. Zagórski, Król Salomon. Poemat liryczny w trzech pieśniach. Warszawa 1887.
41. C. Zalewski, Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Kraków 2005.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

30

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Zamknięty

×

Citation

Citation style: