Object structure

Title:

Sacrum w „Godach życia” Adolfa Dygasińskiego. O niepozytywistycznym przyrodoznawstwie i irracjonalizmach

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Skała, Agata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dygasiński, Adolf ; “Feasts of Life” ; sacred ; metaphysics ; naturalism

References:

1. F. Bielak, „Ostatnia wyprawa Albertusa”. Nieznany utwór Adolfa Dygasińskiego. Kraków 1925.
2. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996.
3. W. Borowy, O „Godach życia” Dygasińskiego. Jedna z legend krytyki literackiej. „Twórczość” 1946, z. 11, s. 97-113.
4. A. Dygasiński, Co się dzieje w gniazdach. W: Nowele i powieści. Warszawa 1956, s. 30-61.
5. A. Dygasiński, Dęby (ułomek niedokończonego poematu). „Chimera” 1902, t. 6, z. 17, s. 201-209.
6. A. Dygasiński, Gody życia. Warszawa 1958.
7. A. Dygasiński, Listy. Oprac. T. Nuckowski. Wrocław 1972.
8. A. Dygasiński, Opis imprezy wojennej imć pana Alberta Milicerego, konsula, alias burmistrza biskupiego miasta Bodzantyna, contra insolentiam tyraniej króla szwedzkiego, Karła Gostausa. Wydał podług starych papierów A. Dygas. Kraków 1894.
9. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn. Przeł. B. Kupis. Warszawa 1994.
10. M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2008.
11. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1974.
12. J. G. Frazer, Kult drzew. W: Złota gałąź. Przeł. H. Krzeczkowski. Wyd. 5. Warszawa 1978.
13. A. Gieysztor, Miejsca święte. W: Mitologia Słowian. Warszawa 1982, s. 168-186.
14. J. Kobylański, Adolf Dygasiński, poeta wsi i świata zwierzęcego. „Słowo na Warmii i Mazurach”. Dodatek „Słowa Powszechnego” 1957, nr 25, s. 2.
15. R. Kupiszewski, Pozytywistyczny obraz świata w „Godach życia” Adolfa Dygasińskiego? (Uwagi do krytyki literackiej utworu). „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 4, s. 77-82.
16. G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1990.
17. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek: w. VI–XII. Wyd. 2. Warszawa 1986.
18. H. Markiewicz, Pozytywizm. Wyd. 6. Warszawa 2002.
19. J. Misiewicz, Naturalizm. W: Idee i struktury literatury XIX wieku. Lublin 1996, s. 39–54.
20. Z. Mocarska-Tycowa, Głód akceptacji. Rozm. przepr. M. Radowska-Lisak, P. Kaniecki. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 240-258.
21. M. J. Olszewska, „Tragedia chłopska”, czyli „Dramaty lubądzkie” Adolfa Dygasińskiego. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 55-67.
22. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przeł. B. Kupis. Warszawa 1999.
23. E. Paczoska, Portret podwójny. Rozm. przepr. M. Krajkowski. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 228-239.
24. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1980.
25. Pliniusz, Historia naturalna. T. 1. Wstęp, przekł. i komentarze I. i T. Zawadzcy. Wrocław 2004.
26. J. Salij, Gwiazdy, ludzie i zwierzęta. Poznań 2009.
27. T. Sobieraj, Poemat witalizmu. O „Godach życia” Adolfa Dygasińskiego. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 103-111.
28. J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań 1998.
29. W. Szekspir, Hamlet, królewicz duński. Przeł. J. Paszkowski. Warszawa 1994.
30. J. Sztachelska, Od Darwina do mitu. Rzecz o Adolfie Dygasińskim. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 21-41.
31. A. Szyjewski, Religia Słowian. Kraków 2003.
32. J. Trąbka, Neuropsychologia światła. Kraków 2003.
33. M. Zawodniak, Dygasiński i „nowe literaturoznawstwo”. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2, s. 169-181.

Issue:

1

Start page:

31

End page:

45

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

×

Citation

Citation style: