Object structure

Title:

Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby. O motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie „Przygód Sindbada Żeglarza”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Creator:

Grodzki, Bogusław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; “Adventures of Sindbad The Sailor” ; motif of eating ; fairy tale

References:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł., wstęp Z. Żabicki. T. 2. Warszawa 1968.
2. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przeł., wprowadzenie, objaśnienia, posł. D. Danek. Warszawa 1996.
3. J. Brzechwa, Niebieski wycieruch. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 79-104.
4. I. Czajka-Stachowicz, Wspomnienie o Bolesławie Leśmianie. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, 259-301.
5. M. Głowiński, Świat ptasi w poezji Bolesława Leśmiana. W: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków 2007, s. 234-251.
6. M. Głowiński, Witkacy jako Pantagruelista. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5. Kraków 2000, 198-224.
7. W. Gralewski, Skrzydlaty rejent. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 247-258.
8. B. Grodzki, Na co cierpi bohater „Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza” Bolesława Leśmiana. W zb.: Jacek Malczewski i symboliści. Red. K. Stępnik, M. Gabryś-Sławińska. Lublin 2012, s. 281-291.
9. B. Grodzki, O czym fantazjuje Leśmianowski Sindbad Żeglarz. W zb.: Sytuacja dzieci we współczesnym świecie w świetle literatury i medycyny. Red. E. Łoch, A. Papierkowski, G. Wallner. Lublin 2007.
10. I. Gurliand, Wspomnienie po Antonie Czechowie. Na stronie: ádelfsaga.wordpress.com/2009/08/29/kapitan-meta-i-strzelba-czechowa
11. H. Hertz-Barwiński, Nasze szkolne czasy. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 105-113.
12. M. Janczewska, Między fizjologią a kulturą. Jak zapisać głód? Na podstawie dzienników Ireny Hausner i Jury Riabinkina. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. Głowiński [i in.]. Kraków 2005, s. 61-77.
13. J. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R. Pollak. Wyd. 3, przejrz. BN I 88. Wrocław 1970.
14. Z. Klukowski, Ze wspomnień o Leśmianie. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 206-210.
15. E. Kozikowski, Wspomnienie o Bolesławie Leśmianie. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 125-151.
16. G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1990.
17. B. Leśmian, Poezje zebrane. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 2010.
18. B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza. Poznań 2004.
19. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy. Zebrał i oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962.
20. B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie. W: Szkice literackie. Zebr. i oprac. J. Trznadel. Warszawa 2011, s. 7-20.
21. Leśmian, Leśmian... Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Zebr. przez A. W. Kulika. Gdańsk 2008.
22. L. Lewin, Wspomnienie o Leśmianie. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 302-314.
23. P. Łopuszański, Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią. Warszawa 2006.
24. M. L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 19-78.
25. H. Naglerowa, Przyjaciel z innego wymiaru. W: Wspomnienia o pisarzach. Londyn 1960, s. 53-63.
26. M. Pankowski, Leśmian, czyli bunt poety przeciw granicom. Lublin 1999.
27. R. Przybylski, Śmierć Saturna. O myśli eschatologicznej. W: Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999, s. 145-168.
28. J. M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia. Warszawa 2001.
29. S. Sebyłowa, ***[wspomnienie o Bolesławie Leśmianie]. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 315-318.
30. W. Słobodnik, Pieśni mimowolne. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 240-246.
31. A. Stern, Powroty Bolesława Leśmiana. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 330-359.
32. M. Strzeszewska, Spotkanie młodości z prawdziwą poezją. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, 211-225.
33. W. Szałamow, Opowiadania kołymskie. Przeł. J. Baczyński. Poznań 2010.
34. J. Tuwim, Leśmian. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 119-124.
35. H. Wiewiórska, Bolesław Leśmian. W zb.: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. Lublin 1966, s. 226-239.
36. F. Ziejka, Paryż młodopolski. Warszawa 1993.
37. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O estetyce poety. Kraków 2000.
38. R. Zimand, Preliminaria do klechd Leśmiana. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971, s. 369-394.

Issue:

1

Start page:

47

End page:

76

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)