Object structure

Title:

„Pszenica i kąkol”. Interteksty biblijne w „Lalce” Bolesława Prusa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Zalewski, Cezary

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; "The Doll" ; intertextuality ; Biblical motif

References:

1. J. Alison, Raising Abel. The Recovery of the Eschatological Imagination. New York 1996. ; 2. Augustyn św., Błogosławieństwa a dary Ducha Świętego. W: O kazaniu Pana na górze. – Do Symplicjana o różnych problemach. – Problemy ewangeliczne. Przeł. S. Ryznar, J. Sulkowski. Wstęp, oprac. E. Stanula. Warszawa 1989. ; 3. Augustyn św., Objaśnienia psalmów. Ps 78–102. Przeł., wstęp J. Sulkowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 1986. ; 4. Augustyn św., Wyznania. Przeł., wstępem i kalendarium opatrzył Z. Kubiak. Warszawa 1992. ; 5. J. Bachórz, Pojedynek Stanisława Wokulskiego z baronem Krzeszowskim. (Z cyklu: Kolejne zabawy „Lalką”). W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 127-140. ; 6. W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1998, s. 7-35. ; 7. A. Borkowska-Rychlewska, Literackie metamorfozy „Roberta Diabła”. O polskich wersjach libretta opery Giacoma Meyerbeera i dramatu Ernsta Raupacha. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 95-118. ; 8. A. Z. Budrewicz, Krzeszowska – krewna Dulskiej? W zb.: Świat „Lalki”. 15 studiów. Red. J. A. Malik. Lublin 2005, s. 267-280. ; 9. J. Damborský, Intertekstualność w „Lalce”. „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 5/6, s. 85-95. ; 10. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. W: „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie. Lublin 2008, s. 5-69. ; 11. R. Girard, Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987. ; 12. R. Girard, Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006. ; 13. R. Girard, Things Hidden Since the Foundation of the World. Research undertaken in collaboration with J.-M. Oughourlian, G. Lefort. Transl. S. Bann, M. Metteer. Stanford 1978. ; 14. R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Przeł. E. Burska. Warszawa 2002. ; 15. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007. ; 16. M. Gloger, Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 19-44. ; 17. P. Hinnebusch, Błogosławieństwa. W poszukiwaniu radości Królestwa Bożego. Przeł. E. Peśla. Kraków 2004. ; 18. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa 1965. ; 19. M. Kreft, Elizy Orzeszkowej „Błogosławieni cisi...” W zb.: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001, s. 207-215. ; 20. J.- M. Lustiger, Bądźcie szczęśliwi. Przeł. I. Królik. Kraków 1999. ; 21. J.- L. Marion, Bóg bez bycia. Przeł. M. Frankiewicz. Wprowadzenie K. Tarnowski. Kraków 1996. ; 22. C. M. Martini, Błogosławieństwa. Przeł. S. Obirek. Kraków 2000. ; 23. A. Martuszewska, „Lalka” i niektóre problemy intertekstualności. Wzb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 63-79. ; 24. J. H. Miller, Literatura i „Biblia”. Filiacja niemożliwa. Przeł. K. Hoffmann. „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11, s. 255–270. ; 25. Z. Mocarska-Tycowa, Chrystus w literaturze pozytywizmu. W zb.: Chrystus w literaturze polskiej. Red. P. Nowaczyński. Lublin 2001, s. 281-306. ; 26. B. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu. Lublin 2008. ; 27. E. Paczoska, Lalka czyli rozpad świata. Białystok 1995. ; 28. S. Th. Pinckaers, Szczęście odnalezione. Przeł. P. Siejkowski. Poznań 1998. ; 29. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1980. ; 30. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 9. Warszawa 1960. ; 31. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 11. Warszawa 1961. ; 32. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 16. Warszawa 1966. ; 33. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 18. Warszawa 1968. ; 34. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1–2. Wyd. 2, przejrz. BN I 262. Wrocław 1998. ; 35. M. Szpilarewicz, Oblicza intertekstualności „Lalki” – kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 2004, t. 44, s. 123-154. ; 36. A. Świętochowski, Błogosławieni cisi... „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 21, s. 161-162. ; 37. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 25-63. ; 38. S. Tugwell, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad tradycją chrześcijańską. Przeł. W. Unolt. Wyd. 2. Poznań 1999. ; 39. J. Zacharska, Pożary u Prusa. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 195-212. ; 40. W. Zagórski, Król Salomon. Poemat liryczny w trzech pieśniach. Warszawa 1887. ; 41. C. Zalewski, Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Kraków 2005.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

30

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: